Αποδόσεις: 1.05 - 2.95
ΚΟΥΠΟΝΙ

Το δελτίο σας είναι κενό

Top Players

 • 1. Sotirios S.
  Στοιχημάτισε: €5,50
  €1559,25
  Απόδοση: 283,50
  0
 • 2. sergiu R.
  Στοιχημάτισε: €3,00
  €360,00
  Απόδοση: 120,00
  0
 • 3. Dimitrios M.
  Στοιχημάτισε: €1,00
  €108,94
  Απόδοση: 108,94
  0
Κουπόνι εβδομάδας - Τένις
ATP Bastad, Sweden Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,27 3,32 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 15:20
2,63 1,41 - - - - +6
ATP Bastad, Sweden Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,20 3,89 2,00 1,65 1,95 1,65 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,78 1,89 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
3,08 1,31 1,90 1,75 2,00 1,65 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
2,62 1,41 1,60 2,05 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
2,09 1,64 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 15:20
1,66 2,05 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
ATP Newport, USA Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 20:40
3,98 1,19 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 22:00
1,92 1,76 - - - - +6
ATP Newport, USA Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,36 2,80 1,70 1,95 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,44 2,53 1,90 1,75 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
3,14 1,30 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 19:20
1,18 4,20 1,85 1,75 2,05 1,60 +18
Δευτέρα, 16/07 19:20
2,41 1,48 1,70 1,90 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 19:20
2,28 1,54 1,90 1,75 1,75 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 20:40
2,02 1,68 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 20:40
8,85 1,02 - - - - +14
ATP Umag, Croatia Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 20:30
1,56 2,23 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 21:50
1,56 2,23 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 22:20
1,20 3,95 - - - - +6
ATP Umag, Croatia Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,25 3,45 1,75 1,85 1,95 1,65 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,30 3,09 1,70 1,90 1,65 1,95 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
2,20 1,57 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 18:30
1,38 2,73 1,85 1,75 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 19:20
1,59 2,18 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 21:00
2,49 1,45 1,85 1,75 1,70 1,90 +18
ITF Austria 01A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 16:00
- 9,10 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
11,50 - - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
1,07 6,45 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
1,37 2,76 - - - - +6
ITF Austria 01A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 13:00
3,10 1,30 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,57 2,21 1,85 1,75 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
3,09 1,31 1,75 1,85 1,85 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
3,06 1,31 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
2,69 1,39 1,70 1,90 1,70 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
- 11,25 1,60 2,05 1,60 2,05 +18
Δευτέρα, 16/07 16:00
2,86 1,35 1,70 1,90 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,01 9,65 1,65 1,95 2,05 1,60 +18
ITF Austria F3, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 15:00
2,02 1,68 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,92 1,76 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,93 1,75 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:30
8,80 - - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,08 6,00 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
1,07 6,40 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,83 1,83 - - - - +6
ITF Austria F3, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:30
1,61 2,14 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,32 2,99 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
1,83 1,84 1,75 1,85 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
2,28 1,53 2,15 1,55 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,02 9,40 2,65 1,35 1,75 1,85 +18
ITF Belgium 02A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 17:00
3,07 1,31 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:00
12,00 - - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:00
5,50 1,10 - - - - +6
ITF Belgium 02A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,45 2,49 1,90 1,75 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,47 2,45 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,08 6,00 1,75 1,85 2,05 1,60 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
3,85 1,20 1,90 1,70 1,95 1,65 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,35 2,85 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
2,12 1,62 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,17 4,30 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,36 2,83 1,85 1,75 1,85 1,75 +18
ITF Belgium F4, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 15:00
1,43 2,55 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:30
4,30 1,17 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:30
5,15 1,12 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,46 2,46 - - - - +6
ITF Belgium F4, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 13:00
- 9,10 1,85 1,75 1,60 2,10 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,33 2,96 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 15:00
1,28 3,22 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 17:00
6,20 1,08 1,90 1,70 1,65 2,00 +18
ITF Canada 05A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 17:00
1,07 6,55 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:00
2,55 1,43 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:00
1,42 2,59 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 21:30
2,73 1,38 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 21:30
1,83 1,83 - - - - +6
