Τουρκία TBSL 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,78 2,05 2,78 1,43 2,43 1,54 2,15 1,68 1,93 1,85 1,74 2,05 1,60 2,30 1,48 2,60 3,40 1,31 2,68 1,46 2,19 1,65 1,86 1,91 1,67 2,16 1,48 2,61 1,33 3,25 +133
Πορτογαλία LPB 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,43 2,56 2,69 1,37 2,35 1,48 2,08 1,62 1,86 1,78 1,69 1,97 1,55 2,20 1,43 2,49 3,48 1,23 2,73 1,36 2,18 1,56 1,83 1,81 1,59 2,13 1,42 2,54 1,29 3,07 +121
Γαλλία Pro A 12 UNDER/OVER HANDICAP
Δευτέρα, 17/06 21:45
1,47 2,72 2,66 1,46 2,33 1,59 2,07 1,73 1,86 1,91 1,69 2,13 1,55 2,40 1,44 2,72 3,52 1,29 2,77 1,43 2,22 1,64 1,87 1,91 1,62 2,25 1,45 2,69 1,33 3,27 +133
Ισπανία Liga ACB 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,22 4,35 2,63 1,47 2,31 1,59 2,05 1,74 1,85 1,93 1,68 2,15 1,55 2,41 1,44 2,74 3,49 1,29 2,80 1,42 2,30 1,60 1,92 1,85 1,63 2,24 1,44 2,74 1,30 3,42 +133