Ν. Κορέα K-League 2 1X2 UNDER OVER GL/NGL
1,20 5,65 11,25 8,55 - 4,40 1,15 2,08 1,61 1,38 2,67 1,10 5,20 - 7,45 2,20 1,55 +319
2,03 3,38 3,21 7,70 - 3,76 1,20 1,86 1,78 1,29 3,09 1,06 6,45 - 8,25 1,65 2,03 +324
Ρωσία Football National League 1X2 UNDER OVER GL/NGL
3,46 3,41 2,01 7,70 - 3,73 1,23 1,85 1,85 1,30 3,24 1,07 6,85 - 8,25 1,71 2,02 +337
Ουαλία Premier League 1X2 UNDER OVER GL/NGL
9,55 6,30 1,22 9,35 - 7,45 1,06 3,08 1,32 1,81 1,90 1,31 3,13 1,10 5,85 1,68 2,07 +332
1,81 3,83 3,74 8,80 - 5,05 1,13 2,30 1,55 1,49 2,45 1,16 4,60 1,02 9,65 1,53 2,35 +337
Δευτέρα, 26/08 16:30
2,04 3,54 3,25 8,25 - 4,45 1,17 2,09 1,67 1,40 2,74 1,12 5,40 - 7,45 1,57 2,26 +337
1,59 4,15 4,75 8,80 - 5,20 1,13 2,35 1,53 1,51 2,40 1,17 4,40 1,03 9,25 1,58 2,24 +337
Δευτέρα, 26/08 16:30
1,26 5,75 8,95 9,10 - 5,95 1,10 2,61 1,43 1,61 2,17 1,22 3,82 1,05 7,65 1,78 1,92 +332
Δευτέρα, 26/08 16:30
1,51 4,30 5,30 8,80 - 5,10 1,13 2,31 1,54 1,49 2,44 1,16 4,55 1,02 9,65 1,64 2,13 +335
Αγγλία National League 1X2 UNDER OVER GL/NGL
2,14 3,50 3,27 9,65 1,01 4,15 1,22 2,00 1,79 1,37 3,03 1,11 6,20 1,01 9,35 1,66 2,19 +337
Aγγλία Southern Football League, Premier South 1X2 UNDER OVER GL/NGL
Δευτέρα, 26/08 17:00
2,03 3,83 3,07 8,55 - 4,85 1,14 2,25 1,57 1,46 2,53 1,15 4,75 1,02 6,90 1,52 2,36 +170
Αγγλία National League North 1X2 UNDER OVER GL/NGL
Δευτέρα, 26/08 17:00
2,98 3,53 2,17 8,25 - 4,65 1,16 2,16 1,62 1,43 2,62 1,13 5,10 1,01 7,15 1,53 2,35 +324
Αγγλία National League South 1X2 UNDER OVER GL/NGL
Δευτέρα, 26/08 17:00
2,69 3,46 2,39 8,25 - 4,40 1,17 2,07 1,67 1,39 2,75 1,12 5,45 - 7,45 1,55 2,29 +324
Αγγλία Northern Premier League, Premier Division 1X2 UNDER OVER GL/NGL
Δευτέρα, 26/08 17:00
2,41 3,59 2,58 8,00 - 4,00 1,20 1,96 1,75 1,34 3,01 1,09 6,10 - 8,00 1,63 2,15 +170
Aγγλία Southern Football League, Premier Central 1X2 UNDER OVER GL/NGL
Δευτέρα, 26/08 17:00
2,13 3,67 2,96 8,55 - 4,95 1,14 2,27 1,57 1,48 2,49 1,15 4,70 1,02 9,95 1,50 2,43 +170