ITF Canada 05A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 17:00
2,35 1,51 1,80 1,80 1,70 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 17:00
1,58 2,19 1,80 1,85 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 18:30
1,45 2,50 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 18:30
1,28 3,25 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 18:30
3,11 1,30 1,95 1,70 1,75 1,85 +18
ITF China F11, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 11:25
1,83 1,84 - - - - +6
ITF Czech Republic 01A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,17 4,20 1,80 1,80 1,90 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,04 7,60 1,70 1,95 1,90 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 13:30
1,17 4,25 1,70 1,90 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 13:30
1,20 3,85 1,75 1,85 1,95 1,70 +18
ITF Estonia 01A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,97 1,71 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,12 5,05 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,14 4,75 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
4,25 1,17 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
7,50 1,05 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
4,45 1,16 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
2,46 1,46 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
2,21 1,57 - - - - +6
ITF Estonia 01A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 13:00
8,00 1,01 1,70 1,90 1,60 2,05 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,83 1,83 1,70 1,90 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,05 7,30 1,90 1,70 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,90 1,78 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
10,25 - 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
2,78 1,37 1,85 1,75 1,70 1,90 +18
ITF Estonia F1, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,36 2,83 1,75 1,85 1,70 1,95 +18
ITF France 18A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 17:00
1,29 3,18 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:00
1,12 5,05 - - - - +6
ITF France 18A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 11:30
1,83 1,83 1,75 1,85 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 13:30
2,65 1,40 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 13:30
2,40 1,49 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 15:30
1,01 9,55 1,80 1,80 1,65 1,95 +18
Δευτέρα, 16/07 15:30
2,10 1,63 1,75 1,85 1,75 1,85 +18
ITF France F14, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:00
- 10,25 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,57 2,21 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:00
2,90 1,34 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
2,20 1,57 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
1,37 2,78 - - - - +6
ITF France F14, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:00
4,45 1,16 1,85 1,75 1,65 2,00 +18
Δευτέρα, 16/07 12:00
1,80 1,87 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 13:30
1,73 1,96 1,75 1,85 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 13:30
4,05 1,19 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,07 6,30 2,15 1,55 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 18:30
2,66 1,40 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
ITF Germany 10A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 13:00
4,50 1,15 1,75 1,85 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 13:00
1,32 3,02 1,95 1,70 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,23 3,58 1,85 1,75 1,70 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
1,75 1,92 1,85 1,75 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 15:00
1,12 5,05 1,85 1,75 1,70 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 15:30
1,12 5,05 1,85 1,75 1,70 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 17:00
3,50 1,24 1,85 1,75 1,90 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,98 1,71 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
ITF Germany F8, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:30
- 10,25 1,85 1,75 1,85 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 12:30
1,96 1,72 1,80 1,80 1,80 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 13:30
1,60 2,16 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,34 2,92 1,80 1,80 1,70 1,95 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
2,26 1,54 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 15:30
1,59 2,16 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,78 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,01 9,90 1,75 1,85 1,60 2,00 +18
ITF Italy 22A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 19:00
1,37 2,76 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:30
1,07 6,45 - - - - +6
ITF Italy 22A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 14:30
9,25 1,02 1,80 1,80 1,95 1,65 +18
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,46 2,47 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 16:00
1,97 1,72 1,80 1,80 1,80 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 17:30
9,90 - 1,90 1,70 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 17:30
1,33 2,98 1,75 1,85 1,90 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 20:30
1,60 2,15 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 22:00
9,35 - 2,00 1,65 1,65 1,95 +18
ITF Italy F19, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 15:30
1,40 2,66 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 15:30
1,83 1,83 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 18:30
1,20 3,94 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:00
1,44 2,52 - - - - +6
ITF Italy F19, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 14:00
5,05 1,12 1,85 1,75 1,90 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
3,06 1,31 1,75 1,85 1,70 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 17:00
1,04 7,65 1,70 1,95 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,20 3,91 1,75 1,85 1,95 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 19:30
