ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

PRE-GAME

1. Όροι και προϋποθέσεις

Ορισμοί

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι λέξεις «εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «ο δικτυακός τόπος» αναφέρονται στη Β2Β. «Λογαριασμός Betshop » είναι ο λογαριασμός που τηρεί ένας πελάτης της Betshop.gr, αυστηρά για το σκοπό διενέργειας συναλλαγών στοιχηματισμού.

2. Γενικοί κανόνες

Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο και όλες οι συναλλαγές που γίνονται δεκτές από τη Β2Β υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεσμεύεστε από το σύνολο της παρούσας σύμβασης και από τους Κανόνες μας οι οποίοι ενσωματώνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3. Τα μέλη

3.1 Όλα τα μέλη της Betshop.gr πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή μεγαλύτεροι. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να ελεγχθεί κατά την υποβολή της αίτησής του προκειμένου να αποδείξει την ενηλικιότητά του. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε μέλος της αποδεικτικά έγγραφα της ηλικίας και έγγραφα για επαλήθευση της κατοικίας του. Οι λογαριασμοί δύναται να ανασταλούν όσο εκκρεμούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

3.2 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανοίξει Λογαριασμό Betshop.gr.

3.3 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμό μέλους οποτεδήποτε, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, στο μέλος θα αποστέλλεται το υπόλοιπο που απομένει στο λογαριασμό του, μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων εκταμίευσης. Κέρδη που προκύπτουν από τρέχοντα στοιχήματα, θα αποστέλλονται στο μέλος μετά την τακτοποίηση των στοιχημάτων.

3.4 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να μεταβιβάσει και/ή να χορηγήσει άδεια χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, δικαιώματος, υποχρέωσης και/ή λειτουργίας Λογαριασμού Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου σε άλλο νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο ότι η Β2Β εγγυάται την εκπλήρωση της μεταβιβαζόμενης υποχρέωσης.

3.5 Όλα τα μέλη πρέπει κατά πάντα χρόνο να εγγυούνται ότι δεν: - Ενεργούν για λογαριασμό άλλου προσώπου. - Καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. - Καταθέτουν χρήματα μέσω κάρτας την οποία το μέλος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

3.6 Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός Betshop ανοίγεται, τηρείται και/ή λειτουργεί κατά παράβαση των όρων 3.1 και/ή , 3.5, η Β2Β δύναται να δεσμεύσει αυτά τα χρήματα για λογαριασμό της.

4. Ο Λογαριασμός

4.1 Για να έχετε πρόσβαση στις πραγματικές υπηρεσίες μας χρηματικού στοιχηματισμού, πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό κατάθεσης Betshop. Μπορείτε να στοιχηματίσετε μέχρι το ποσό που είναι κατατεθειμένο στο λογαριασμό σας. Στοιχήματα που κερδίζουν, τα οποία γίνονται δεκτά κατά λάθος για ποσά που υπερβαίνουν το κατατεθειμένο ποσό θα πληρώνονται ανάλογα.

4.2 Όταν αποφασίζει για την αποδοχή μιας νέας εγγραφής, η Εταιρεία δύναται να παρέχει τις πληροφορίες που δώσατε σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά σας και οι λεπτομέρειες της κάρτας. Θα ελέγχουν κάθε στοιχείο που η Εταιρεία γνωστοποιεί σε αυτές έναντι κάθε βάσης δεδομένων (δημόσιας ή ιδιωτικής) στην οποία έχουν πρόσβαση και θα τηρούν αρχείο για τον έλεγχο αυτό. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, καταχωρεί και γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εγγραφή και ότι αυτά τα προσωπικά στοιχεία δύναται να καταχωρηθούν από την Εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

4.3 Η αίτηση ανοίγματος λογαριασμού γίνεται συμπληρώνοντας τη φόρμα Εγγραφής και αποστέλλοντάς τη στη Betshop.gr.

4.4 Επιλέγετε το δικό σας απόρρητο όνομα χρήστη και άλλες ερωτήσεις ασφαλείας, κωδικούς και συνθηματικές λέξεις. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού. Μη τους αποκαλύπτετε σε κανέναν, καθώς όποια στοιχήματα παίζονται από πρόσωπο που αναφέρει τα δικά σας στοιχεία ασφαλείας θα αποδίδονται σε εσάς. Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορείτε να αλλάξετε τα συνθηματικά στοιχεία σας οποτεδήποτε και αυτά να θεωρούνται έγκυρα.

4.5 Είναι ευθύνη σας να διασφαλίζετε ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία ενημερώνονται. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επιλέγοντας «προσωπικά στοιχεία».

4.6 Η ελάχιστη κατάθεση σε ένα λογαριασμό είναι 10 Ευρώ μέσω καρτών και Moneybookers (Skrill), 5 ευρώ μέσω paysafe και 50 Ευρώ μέσω Τραπεζικής Μεταφοράς. Για να δείτε όλα τα όρια κατάθεσης παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ

4.7 Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ.

4.8 Η Β2Β δύναται να διορίσει έναν Διαχειριστή Πληρωμών ο οποίος θα εισπράττει και/ή καταβάλλει χρήματα για λογαριασμό της. Όλες οι συναλλαγές πληρωμών πρέπει να εγκρίνονται όσον αφορά τις υποψίες για απάτη και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της αρμόδιας Αρχής περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

4.9 Αν κάποιο ποσό πιστωθεί κατά λάθος στο λογαριασμό σας, θα απόκειται σε εσάς να υποδείξετε το σφάλμα στην Εταιρεία. Αν δεν το κάνετε, όλα τα στοιχήματα που πηγάζουν άμεσα ή έμμεσα από το σφάλμα αυτό θα ακυρώνονται.

5. Τοποθέτηση των Στοιχημάτων σας

5.1 Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στήλη είναι €0,10 και το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στοίχημα είναι €0,10.

5.2 Δεν υπάρχει ανώτατος περιορισμός στοιχηματισμού, εφόσον το διαθέσιμο ποσό στο λογαριασμό σας καλύπτει το ποσό που στοιχηματίζετε. Αλλιώς, το στοίχημα θα είναι έγκυρο μόνο για το διαθέσιμο ποσό. Ωστόσο, η Betshop διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί στοιχήματα για ποσά πάνω από 100 Ευρώ, αν προηγουμένως δεν δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση από τη Betshop.

5.3 Αν εισαχθούν επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για αποφυγή των ανωτάτων ορίων «ποσού στοιχήματος» που επιτρέπονται κανονικά για ένα στοίχημα, όλα τα στοιχήματα μπορούν να ακυρωθούν, ακόμα και αφού έχουν λάβει χώρα τα γεγονότα. Στην περίπτωση εμφανούς λανθασμένης εμφάνισης αγορών ή εσφαλμένων αποδόσεων,  διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.  Το παρόν περιλαμβάνει απόκλιση περισσότερη του 100% στην αποπληρωμή, σε σύγκριση  με τον μέσο όρο της αγοράς.

5.4 Δεν γίνονται δεκτά στοιχήματα με πίστωση. Τα αναγκαία χρήματα πρέπει να είναι κατατεθειμένα στο λογαριασμό στοιχηματισμού σας πριν το στοίχημα γίνει δεκτό από τη Β2Β.

5.5 Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο για τα γεγονότα που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της Betshop.gr. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλα ή μέρος των προσφερόμενων στοιχημάτων.

5.6 Όλες οι ώρες που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο μας θα είναι ώρες Ελλάδας (GMT+3) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5.7 Οι ημερομηνίες και οι ώρες όλων των αθλητικών γεγονότων που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο είναι απλά ενδεικτικές. Θα ισχύουν οι επίσημες ημερομηνίες και ώρες που δημοσιεύονται από τις σχετικές αθλητικές ομοσπονδίες.

5.8 Στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μόνο μέχρι την έναρξη του αθλητικού γεγονότος ή κάποια άλλη ώρα που θα ορίζει η B2B. Για γεγονότα που προσφέρονται για ζωντανό στοίχημα, στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μέχρι το στοίχημα να κλείσει από τη Betshop.gr.

5.9 Αν η B2B αποδεχθεί κατά λάθος ένα στοίχημα μετά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 5.9, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα. Τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται στο λογαριασμό του πελάτη.

5.10 Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές και θα ισχύουν μόνο οι αποδόσεις κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτό ένα στοίχημα.

