Γερμανία Regionalliga Northeast 1X2 UNDER OVER GL/NGL
1,74 3,86 4,05 8,55 - 4,90 1,14 2,25 1,57 1,47 2,51 1,15 4,75 1,02 6,90 1,56 2,27 +337
2,01 3,50 3,37 8,00 - 4,05 1,20 1,96 1,76 1,34 2,99 1,09 6,10 - 8,00 1,64 2,12 +337
Αγγλία League 1 1X2 UNDER OVER GL/NGL
1,61 4,00 5,30 9,65 - 4,25 1,21 2,05 1,75 1,39 2,94 1,12 5,90 1,01 9,10 1,79 2,00 +474
Ελλάδα Football League 1X2 UNDER OVER GL/NGL
2,42 3,75 2,38 8,25 - 4,20 1,16 2,04 1,64 1,35 2,77 1,09 5,45 - 7,45 1,56 2,18 +337
10,50 7,85 1,13 7,45 - 4,35 1,15 2,30 1,50 1,54 2,21 1,21 3,67 1,52 2,27 +328
1,36 4,45 7,15 7,70 - 3,51 1,23 1,79 1,84 1,25 3,32 1,04 7,05 - 8,55 2,10 1,60 +335
1,56 3,85 5,05 7,70 - 3,73 1,20 1,86 1,78 1,28 3,11 1,06 6,45 - 8,25 1,81 1,83 +335
Γερμανία Regionalliga Bavaria 1X2 UNDER OVER GL/NGL
2,31 3,52 2,75 8,55 - 4,70 1,15 2,18 1,61 1,44 2,59 1,14 5,00 1,01 7,15 1,51 2,39 +337
2,81 3,33 2,36 7,70 - 3,82 1,22 1,88 1,82 1,31 3,16 1,08 6,60 - 8,25 1,65 2,11 +337
2,02 3,57 3,29 8,25 - 4,30 1,18 2,05 1,69 1,38 2,80 1,11 5,55 - 7,45 1,59 2,21 +337
Αγγλία Championship 1X2 UNDER OVER GL/NGL
1,63 4,10 5,25 10,25 1,01 4,60 1,20 2,16 1,70 1,44 2,80 1,15 5,50 1,03 8,55 1,75 2,09 +471
Νορβηγία 2nd Division 1X2 UNDER OVER GL/NGL
3,90 3,84 1,72 8,80 - 4,95 1,11 2,25 1,53 1,46 2,42 1,14 4,55 - 9,60 1,52 2,26 +324
Δευτέρα, 22/04 15:00
2,48 3,59 2,39 8,80 - 5,10 1,11 2,29 1,51 1,48 2,36 1,15 4,40 1,01 9,15 1,44 2,47 +324
Δανία Superligaen 1X2 UNDER OVER GL/NGL
2,29 3,47 3,08 9,35 1,02 3,98 1,25 1,96 1,86 1,36 3,20 1,11 6,65 1,01 9,90 1,70 2,17 +464
Aγγλία Southern Football League, Premier Central 1X2 UNDER OVER GL/NGL
Δευτέρα, 22/04 15:00
2,56 3,89 2,31 8,55 - 4,65 1,16 2,19 1,61 1,43 2,63 1,14 5,00 1,01 7,15 1,54 2,32 +170