1,70 1,99 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 22:00
1,44 2,52 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
ITF Morocco F1, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 17:00
3,19 1,29 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:00
1,71 1,98 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:00
6,65 1,06 - - - - +6
ITF Morocco F1, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:30
1,25 3,43 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 12:30
3,22 1,28 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 12:30
1,18 4,15 1,85 1,75 1,65 1,95 +18
Δευτέρα, 16/07 12:30
3,83 1,21 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:30
- 12,00 1,75 1,85 1,60 2,05 +18
ITF Portugal 13A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 15:00
1,31 3,08 2,00 1,65 1,90 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 15:00
1,34 2,90 1,90 1,70 1,90 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,27 3,28 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,04 7,65 1,60 2,05 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,53 2,29 1,85 1,80 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,10 5,65 1,80 1,80 1,65 2,00 +18
Δευτέρα, 16/07 19:30
2,48 1,46 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 19:30
1,05 7,10 1,60 2,05 1,80 1,80 +18
ITF Spain 10A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 16:30
4,45 1,15 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 18:00
4,45 1,16 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 18:00
4,45 1,15 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 18:00
1,98 1,71 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 19:30
1,03 8,55 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:00
1,69 2,00 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:00
1,18 4,10 - - - - +6
ITF Spain 10A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,31 3,05 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,28 3,27 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,03 8,70 1,75 1,85 1,65 2,00 +18
ITF Spain F19, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 18:00
3,58 1,23 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 19:00
6,80 1,06 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:30
2,66 1,40 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:30
2,36 1,50 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 20:30
1,09 5,85 - - - - +6
ITF Spain F19, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 12:10
1,36 2,84 2,15 1,55 1,90 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 12:10
3,34 1,27 1,80 1,80 1,95 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 12:10
1,80 1,88 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 17:00
1,59 2,16 1,80 1,85 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 17:00
5,60 1,10 1,90 1,70 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 17:00
4,40 1,16 1,90 1,70 2,00 1,65 +18
Δευτέρα, 16/07 19:00
2,21 1,57 1,80 1,85 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 19:00
1,08 5,95 1,90 1,75 1,70 1,95 +18
ITF Thailand 06A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 11:25
3,64 1,23 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 11:30
1,55 2,26 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 12:40
4,30 1,17 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 13:00
3,69 1,22 - - - - +6
ITF USA 21A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 22:00
1,31 3,04 1,75 1,85 1,90 1,70 +18
Δευτέρα, 16/07 22:00
2,67 1,40 1,75 1,85 1,90 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 22:00
1,62 2,11 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 22:00
2,66 1,40 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 23:30
3,23 1,28 1,85 1,75 1,85 1,75 +18
Δευτέρα, 16/07 23:30
3,96 1,19 1,80 1,80 1,65 2,00 +18
Δευτέρα, 16/07 23:30
5,05 1,12 1,95 1,70 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 23:30
- 9,35 1,90 1,70 1,85 1,75 +18
WTA Bucharest, Romania Women Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 15:15
2,52 1,44 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 17:30
1,07 6,40 - - - - +6
WTA Bucharest, Romania Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,61 2,13 - - - - +14
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,54 2,27 1,60 2,05 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
3,29 1,27 1,60 2,10 1,85 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
1,76 1,92 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 15:15
2,90 1,34 1,75 1,85 1,70 1,90 +18
Δευτέρα, 16/07 15:15
1,78 1,90 1,85 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 15:15
2,13 1,61 1,90 1,70 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,55 2,25 1,85 1,75 1,75 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,80 1,87 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 20:30
2,45 1,47 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
WTA Gstaad, Switzerland Women Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 15:15
2,88 1,35 - - - - +6
Δευτέρα, 16/07 16:30
1,83 1,84 - - - - +6
WTA Gstaad, Switzerland Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 16/07 11:30
1,98 1,71 1,75 1,85 1,80 1,85 +18
Δευτέρα, 16/07 12:45
2,20 1,57 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Δευτέρα, 16/07 14:00
2,31 1,52 1,85 1,75 1,85 1,75 +18
ATP Bastad, Sweden Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 11:00
1,38 2,75 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
1,53 2,29 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
1,49 2,38 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
1,64 2,09 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
2,06 1,66 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
1,87 1,80 - - - - +6
ATP Bastad, Sweden Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 11:00