5.11 Η «ελάχιστη επιλογή» είναι το ελάχιστο ποσό πρόγνωσης που απαιτείται για την εγκυρότητα του στοιχήματος. Ενίοτε οι πελάτες δεν θα επιτρέπεται να στοιχηματίζουν σε μεμονωμένο γεγονός, αλλά μόνο σε συνδυασμό σχετικό με το ίδιο είδος γεγονότων. Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων επιλογών δύναται να διαφέρει ανάλογα με το γεγονός. Ο ελάχιστος αριθμός επιλογών που ζητούνται για το στοίχημα αναγράφεται κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

5.12 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα και να ακυρώσει αμφιλεγόμενα στοιχήματα, ακόμα και μετά τη διεξαγωγή του γεγονότος. Η B2B δύναται επίσης να αποδεχθεί εν μέρει ένα στοίχημα, μειώνοντας το ποσό του πονταρίσματος. Τότε θα έχετε την επιλογή να τοποθετήσετε το τροποποιημένο στοίχημα ή όχι. Όπου η επιλογή ακυρώνεται, σε «μεμονωμένα» στοιχήματα τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται. Σε «σωρευτικά» στοιχήματα το ποσό του πονταρίσματος θα ισχύει για τις υπόλοιπες επιλογές. Αν, μετά την ακύρωση κάποιων γεγονότων, ο αριθμός των επιλογών σε ένα στοίχημα είναι κατώτερος από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο είδος στοιχήματος, όλο το στοίχημα θα ακυρώνεται και το ποσό του στοιχήματος θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας.

5.13 Πολλαπλά στοιχήματα δεν μπορούν να περιέχουν ασύμβατες επιλογές. Αν αυτό συμβεί ακούσια και το σύστημά μας αποδεχθεί το στοίχημα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα.

5.14 Σε κάθε στοίχημα θα δίνεται ένας ατομικός αριθμός που θα εμφανίζεται στην οθόνη επιβεβαίωσης στοιχήματος. Η χορήγηση αυτού του αριθμού αποτελεί επιβεβαίωση ότι το στοίχημα καταχωρήθηκε. Στοιχήματα δεν είναι έγκυρα χωρίς αυτόν τον αριθμό.

5.15 Τα μέλη πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματά τους για στοίχημα ατομικά. Επαναλαμβανόμενα αιτήματα στοιχήματος που περιέχουν το ίδιο γεγονός ή παρόμοιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορούν μεταγενέστερα να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιπτώσεις:

5.15.1 Όπου η Β2Β πιστεύει ότι οι πελάτες ενεργούν σε αθέμιτη σύμπραξη ή συνεταιριστικά.

5.15.2 Όπου αιτήματα στοιχήματος καταχωρούνται εντός 48 ωρών από ένα άλλο.

5.15.3 Όπου εισάγονται επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για να αποφευχθούν τα ανώτατα όρια «ποσού στοιχήματος» ή «ποσού κέρδους» που κανονικά επιτρέπονται για ένα μεμονωμένο στοίχημα.

5.16 Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5.15, η Β2Β δύναται να πληρώσει μόνο ένα ποσό που θα γινόταν δεκτό για έναν πελάτη που τοποθετεί ένα στοίχημα.

5.17 Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε τους όρους καταχώρησης του αιτήματος για στοιχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων, πριν επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση του στοιχήματος. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία των στοιχημάτων του είναι σωστά. Από τη στιγμή που ένα στοίχημα επιβεβαιώνεται δεν θα επιτρέπονται αλλαγές και θα ισχύουν όλοι οι κανόνες.

5.18 Η Β2Β δεν θα επιτρέπει ούτε θα αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε προφανή σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με ανακοίνωση τιμών, επιλογές (συμμετέχοντες, παίκτες, ομάδες, κ.λπ.), ώρες ή αποτελέσματα, αν και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει απόλυτη ακρίβεια. Ανεξάρτητα από τη διάταξη του ανωτέρω Κανόνα 5.18, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε προφανή λάθη (για παράδειγμα, λανθασμένη τιμή ή ακύρωση στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν μετά την έναρξη ενός γεγονότος). Ο όρος «λανθασμένη τιμή» εδώ δεν σημαίνει τις αποδόσεις ως πρόγνωση ή κρίση, αλλά ένα σφάλμα μεταγραφής ή αντιστροφής των αποδόσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η/οι επιλογή/ές θα ακυρώνεται/ ακυρώνονται.

5.19 Όλα τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που δημοσιεύονται και επιβεβαιώνονται από την Επίσημη Αρχή (όπως η Uefa, κ.λπ.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο στους κανόνες μας. Όπου το γεγονός δεν καλύπτεται, θα χρησιμοποιούμε τον επίσημο δικτυακό τόπο του τουρνουά/αθλήματος.

5.20 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες μας, τα στοιχήματα θα ισχύουν είτε η επιλογή συμμετέχει στο γεγονός είτε όχι, εκτός αν δεν λάβει χώρα το ίδιο το γεγονός, οπότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

5.21 Σε οποιοδήποτε άθλημα, σε περίπτωση ισοπαλίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες, το στοίχημα θεωρείται ότι κερδίζει. Οι αποδόσεις θα διαιρούνται με τον αριθμό συμμετεχόντων (π.χ.: απόδοση: 1,80, αριθμός συμμετεχόντων = 2, ισχύουσα απόδοση = 1,80 / 2 = 0,90).

5.22 Τα στοιχήματα τακτοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στον αγωνιστικό χώρο, με βάση την απονομή των μεταλλίων ή με ανάδειξη από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αποτελέσματα «στα χαρτιά» που προκύπτουν από πειθαρχικές ενέργειες ή τακτικές δικαστικές ενέργειες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση ειδήσεων σχετικά με «αθλητικές παραβάσεις» ή «στημένους αγώνες» η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τα κέρδη ή να μην τα πληρώσει.

5.23 Σε ειδικές περιπτώσεις, η Β2Β δύναται να επιβεβαιώσει στοίχημα εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικά ή μέσω φαξ πριν το στοίχημα γίνει αποδεκτό.

5.24 Η B2Β θα δέχεται μόνο στοιχήματα που δίνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο. Στοιχήματα μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τέλεξ δεν γίνονται αποδεκτά και, αν λαμβάνονται, θα ακυρώνονται, είτε κερδίσουν είτε χάσουν.

5.25 Πολλαπλά στοιχήματα όπου το αποτέλεσμα του ενός μέρους του στοιχήματος συμβάλλει στο αποτέλεσμα ενός άλλου (γνωστά επίσης ως «σχετιζόμενα στοιχήματα»), δεν γίνονται αποδεκτά και, αν ληφθούν κατά λάθος, τα στοιχηματιζόμενα ποσά θα διαιρούνται σε ίσα μέρη, όπου συμπίπτουν. Για παράδειγμα, εάν κάποιος στοιχηματίσει €20, ότι ο Agassi θα νικήσει 3-1 σετ και ο Agassi θα νικήσει τον αγώνα, το στοίχημα τακτοποιείται ως 2 διαφορετικά στοιχήματα Χ €10 το καθένα. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι το διπλό στοίχημα Σκόρερ Πρώτου Τέρματος / Ακριβές Σκορ (βλέπε κανόνες ποδοσφαίρου).

5.26 Όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την εγκυρότητα Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, ή όπου πληροφορίες σχετικές με τη διεξαγωγή του γεγονότος/κούρσας/αγώνα δύναται να αλλάξουν ή να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί η έκβαση τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

5.27 Αν συμβεί κάποιο γεγονός που δεν καλύπτεται από αυτούς τους κανόνες, θα κάνουμε τις κατάλληλες συγκρίσεις με τους κανόνες μας ή, αν αυτό αποτύχει, με γενικά αποδεκτούς κανόνες της βιομηχανίας, πριν τακτοποιήσουμε τα στοιχήματα για το γεγονός αυτό.

6. Κέρδη

6.1 Το μέγιστο κέρδος ανά δελτίο στοιχήματος στα ποδοσφαιρικά γεγονότα (soccer) είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.1.1 Το μέγιστο ημερήσιο κέρδος στα ποδοσφαιρικά γεγονότα (soccer) είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.1.2 Το μέγιστο εβδομαδιαίο κέρδος (7 ημερολογιακές μέρες) στα ποδοσφαιρικά γεγονότα (soccer) είναι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.