1,98 1,71 1,65 2,00 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,97 1,72 1,65 1,95 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,64 2,08 1,65 2,00 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,15 1,60 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,36 2,81 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,65 1,40 1,95 1,65 1,70 1,90 +18
ATP Newport, USA Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 17:00
1,54 2,28 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 17:00
2,50 1,45 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 17:00
1,83 1,84 - - - - +6
ATP Newport, USA Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 17:00
1,87 1,81 1,75 1,85 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 17:00
1,75 1,93 1,95 1,65 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 17:00
1,99 1,70 1,95 1,70 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 17:00
1,32 3,02 1,90 1,70 1,65 2,00 +18
ATP Umag, Croatia Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 11:00
1,89 1,78 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
1,65 2,06 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
1,32 3,00 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
3,01 1,32 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 11:00
2,07 1,65 - - - - +6
ATP Umag, Croatia Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 11:00
1,71 1,98 1,65 2,00 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,25 3,42 1,75 1,85 2,00 1,65 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,46 2,46 1,95 1,65 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,16 4,40 1,90 1,70 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,83 1,84 1,65 1,95 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,20 3,89 1,75 1,85 1,75 1,85 +18
ITF Austria 01A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 16:00
1,83 1,83 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 17:30
1,63 2,10 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 17:30
1,93 1,75 - - - - +6
Τρίτη, 17/07 17:30
5,80 1,09 - - - - +6
ITF Austria 01A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 13:00
1,06 6,65 2,05 1,60 1,95 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 14:30
1,21 3,82 1,70 1,90 1,90 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 16:00
2,03 1,67 1,70 1,90 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 16:00
8,50 1,03 1,80 1,80 1,95 1,70 +18
ITF Austria F3, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 16:30
1,15 4,60 - - - - +6
ITF Austria F3, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 11:00
2,74 1,38 1,75 1,85 1,90 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,83 1,83 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 12:30
1,21 3,82 1,85 1,80 1,65 1,95 +18
Τρίτη, 17/07 12:30
1,08 6,10 1,85 1,75 1,65 1,95 +18
Τρίτη, 17/07 12:30
1,83 1,83 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 14:00
11,25 - 1,60 2,00 1,65 2,00 +18
Τρίτη, 17/07 15:00
1,90 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 18:00
11,75 - 1,95 1,70 1,75 1,90 +18
ITF Canada 05A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 01:00
2,63 1,41 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
ITF China F11, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 05:00
1,04 7,70 1,65 1,95 1,70 1,90 +18
Τρίτη, 17/07 05:00
2,25 1,55 1,90 1,75 1,85 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 05:00
3,97 1,19 1,90 1,70 1,90 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 05:00
5,80 1,09 1,75 1,90 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 05:00
2,27 1,54 1,90 1,75 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 05:00
10,50 - 1,95 1,65 1,75 1,85 +18
ITF Italy 22A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 11:00
- 8,55 1,65 2,00 2,00 1,65 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
5,85 1,09 1,70 1,90 1,70 1,95 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
4,60 1,15 1,70 1,95 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,27 1,54 1,75 1,90 1,90 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,59 2,16 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,09 5,90 1,70 1,90 1,95 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
4,10 1,18 1,90 1,70 1,95 1,65 +18
ITF Italy F19, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 11:00
9,25 1,02 1,70 1,95 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,03 1,67 1,80 1,80 1,85 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,05 7,25 1,80 1,85 2,00 1,65 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,83 1,83 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,63 1,41 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,83 1,36 1,75 1,85 1,95 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
1,80 1,87 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,83 1,36 1,75 1,85 1,95 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
2,83 1,36 1,75 1,85 1,95 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 11:00
- 12,00 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
ITF Kazakhstan 07A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 07:00
2,37 1,50 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
2,41 1,48 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
2,70 1,39 1,70 1,90 1,90 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
1,63 2,10 1,90 1,70 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
2,67 1,40 1,75 1,90 1,90 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
1,63 2,11 1,75 1,90 1,85 1,75 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
2,45 1,47 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
- 8,55 1,75 1,85 1,65 2,00 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
8,25 - 1,80 1,80 1,95 1,65 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
3,98 1,19 1,70 1,90 1,95 1,70 +18
Τρίτη, 17/07 07:00
1,04 7,70 1,95 1,70 1,80 1,80 +18
ITF Morocco F1, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τρίτη, 17/07 12:00
4,95 1,13 1,70 1,90 1,80 1,80 +18
Τρίτη, 17/07 12:00
1,40 2,66 1,75 1,85 1,75 1,90 +18
Τρίτη, 17/07 12:00
4,35 1,16 1,80 1,80 1,70 1,90 +18
Τρίτη, 17/07 12:00
1,83 1,83 1,80