6.2 Το μέγιστο κέρδος ανά δελτίο στοιχήματος στα υπόλοιπα αθλήματα είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.2.1 Το μέγιστο ημερήσιο κέρδος στα υπόλοιπα αθλήματα είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.2.2 Το μέγιστο εβδομαδιαίο κέρδος (7 ημερολογιακές μέρες) στα υπόλοιπα αθλήματα είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.

6.3 Το μέγιστο ποσό αποπληρωμής ανα πελάτη, για ένα ημερολογιακό μήνα, είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000). Ποσά μεγαλύτερα από αυτό μπορούν να αποπληρωθούν σε διαδοχικούς μήνες.

6.4 Όπου έχει τοποθετηθεί πολλαπλό στοίχημα που εμπεριέχει γεγονότα με διαφορετικά μέγιστα όρια κέρδους τότε θα ισχύει το χαμηλότερο όριο.

6.5 Το ανώτατο πληρωτέο ποσό δεν ισχύει για τα μεμονωμένα τμήματα ενός στοιχήματος, αλλά για ολόκληρο το στοίχημα, όπως ορίζεται από το συνολικό ποσό πονταρίσματος.

6.6 Τα ανώτατα πληρωτέα ποσά θα ισχύουν ακόμα και αν, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές, το επίπεδο του πληρωτέου ποσού υπερβαίνει τα όριά μας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα ανώτατα πληρωτέα ποσά όταν τοποθετείτε το στοίχημά σας.

6.7 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πολλαπλά στοιχήματα χρησιμοποιώντας το ίδιο γεγονός. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πολλαπλά στοιχήματα ή παρόμοια στοιχήματα σε συνδυασμό γεγονότων, αν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερα από εκείνα που ορίζονται στις παραγράφους 6.1.έως και 6.6. Θα ακυρώνονται τα στοιχήματα μέλους ή ομάδας μελών που ενεργούν από κοινού, υποστηρίζοντας το ίδιο γεγονός ή συνδυασμό επιλογών έστω κι αν αυτό γίνεται σε μια σειρά στοιχημάτων, με διαφορετικές αποδόσεις, κατά τη διάρκεια περισσότερων ημερών μέσω του λογαριασμού τους στη Betshop.gr.

6.8 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ως προς την ομαλότητα ενός γεγονότος, η B2B δύναται να αναστείλει τις πληρωμές μέχρι να διενεργηθεί έρευνα. Τα στοιχήματα στα προαναφερθέντα γεγονότα θα ακυρώνονται και το ποσό θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας.

6.9 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό στοιχημάτων σας στη Betshop.gr.

6.10 Όλα τα ποσά που καταθέτονται, χρειάζεται να τζιράρονται για να είναι αναλήψιμα. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να μην καταμετρά στις προϋποθέσεις τζίρου κατατεθειμένων ποσών, στοιχήματα που τοποθετούνται σε συνολική απόδοση χαμηλότερη του 1.20

7. Αμφισβήτηση, Παράπονα, Αντιρρήσεις και Διευκρινίσεις

7.1 Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η Εταιρεία δεν θα λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε εκτύπωση ή απόδειξη, αντίστοιχο της οποίας δεν υπάρχει στα αρχεία της Εταιρείας.

7.2 Σε περίπτωση διαφωνίας, εσείς και η B2B συμφωνείτε ότι το Σύστημα Καταγραφής Συναλλαγών θα ενεργεί σε τελικό βαθμό για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε αξίωσης.

7.3 Η Betshop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευθετεί τα δελτία στοιχημάτων το αμεσότερο δυνατό, αλλά είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επαληθεύουμε τα αποτελέσματα, ώστε να αποφεύγουμε πιθανές λανθασμένες διευθετήσεις. Η Betshop δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πιθανή καθυστέρηση στις διευθετήσεις δελτίων και σε τέτοια περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές αξιώσεις για οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση.


7.4 Η B2B δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που [το μέλος] ισχυρίζεται ότι προέκυψε από το δικτυακό τόπο μας ή το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης ή διακοπής στη λειτουργία ή μετάδοση, της απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων, βλάβης στις τηλεπικοινωνίες ή τις γραμμές, εσφαλμένης χρήσης του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του από οποιοδήποτε πρόσωπο ή σφάλματος ή παράλειψης ως προς το περιεχόμενο.

7.5 Όπου υπάρχουν στοιχεία για στήσιμο Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί το αποτέλεσμα τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

7.6 Κάθε διαφωνία, διευκρίνιση, αντίρρηση, αξίωση ή παράπονο προς τη Betshop πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως εντός δύο εβδομάδων από το εν λόγω γεγονός ή συμβάν, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

7.7 Όλες οι αξιώσεις/διαφωνίες θα πρέπει πρώτα να εγείρονται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cex@betshop.gr. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεν είναι σε θέση να επιλύσουν τη διαφωνία, αυτή δύναται να υποβληθεί για διαιτησία στην Αρχή Λοταριών και Παιχνιδιών της Μάλτας, η απόφαση της οποίας θα είναι τελική, υπό τον όρο ότι τα πλήρη γεγονότα παρουσιάστηκαν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

8. Εξαίρεση και Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Betshop.gr παρέχονται «ως έχουν». Αν δεν επιβάλλεται από το ισχύον δίκαιο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των σελίδων. Η Betshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τις ιστοσελίδες ή να αναστέλλει την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε.

8.2 Η B2B δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτους, προς το οποίο έχουν σύνδεσμο (link) η ιστοσελίδα της Betshop.gr.

8.3 Η B2B σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες, όπως και αν προκαλούνται.

8.4 Αν η B2B θεωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη από δικαστήριο, τότε η ευθύνη της θα περιορίζεται στο ποσό που πονταρίστηκε ή στο ποσό που υπάρχει στο λογαριασμό στοιχημάτων του πελάτη, ανάλογα με το ποιο είναι χαμηλότερο.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πρόσβαση σε Ιστοσελίδες

9.1 Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Betshop.gr συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Δεν πρέπει να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Betshop.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της B2B . Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλων των περιεχομένων σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της B2B δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει άδεια σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η B2B συναινεί στην αποθήκευση από εσάς στον υπολογιστή σας ή στην εκτύπωση αντιγράφων αποσπασμάτων αυτών των σελίδων για προσωπική σας χρήση μόνο. Μεμονωμένα έγγραφα των ιστοσελίδων μας δύναται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά.

10. Διάφορα

10.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση από εσάς αυτού του δικτυακού τόπου (betshop.gr), εγγυάστε στη B2B ότι δεν θα χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο για σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις.

10.2 Αν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων της εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που διατυπώνονται ανωτέρω, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ως καταργημένη από μία έγκυρη, εφαρμοστέα διάταξη που προσεγγίζει περισσότερο το σκοπό της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει ισχυρή.

10.3 Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη B2Β όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο και καταργεί κάθε προηγούμενη ή τρέχουσα γνωστοποίηση και πρόταση, είτε αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, προφορικά ή με έγγραφο, ανάμεσα σε εσάς και τη B2Β όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο. Η έντυπη έκδοση αυτής της συμφωνίας και κάθε γνωστοποίησης που γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται σε ή σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία στην ίδια έκταση και με τις ίδιες προϋποθέσεις με άλλα έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

10.4 Υπάρχει επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων δεν παρέχονται ρητά με την παρούσα.

10.5 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Μάλτας.

11. Κανόνες Στοιχηματισμού

11.1 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των αθλητικών γεγονότων θα είναι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο βάθρο των νικητών ή την ανακήρυξη των νικητών από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή του αποτελέσματος αυτού δεν θα έχει σχέση με τους σκοπούς του στοιχηματισμού.

11.2 Ισόπαλα γεγονότα
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο νικηφόρο αποτέλεσμα και επομένως πετύχουν ισοβαθμία (dead-heat), οι αποδόσεις που θα ισχύουν θα είναι ίσες με τις αποδεκτές αποδόσεις διαιρούμενες δια του αριθμού των ισόβαθμων συμμετεχόντων (π.χ. με αποδεκτή απόδοση 2,70 και τρεις ισόπαλους συμμετέχοντες οδηγούμαστε σε απόδοση: 2,70/3 = 0,90).

11.3 Άμεσος ανταγωνισμός (Head 2 Head)Στα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (π.χ. ποιος από τους δύο συμμετέχοντες θα καταλάβει την υψηλότερη θέση ή θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή περισσότερους πόντους) ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά: - Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν εκκινήσει, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00). - Τουλάχιστον ένας συμμετέχων πρέπει να ολοκληρώσει το αγώνισμα, αλλιώς το στοίχημα θεωρείται άκυρο και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00). - Αν όλοι οι συμμετέχοντες αποκλειστούν ή αποβληθούν, η απόδοση θα είναι 1,00. - Αν οι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, ισχύει ο κανόνας των Ισόπαλων Γεγονότων.

11.4 Αγορές με 0% γκανιότα
Αφορούν επιλεγμένους αγώνες με τη σήμανση "0%" στη σελίδα μας.
Αφορούν την επιλογή 1Χ2  (Νικητής Αγώνα) για δελτία που παίζονται πριν την έναρξη του αγώνα.

Η αγορά 1Χ2 – 0% δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό τζιραρίσματος των μπόνους.

11.5 Αγορές «Παίκτες»

 • Όλες οι αγορές που ανήκουν στην κατηγορία «Παίκτες», κατά την διευθέτησή τους θα περιλαμβάνουν τυχόν παράταση (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που ένας αθλητής δεν αγωνιστεί, το στοίχημα θα διευθετείτε με απόδοση 1,00 (Μονάδα).
 • Για τους αγώνες ποδοσφαίρου, αν κάποιος παίκτης δεν ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα (11άδα) το στοίχημα θα διευθετείται με απόδοση 1.00 (Μονάδα).
 • Aν ένας αγώνας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ξεκινήσει αλλά διακοπεί σε οποιαδήποτε στιγμή πριν το τέλος και δεν συνεχιστεί εντός 5 ωρών, τότε όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (Μονάδα).

Όλες οι σχετικές αγορές διευθετούνται βάσει των στατιστικών στοιχείων των εταιρειών που συνεργαζόμαστε. 

12. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

12.1 Αποτελέσματα αγώνων
Όλα τα ποδοσφαιρικά στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση αγώνα 90 λεπτών (πλέον των καθυστερήσεων). Στην περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν πληροί την γενικά αποδεκτή μορφή (π.χ. : ασυνήθιστη διάρκεια περιόδων/ημιχρόνων, διαδικασία καταμέτρησης κ.ά.), διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτόν.

12.2 Στοιχήματα Ante post (μακράς διάρκειας)
Η ομάδα στην οποία απονέμεται το πρωτάθλημα θα είναι η νικήτρια, ανεξάρτητα από τον τρόπο που το κερδίζει (π.χ. αγώνες κατάταξης, παράταση, στρίψιμο νομίσματος, κ.λπ.). Αν μια ομάδα αποτύχει να προκριθεί, αποσυρθεί ή αποκλειστεί, όλα τα στοιχήματα θα χάνουν. Όλα τα στοιχήματα είναι «all in» και δεν επιστρέφονται χρήματα που ποντάρονται σε ομάδες που δεν ξεκινούν στη διοργάνωση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

12.3 Αγώνες που διακόπτονται, ματαιώνονται ή αναβάλλονται

Αν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διακοπεί αφού αρχίσει και δεν συνεχιστεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο (απόδοση = 1,00). Αν ο αγώνας συνεχιστεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, τα στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα (απόδοση = 1,00), εκτός αν διεξαχθεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης. Αν αλλάξει η ώρα διεξαγωγής ενός αγώνα από Σαββατοκύριακο σε Δευτέρα βράδυ για τηλεοπτικούς σκοπούς, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα αυτό θα ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ούτε δύναται να προβλεφθεί, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει την απόφαση που θα λαμβάνεται, από καιρό σε καιρό, κάνοντάς το γνωστό με τα δικά της μέσα επικοινωνίας.

12.4 Αγώνες που δεν διεξάγονται όπως έχουν ανακοινωθεί
Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διεξαγωγής η οποία δεν δημοσιεύεται ή γνωστοποιείται σε εμάς κατά τον χρόνο που ανακοινώνεται ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν, υπό τον όρο ότι ο νέος τόπος διεξαγωγής δεν είναι η έδρα του φιλοξενούμενου ή σε άλλη χώρα (και δεν καταγράφεται στην ιστοσελίδα μας), οπότε και οι επιλογές για τον αγώνα αυτό θα ακυρώνονται. Αν μια ομάδα παίξει με διαφορετικό αντίπαλο από αυτόν που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας, ο αγώνας αυτός θα είναι άκυρος.

12.5 Αγώνες που διακόπτονται
Κάθε αγώνας που διακόπτεται αφού έχει αρχίσει και δεν ολοκληρώνεται θα είναι άκυρος, εκτός από τα στοιχήματα εκείνα που έχουν αδιαμφισβήτητα καθοριστεί κατά το χρόνο της διακοπής (π.χ. σκόρερ πρώτου γκολ, αποτέλεσμα ημιχρόνου κ.λ.π). Αν ο αγώνας ξαναρχίσει εντός 48 ωρών, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

12.6 Στοιχήματα για σκόρερ
α) Πρώτος και τελευταίος σκόρερ. Θα προσφέρεται απόδοση για το «κανένας Γκολ σκόρερ» στον αγώνα. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.
Στοιχήματα για πρώτο/τελευταίο σκόρερ, θα ακυρώνονται, αν ο παίκτης δεν αγωνίστηκε. Στοιχήματα σε Πρώτο Σκόρερ θεωρούνται άκυρα, αν ο παίκτης μπει ως αλλαγή, μετά το πρώτο γκολ του παιχνιδιού, εκτός από την περίπτωση του αυτογκόλ, το οποίο αγνοείται. Στοιχήματα για τον τελευταίο σκόρερ, δεν θα ακυρώνονται εφόσον ο παίκτης έχει αγωνιστεί, ανεξαρτήτως εάν βρισκόταν ή όχι στο γήπεδο τη στιγμή που επιτεύχθηκε το τελευταίο γκολ. Γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να καταγράφονται όλοι οι παίκτες των ομάδων στην επίσημη λίστα, παρ’όλ’αυτά αν ο πρώτος/τελευταίος σκόρερ δεν βρισκόταν στην επίσημη λίστα, εξακολουθεί να είναι ο νικητής και τα στοιχήματα δεν ακυρώνονται. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν απόδοση για παίκτες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη λίστα.

β) Οποιοσδήποτε Γκολ σκόρερ : Τα στοιχήματα θα θεωρούνται ενεργά εφόσον ο παίκτης έχει αγωνιστεί. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Πολλαπλά στοιχήματα για «οποιοσδήποτε Γκολ σκόρερ» είναι αποδεκτά.

γ) Διαφωνίες για Γκολ σκόρερ Σε ενδεχόμενο διαφωνίας για το ποιος σκόραρε, η απόφαση θα ληφθεί με βάση τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν από την αρμόδια διοργανώτρια Αρχή αμέσως μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού. Επιπλέον ενστάσεις δεν θα υπολογίζονται.

Τα αποτελέσματα της Β2Β προέρχονται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή του κάθε αγώνα. Αν κάποιο μέλος έχει διαφορετική πληροφόρηση για το αποτέλεσμα ενός γεγονότος της Β2Β, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία για περαιτέρω διερεύνηση.

12.7 Κάρτες
Η διευθέτηση θα γίνει σύμφωνα με όλες τις κάρτες που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του κανονικού παιχνιδιού 90 λεπτών ( συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου για τραυματισμούς ή καθυστερήσεις-, αλλά εξαιρουμένης της παράτασης). Οποιαδήποτε κάρτα που θα δοθεί μετά την κανονική διάρκεια δεν θα μετρηθεί .

α) Η κίτρινη κάρτα προσμετράται σαν 1 κάρτα, ενώ η κόκκινη κάρτα ή 2η κίτρινη κάρτα σαν δύο.

Παράδειγμα 1: Εάν ένας παίκτης δει κίτρινη κάρτα και μετά 2η κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη έχει σύνολο τρεις κάρτες.

Παράδειγμα 2: Εάν ένας παίκτης δει κίτρινη κάρτα και μετά απευθείας κόκκινη κάρτα έχει σύνολο τρεις.

β) Κάρτες σε παίκτες που δεν αγωνίζονται, όπως προπονητές, αναπληρωματικούς ή παίκτες που έχουν γίνει ήδη αλλαγή, δεν λαμβάνονται υπόψη

12.8 Διάφορα ενδεχόμενα σε ένα παιχνίδι
Όταν προσφέρουμε διάφορες στοιχηματικές επιλογές για το ίδιο παιχνίδι(Ακριβές Σκορ, Πρώτος σκόρερ κτλ.) αυτές οι επιλογές δεν γίνεται να συνδυαστούν στοιχηματικά όταν το ένα αποτέλεσμα εξαρτάται από το άλλο.(εκτός όταν προσφέρονται ειδικές σταθερές τιμές, για κάποιους αγώνες)

Όταν ένα τέτοιο στοίχημα έχει περαστεί από σφάλμα του συστήματος, θα διευθετηθεί διαιρώντας το ποσό που έχει παιχτεί αναλογικά με τις στοιχηματικές επιλογές που έχουν παιχτεί.

Για παράδειγμα: Αν έχει παιχτεί το ποσό των €10 ευρώ στην Manchester United να κερδίσει και επίσης η Manchester United να κερδίσει 2-1, τότε το στοίχημα αυτό θα διευθετηθεί ως δύο ξεχωριστά στοιχήματα των €5.

12.9 Άκυροι αγώνες σε Συνδυαστικά Στοιχήματα
Στοιχήματα που αρχικά περιέχουν τον ελάχιστο αριθμό επιλογών, αλλά περιλαμβάνουν άκυρους ή αναβληθέντες αγώνες, θα ισχύουν για τις υπόλοιπες επιλογές στο στοίχημα.

12.10 Φιλικοί Αγώνες

Τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν την έναρξη του αγώνα δεν θα ακυρώνονται, αρκεί οι αγώνες να έχουν ελάχιστη διάρκεια 45 και μέγιστη 120 λεπτά, με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. 2x60, 4x30). Τα δελτία σε αγώνες μικρότερης διάρκειας των 45 λεπτών και μεγαλύτερης των 120, θα διευθετούνται με απόδοση 1,00.

Για το live στοιχηματισμό αν ο αγώνας δεν έχει τη γενικά αποδεκτή μορφή ( όπως λόγου χάρη ασυνήθιστη διάρκεια ημιχρόνων κ.ά.), διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε αγορά ή/και δελτίο. Αν η μορφή του αγώνα είναι διαφορετική από αυτή που υποστηρίζουμε, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε αγορά ή/και δελτίο. Στο Live στοιχηματισμό υποστηρίζουμε τις μορφές 2x40’, 2x45’ και 3x30’.


Ασιατικές Αγορές

Ασιατικό Under/Over

Under 1Η επιλογή κερδίζει αν δεν σημειωθεί κανένα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθεί 1 ακριβώς γκολ.
Over 1Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθούν 2,3 ή περισσότερα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθεί 1 ακριβώς γκολ
Under 2Η επιλογή κερδίζει αν  σημειωθούν 0 ή 1 γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 2 ακριβώς γκολ.
Over 2Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθούν 3,4 ή περισσότερα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 2 ακριβώς γκολ
Under 3Η επιλογή κερδίζει αν  σημειωθούν 2 ή λιγότερα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 3 ακριβώς γκολ.
Over 3Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθούν 4,5 ή περισσότερα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 3 ακριβώς γκολ.
Under 4Η επιλογή κερδίζει αν  σημειωθούν 3 ή λιγότερα  γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 4 ακριβώς γκολ..
Over 4Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθούν 5,6 ή περισσότερα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 4 ακριβώς γκολ.  
Under 5Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθεί 4 ή λιγότερα  γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 5 ακριβώς γκολ.
Over 5Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθούν 6,7 ή περισσότερα γκολ.  Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 5 ακριβώς γκολ.
Under 6Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθούν 5 ή λιγοτερα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 6 ακριβώς γκολ.
Over 6Η επιλογή κερδίζει αν σημειωθούν 7,8 ή περισσότερα γκολ. Το ποντάρισμα επιστρέφεται στην περίπτωση που σημειωθούν 6 ακριβώς γκολ.

Διπλά Ασιατικά Under/Over Σε αυτό το είδος στοιχηματισμού  ο πελάτης επιλέγει ταυτόχρονα 2 διαφορετικά ενδεχόμενα. Για παράδειγμα στην επιλογή Under 0,75 o πελάτης ποντάρει στο under 0,5 και στο under 1. Αντίστοιχα, στο Over 0,75 ο πελάτης ποντάρει ταυτόχρονα στο Over 0,5 και στο Over 1. Tο ποσό πονταρίσματος, μοιράζεται εξίσου στις 2 επιλογές.

Under 0.75Η επιλογή Under 0,5 κερδίζει αν δεν σημειωθεί κανένα γκολ ΚΑΙ η επιλογή Under 1 κερδίζει αν δεν σημειωθεί κανένα γκολ ή έχει επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθεί 1 γκολ.
Over 0.75H επιλογή Over 0,5 κερδίζει αν σημειωθούν 1 ή περισσότερα γκολ ΚΑΙ η επιλογή Over 1 κερδίζει αν σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθει 1 γκολ.
Under 1,25Η επιλογή Under 1 κερδίζει αν δεν σημειωθεί κανένα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθεί 1 γκολ ΚΑΙ η επιλογή Under 1,5  κερδίζει αν σημειωθούν 1 ή λιγότερα γκολ.
Over 1.25Η επιλογή Over 1 κερδίζει αν σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθεί 1 γκολ ΚΑΙ η επιλογή Over 1,5 κερδίζει αν σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ.
Under 1,75Η επιλογή Under 1,5 κερδίζει αν σημειωθούν 1 ή λιγότερα γκολ  ΚΑΙ η επιλογή Under 2  κερδίζει αν σημειωθούν 1 ή λιγότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 2 γκολ. 
Over 1.75H επιλογή Over 1,5 κερδίζει αν σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ ΚΑΙ η επιλογή Over 2 κερδίζει αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 2 γκολ.
Under 2,25Η επιλογή Under 2 κερδίζει αν σημειωθούν 1 ή λιγότερα  γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 2  γκολ ΚΑΙ η επιλογή Under 2,5  κερδίζει αν σημειωθούν 2 ή λιγότερα γκολ.
Over 2.25Η επιλογή Over 2 κερδίζει αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 2 γκολ ΚΑΙ η επιλογή Over 2,5 κερδίζει αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ.
Under 2,75Η επιλογή Under 2,5 κερδίζει αν σημειωθούν 2 ή λιγότερα γκολ  ΚΑΙ η επιλογή Under 3  κερδίζει αν σημειωθούν 2 ή λιγότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 3 γκολ.  
Over 2.75H επιλογή Over 2,5 κερδίζει αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ ΚΑΙ η επιλογή Over 3 κερδίζει αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 3 γκολ.
Under 3,25Η επιλογή Under 3 κερδίζει αν σημειωθούν 3 η λιγότερα  γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 3  γκολ ΚΑΙ η επιλογή Under 3,5  κερδίζει αν σημειωθούν 3 ή λιγότερα γκολ.
Over 3.25Η επιλογή Over 3 κερδίζει αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ ή επιστροφή πονταρίσματος αν σημειωθούν 3 γκολ ΚΑΙ η επιλογή Over 3,5 κερδίζει αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ.

 Κατά τον ίδιο τρόπο διευθετούνται και οι αγορές under/over 3.75, under/over 4.25, under/over 4.75 under/over 5.25 κ.ο.κ.

 Ολόκληρα Ασιατικά Χάντικαπ

-0Η επιλογή κερδίζει όταν κερδίσει η ομάδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε επιστροφή πονταρίσματος. Η επιλογή χάνει, όταν χάσει και η ομάδα που επιλέξαμε.
+0Η επιλογή κερδίζει όταν κερδίσει η ομάδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε επιστροφή πονταρίσματος. Η επιλογή χάνει, όταν χάσει και η ομάδα που επιλέξαμε.
-1Η επιλογή κερδίζει, όταν η ομάδα κερδίσει με 2 ή περισσότερα γκολ διαφορά. ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος αν η ομάδα κερδίσει με ακριβώς 1 γκολ διαφορά. Σε περίπτωση που η ομάδα έρθει ισόπαλη ή χάσει, η επιλογή είναι χαμένη.
+1Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει ή έρθει ισόπαλη. ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 1 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 2 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη.
-2Η επιλογή κερδίζει, όταν η ομάδα κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά. ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος αν η ομάδα κερδίσει με ακριβώς 2 γκολ διαφορά. Σε περίπτωση που η ομάδα  κερδίσει με 1 γκολ, έρθει ισόπαλη ή χάσει, η επιλογή είναι χαμένη.
+2Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 1 γκολ διαφορά ‘Έχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 2 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη.
-3Η επιλογή κερδίζει, όταν η ομάδα κερδίσει με 4 ή περισσότερα γκολ διαφορά. ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος αν η ομάδα κερδίσει με ακριβώς 3 γκολ διαφορά. Σε περίπτωση που η ομάδα  κερδίσει με 2 ή λιγότερα γκολ, έρθει ισόπαλη ή χάσει, η επιλογή είναι χαμένη.
+3Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 2 ή λιγότερα γκολ διαφορά ‘Έχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 3 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 4 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη.

Αντίστοιχα, διευθετούνται και η αγορές -4/+4,-5/+5 κ.ο.κ.

 Μισά Ασιατικά Χάντικαπ

-0,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει. Σε περίπτωση που η ομάδα χάσει ή έρθει ισόπαλη, η επιλογή είναι χαμένη.
+0,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει ή έρθει ισόπαλη. Σε περίπτωση ήττας της ομάδας, η επιλογή είναι χαμένη.
-1,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει με 2 ή περισσότερα γκολ. Αν η ομάδα κερδίσει με 1 γκολ, έρθει ισόπαλη ή χάσει, η επιλογή είναι χαμένη.
+1,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 1 γκολ διαφορά. Αν η ομάδα χάσει με 2 ή περισσότερα γκολ, η επιλογή είναι χαμένη.
-2,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ. Αν η ομάδα κερδίσει με 2 ή λιγότερα γκολ, έρθει ισόπαλη ή χάσει, η επιλογή είναι χαμένη.
+2,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 2 ή λιγότερα  γκολ διαφορά. Αν η ομάδα χάσει με 3 ή περισσότερα γκολ, η επιλογή είναι χαμένη.
-3,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει με 4 ή περισσότερα γκολ. Αν η ομάδα κερδίσει με 3 ή λιγότερα γκολ, έρθει ισόπαλη ή χάσει, η επιλογή είναι χαμένη.
+3,5Η επιλογή κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 3  ή λιγότερα γκολ διαφορά. Αν η ομάδα χάσει με 4 ή περισσότερα γκολ, η επιλογή είναι χαμένη.

 Αντίστοιχα, διευθετούνται και οι αγορές -4,5/+4,5, -5,5/+5,5 κ.ο.κ. Διπλά Ασιατικά Χάντικαπ

Σε αυτό το είδος στοιχηματισμού  ο πελάτης επιλέγει ταυτόχρονα 2 διαφορετικά ενδεχόμενα. Για παράδειγμα στην επιλογή -0,75 o πελάτης ποντάρει στο -0,5 και στο -1. Αντίστοιχα, στο +0,75 ο πελάτης ποντάρει ταυτόχρονα στο +0,5 και στο +1. Tο ποσό πονταρίσματος, μοιράζεται εξίσου στις 2 επιλογές.

-0,25Η επιλογή -0 κερδίζει αν κερδίσει η ομάδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε επιστροφή πονταρίσματος και σε περίπτωση ήττας η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή -0,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει ενώ σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη.
+0,25Η επιλογή +0 κερδίζει όταν όταν κερδίσει η ομάδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε επιστροφή πονταρίσματος. Η επιλογή χάνει, όταν χάσει και η ομάδα που επιλέξαμε ΚΑΙ η επιλογή +0.5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει ή έρθει ισόπαλη. Σε περίπτωση ήττας της ομάδας, η επιλογή είναι χαμένη.  
-0,75Η επιλογή -0,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει ενώ σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή -1 κερδίζει στην περίπτωση που η ομάδα κερδίσει με 2 ή περισσότερα γκολ. Αν κερδίσει με διαφορά 1 γκολ, έχουμε επιστροφή πονταρίσματος ενώ σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη.
+0,75Η επιλογή +0.5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει ή έρθει ισόπαλη. Σε περίπτωση ήττας της ομάδας, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή +1 κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει ή έρθει ισόπαλη. ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 1 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 2 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη.  
-1,25Η επιλογή -1 κερδίζει στην περίπτωση που η ομάδα κερδίσει με 2 ή περισσότερα γκολ. Αν κερδίσει με διαφορά 1 γκολ, έχουμε επιστροφή πονταρίσματος ενώ σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή -1,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει με 2 ή περισσότερα γκολ ενώ σε περίπτωση νίκης με 1 γκολ, ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη.  
+1,25Η επιλογή +1 κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει ή έρθει ισόπαλη. ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 1 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 2 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή +1,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 1 γκολ διαφορά. Αν η ομάδα χάσει με 2 ή περισσότερα γκολ, η επιλογή είναι χαμένη.  
-1,75Η επιλογή -1,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει με 2 ή περισσότερα γκολ ενώ σε περίπτωση νίκης με 1 γκολ, ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή -2 κερδίζει στην περίπτωση που η ομάδα κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ. Αν κερδίσει με διαφορά 2 γκολ, έχουμε επιστροφή πονταρίσματος ενώ σε περίπτωση νίκης με 1 γκολ, ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη.
+1,75Η επιλογή +1,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 1 γκολ διαφορά. Αν η ομάδα χάσει με 2 ή περισσότερα γκολ, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή +2 κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 1 γκολ διαφορά ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 2 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη.
-2,25Η επιλογή -2 κερδίζει στην περίπτωση που η ομάδα κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ. Αν κερδίσει με διαφορά 2 γκολ, έχουμε επιστροφή πονταρίσματος ενώ σε περίπτωση νίκης με 1 γκολ, ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή -2,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ ενώ σε περίπτωση νίκης με 2 ή λιγότερα γκολ, ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη.  
+2,25Η επιλογή +2 κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 1 γκολ διαφορά ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 2 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή +2,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 2 ή λιγότερα  γκολ διαφορά. Αν η ομάδα χάσει με 3 ή περισσότερα γκολ, η επιλογή είναι χαμένη.
-2,75Η επιλογή -2,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ ενώ σε νίκης με 2 ή λιγότερα  γκολ, ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή -3 κερδίζει στην περίπτωση που η ομάδα κερδίσει με 4 ή περισσότερα γκολ. Αν κερδίσει με διαφορά 3 γκολ, έχουμε επιστροφή πονταρίσματος ενώ σε περίπτωση νίκης με 2 ή λιγότερα γκολ, ήττας ή ισοπαλίας, η επιλογή είναι χαμένη.
+2,75Η επιλογή +2,5 κερδίζει αν η ομάδα κερδίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 2 ή λιγότερα  γκολ διαφορά. Αν η ομάδα χάσει με 3 ή περισσότερα γκολ, η επιλογή είναι χαμένη ΚΑΙ η επιλογή +3 κερδίζει αν η ομάδα κερδίζει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 2 ή λιγότερα γκολ διαφορά ‘Εχουμε επιστροφή πονταρίσματος, σε περίπτωση που η ομάδα χάσει με 3 γκολ. Αν η ομάδα χάσει με 4 ή περισσότερα γκολ διαφορά, η επιλογή είναι χαμένη.

13. SIMULATED REALITY LEAGUES

H κατηγορία Simulated Leagues αποτελεί την ψηφιακή αναπαραγωγή/προσομοίωση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.  Oι συγκεκριμένοι αγώνες αναπαριστούν την αγωνιστική δράση των συγκεκριμένων κατηγοριών.

Η διάρκεια των αγώνων είναι 90 (2X45) λεπτά ενώ προσφέρονται 50+ αγορές στον προγραμματισμένο και live στοιχηματισμό, match tracker καθώς και στατιστικά.  
Η δυναμική των ομάδων βασίζεται στην πραγματική δυναμική τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως τώρα, ενώ η εξέλιξη των αγώνων βασίζεται σε στατιστικά 50.000 και πλέον ποδοσφαιρικών αγώνων.

Τα αποτελέσματα των παιχνιδιών προκύπτουν από Γεννήτρια Τυχαίων αριθμών (RNG).

Η διευθέτηση θα πραγματοποιείται βάσει των κανονισμών Ποδοσφαίρου.

14. ΜΠΑΣΚΕΤ

14.1 Το αποτέλεσμα ενός αγώνα μπάσκετ καθορίζεται στη λήξη του αγώνα. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η παράταση περιλαμβάνεται.

14.2 ΝΒΑ: Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 43 λεπτά του αγώνα προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Ένας αγώνας πρέπει να αρχίσει την καθορισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) προκειμένου να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν ένας αγώνας ματαιωθεί ή αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Στοιχήματα σε προβάδισμα πόντων θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00 αν από τα σκορ των ομάδων προκύπτει ισοπαλία.

14.3 Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00 εκτός από αυτά που έχουν ήδη καθοριστεί.

14.4 Το αποτέλεσμα Over-Under δίνεται από το συνολικό αριθμό πόντων που σημειώνουν οι δύο ομάδες. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η παράταση περιλαμβάνεται.

14.5 Εύρος Συνολικών Πόντων Το εύρος συνολικών πόντων δίνεται από τον συνολικό αριθμό πόντων που σημειώνουν οι δύο ομάδες. Δεν περιλαμβάνει παράταση

14.6 Εύρος Συνολικών Πόντων ΝΒΑ Το εύρος συνολικών πόντων δίνεται από τον συνολικό αριθμό πόντων που σημειώνουν οι δύο ομάδες. Δεν περιλαμβάνει παράταση

15. ΤΕΝΙΣ

15.1 Ante Post Στοιχήματα Ante Post (μακράς διάρκειας) σε τενίστες που δεν αρχίζουν το τουρνουά θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

15.2 Νικητής  Αν ένας αγώνας τένις δεν διεξαχθεί επειδή ένας από τους δύο παίκτες αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00,εκτός από αυτά που έχουν ήδη καθοριστεί.  Αν ένας παίκτης τένις εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00, εκτός από αυτά που έχουν ήδη καθοριστεί. 

15.3 Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00 εκτός από αυτά που έχουν ήδη καθοριστεί.

15.4 Ακριβές Σκορ Σετ Προκειμένου να ισχύσουν στοιχήματα για ακριβές σκορ, ο αγώνας πρέπει να παιχτεί ως το τέλος. Αν ένας από τους παίκτες αποσυρθεί πριν από αυτό το χρονικό σημείο, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

15.5 Συνολικός αριθμός γκέϊμς / Χάντικαπ γκέϊμς  Η νίκη/ήττα καθορίζεται από τον αριθμό των γκέϊμς και των δύο παικτών. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο συνολικός αριθμός των σετ αλλάξει ή δεν ολοκληρωθεί. Το τάϊ μπρέικ και το σούπερ τάϊ μπρέικ, ορίζονται ως ένα γκέϊμ.

15.6 Η αγορά Μονά/Ζυγά αναφέρεται στον αριθμό των games

*H τροποποίηση -των κανονισμών στο τένις έγινε την Κυριακή 17/1/2016 και ισχύει για τα στοιχήματα που ακολουθούν της αλλαγής.

16. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΠΟΡ (ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, Αγώνες μοτοσικλέτας)

16.1 Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν την έναρξη της επίσημης διαδικασίας κατάταξης, όλα τα στοιχήματα στον οδηγό αυτό θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ο οδηγός ξεκινήσει τη διαδικασία κατάταξης, αλλά δεν εκκινήσει στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα στον οδηγό αυτό θεωρούνται χαμένα. Αν έχουμε κόκκινη σημαία (διακοπή) στον αγώνα και η αρχική εκκίνηση ακυρωθεί, τα γεγονότα που συμβαίνουν πριν την ενδεχόμενη επανεκκίνηση δεν λαμβάνονται υπόψη. Οδηγοί που δεν εκκινούν ξανά θεωρούνται ότι έχουν αποσυρθεί από τον αγώνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα στοιχήματα τακτοποιούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

16.2 Οι παρακάτω κανόνες εφαρμόζονται για στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head) και τρίδυμο στοιχηματισμό (triple head): - Αν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν στον αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση στην επίσημη τελική κατάταξη κατά το χρόνο της τελετής απονομής των βραβείων. -Αν ένας οδηγός δεν τερματίσει στον αγώνα, αλλά ένας (ή δύο) από τους άλλους τερματίσουν, τα στοιχήματα στους οδηγούς που δεν τερμάτισαν θεωρούνται χαμένα και ο νικητής καθορίζεται όπως παραπάνω. - Αν όλοι οι οδηγοί στο στοίχημα δεν τερματίσουν, νικητής θεωρείται ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους.

16.3 Άμεσος Ανταγωνισμός (Head 2 Head) Οι παρακάτω κανόνες εφαρμόζονται για στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head 2 head): - Αν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν στον αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση στην επίσημη τελική κατάταξη κατά το χρόνο της τελετής απονομής των βραβείων. - Αν ένας οδηγός δεν τερματίσει στον αγώνα αλλά οι άλλοι το κάνουν, τα στοιχήματα στον οδηγό που δεν τερματίζει θεωρούνται χαμένα. - Αν και οι δύο οδηγοί στο στοίχημα δεν τερματίσουν, νικητής θεωρείται ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους. Αν και οι δύο οδηγοί εγκαταλείψουν τον αγώνα αφού συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό γύρων, τα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. - Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας ή δεν είναι παρών στην πρώτη εκκίνηση, θεωρούνται άκυρα. Η εκκίνηση κάθε αγώνα προσδιορίζεται με το σήμα εκκίνησης του γύρου σχηματισμού.

16.4 Αν ένα Γκραν Πρι διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 72 ωρών, όταν τα στοιχήματα στον αγώνα αυτό θα θεωρούνται άκυρα.

16.5 Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν την έναρξη των επίσημων δοκιμών, τα στοιχήματα για το νικητή οδηγό ή για τις θέσεις 1, 2, 3 θεωρούνται άκυρα. Αν ο οδηγός αποσυρθεί μετά την έναρξη των επίσημων δοκιμών, τα στοιχήματα για το νικητή οδηγό θεωρούνται χαμένα. Η εκκίνηση κάθε αγώνα προσδιορίζεται από το σήμα εκκίνησης του γύρου σχηματισμού.

16.6 Οποιοσδήποτε οδηγός συμπληρώσει τουλάχιστον το 90% της απόστασης του αγώνα θα κατατάσσεται στη τελική βαθμολογία του αγώνα, ανεξάρτητα εάν συμμετείχε στον αγώνα ή όχι όταν ο νικητής πήρε την καρό σημαία.

17. ΣΚΙ

17.1 Αν ένας αγώνας σκι διακοπεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα, υπό τον όρο ότι ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στην ίδια πίστα εντός 7 ημερών. Αν ο αγώνας διεξαχθεί σε διαφορετική πίστα, τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που κανένας σκιέρ δεν ολοκληρώσει τον αγώνα, ο αριθμός των ολοκληρωμένων διαδρομών θα καθορίζει το νικητή. Αν και οι δύο σκιέρ ολοκληρώσουν τον ίδιο αριθμό διαδρομών, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αν κανένας σκιέρ δεν εκκινήσει, τα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού θα είναι άκυρα.

18. ΡΑΓΚΜΠΙ
Tο αποτέλεσμα ενός αγώνα Ράγκμπι θεωρείται ότι επισημοποιείται στο τέλος του καθορισμένου χρόνου. Αν ο αγώνας διακοπεί πριν τη λήξη, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

19. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα Αμερικανικού Ποδοσφαίρου θεωρείται ότι επισημοποιείται στη λήξη του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν παράτασης. Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 55 λεπτά του αγώνα προκειμένου θα θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Το σκορ όλης της παράτασης μετράει.

20. ΓΚΟΛΦ

20.1 Απλά στοιχήματα Όλα τα απλά στοιχήματα τακτοποιούνται με βάση τον παίκτη που κερδίζει το τρόπαιο. Αγώνες κατάταξης (Play-offs) θα καθορίσουν το νικητή ενός αγώνα γκολφ αν χρειαστεί. Αν η διάρκεια του αγώνα συντμηθεί, για παράδειγμα λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών, τα στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως του αριθμού των γύρων που παίχτηκαν.

20.2 Θα είναι άκυρα τα στοιχήματα σε παίκτη που δεν χτύπησε το μπαλάκι από την αφετηρία στον πρώτο γύρο. Κάθε παίκτης που αποσύρεται στη συνέχεια θα θεωρείται ότι χάνει.

21. ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την επίσημη απόφαση των κριτών, η οποία θα περιλαμβάνει σημεία, Τεχνικό νοκάουτ, νοκάουτ ή ντισκαλιφιέ.

22. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Στοιχηματισμός για νικητή κούρσας και νικητή διαδρομής. Τα αποτελέσματα θα τακτοποιούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του αγωνίσματος. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παρουσία στο βάθρο θα μετράει για τους σκοπούς της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων.

23ΚΡΙΚΕΤ

Το κρίκετ είναι ομαδικό  άθλημα το οποίο διεξάγεται μεταξύ δύο ομάδων των έντεκα παικτών η κάθε μία, με ρόπαλα, μπάλα και φράχτες, σε υπαίθριο χορτάρινο αγωνιστικό χώρο ωοειδούς σχήματος, το κέντρο του οποίου φέρει ένα ορθογώνιο χώρο ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο της δράσης.

Η μια ομάδα ροπαλοφορεί και προσπαθεί να σκοράρει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους ή τρεξίματα. Η άλλη ομάδα κυλά την μπάλα και παρατάσσεται, προσπαθώντας να πάψει ('κάψει' ή αποβάλλει) τους ροπαλοφόρους και να περιορίσει έτσι το σύνολο τρεξιμάτων της ομάδας τους.

23.1.Βρείτε την νικητήρια Ομάδα:1 Γηπεδούχος και 2 Φιλοξενούμενη

Σε περίπτωση ισοπαλίας ή διακοπής  λόγω καιρού  όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται  και η απόδοση θα ορίζεται ως  1:00.

Τα αποτελέσματα θα τακτοποιούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του αγωνίσματος.

24. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για όλα τα είδη στοιχήματος και στρογγυλοποιείται σε ένα (1) δεκαδικό ψηφίο αν χρειαστεί. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, το γεγονός θεωρείται ισόπαλο ανεξαρτήτως του αριθμού των πραγματικών ψήφων.

Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται για τις εκλογές , καθορίζονται από τον όγκο στοιχηματισμού και τις πιθανότητες του κάθε αποτελέσματος. Αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τα ποσοστά στα στοιχήματα διπλής επιλογής (διαφορά κομμάτων, ποσοστά κομμάτων), τότε το στοίχημα θα ακυρώνεται. (πχ. Αν επιλέξετε Over 32.5 η Under 32.5 στο ποσοστό ενός κόμματος και το εκλογικό αποτέλεσμα καθοριστεί στο 32.5, τότε το στοίχημα σας θα θεωρηθεί άκυρο).

Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν καλύπτεται από τους παρόντες κανόνες και από το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου, η Betshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με την αρχή του δικαίου.

25. ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εξαίρεση αποτελεί η ανακοίνωση λανθασμένης ώρας από την εταιρεία. Αν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς, θα θεωρούνται άκυρα. Η διάρκεια των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 λεπτά (για να ισχύουν τα στοιχήματα). Αν ένα παιχνίδι ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωση 55 λεπτών αγώνα, τα χρήματα από τα στοιχήματα για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού θα επιστρέφονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχήματα των οποίων η έκβαση έχει αδιαμφισβήτητα κριθεί, μέχρι και τη διακοπή. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται τυχόν παράταση και πέναλτι. Αυτό δεν ισχύει για τα live betting στοιχήματα (βλέπε LIVE BETTING ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ).

26. ΣΝΟΥΚΕΡ

Το στοίχημα για νικητή αγώνα βασίζεται στο να επιλεγεί σωστά ο επίσημος νικητής του αγώνα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει – με το σπάσιμο στο πρώτο frame – αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, ο παίχτης που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο (ή θα ανακηρυχτεί νικητής του αγώνα/διοργάνωσης) θα θεωρείται νικητής. Σε περίπτωση που ένας αγώνας δεν ξεκινήσει, όλα τα στοιχήματα θα επιστρέφονται.

27. FUTSAL

Το Ποδόσφαιρο Σάλας είναι μια παραλλαγή του ποδοσφαίρου που παίζεται σε ένα μικρότερο γήπεδο και κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Το ποδόσφαιρο Σάλας παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των πέντε παικτών, από τους οποίους ένας είναι ο τερματοφύλακας και επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές. Παίζεται με μια μικρότερη μπάλα με λιγότερη αναπήδηση από ό,τι μια μπάλα κανονικού ποδοσφαίρου και η διάρκεια του παιχνιδιού είμαι 2 ημίχρονα των 20 λεπτών το καθένα.

27.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 για Νίκη της Γηπεδούχου, Χ για Ισοπαλία  και 2 για Νίκη της φιλοξενούμενης.

27.2 Over/Under:Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό.

28.  BANDY 

Το Μπάντι είναι ένα  χειμερινό άθλημα που παίζεται σε πάγο, στο οποίο οι skaters χρησιμοποιούν μπαστούνια για να κατευθύνουν την μπάλα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Θεωρείται μια μορφή χόκεϊ και έχει  κοινό υπόβαθρο το ποδόσφαιρο το χόκεϊ επί πάγου και το χόκεϊ επί χόρτου. Το παιχνίδι συνήθως παίζεται σε 2 ημίχρονα των 45 λεπτών το καθένα και υπάρχουν έντεκα παίκτες σε κάθε ομάδα.       Σε ακραίες καιρικές συνθήκες ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί σε 3 ημίχρονα των 30 λεπτών το καθένα.

28.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 για Νίκη της Γηπεδούχου, Χ για Ισοπαλία  και 2 για Νίκη της φιλοξενούμενης.

28.2 Over/Under: Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό.

29.FLOORBALL

Το Φλόρμπολ είναι ένα είδος χόκεϊ δαπέδου με πέντε παίκτες και έναν τερματοφύλακα για κάθε ομάδα. Ο αγώνας χωρίζεται σε 3 περιόδους με 20 λεπτά η κάθε περίοδος και νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα σημειώσει τα περισσότερα τέρματα.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται μόνο με βάση την κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν ορισθεί εκ νέου η συνέχισή του και διεξαχθεί την ίδια ημέρα ή ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες. Εξαίρεση γίνεται μόνο αν έχει ανακοινωθεί λάθος ώρα έναρξης του αγώνα.

29.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 για Νίκη της Γηπεδούχου, Χ για Ισοπαλία  και 2 για Νίκη της φιλοξενούμενης.

29.2 Over/Under: Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό. 

30.TABLE TENNIS

Η επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ) είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο. Παίζεται σε εσωτερικό χώρο. Αν και έχει αρκετές ομοιότητες με το τένις (κυρίως ως προς τους κανονισμούς), η σύγκριση μεταξύ τους σταματά εδώ.

Νικητής του αγώνα ορίζεται αυτός που κερδίζει πρώτος 3 από τα 5 σετ (η 4 από τα 7 η 5 από τα 9 σετ). Νικητής του σετ ορίζεται αυτός που σημειώνει πρώτος 11 πόντους. Ένα σετ πρέπει να κερδηθεί με πλεονέκτημα τουλάχιστον 2 πόντων. Αν ένας αγώνας πίνκ πόνκ δεν διεξαχθεί επειδή ένας από τους δύο παίκτες αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης πίνκ πόνκ εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

30.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 Νίκη του Γηπεδούχου και 2 Νίκη του φιλοξενούμενου.

31. ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Αν το παιχνίδι ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

32. ΒOWLS

Το Bowls είναι ένα άθλημα που παίζεται συνήθως σε εξωτερικό χώρο, όπου ο παίκτης (ή η ομάδα) προσπαθεί να πλησιάσει τις μπάλες όσο πιο κοντά γίνεται σε μία μικρότερη μπάλα που ονομάζεται “jack” (τζακ). Το παιχνίδι  χωρίζεται σε σετ και νικητής ανακηρύσσεται όποιος παίκτης (ή ομάδα)κερδίσει πρώτος 2 σετ.

32.1 Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

32.2 Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εξαίρεση γίνεται μόνο αν έχει ανακοινωθεί λάθος ώρα έναρξης του αγώνα.

32.3 Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα δελτία θα ακυρώνονται και η απόδοση θα ορίζεται ως 1,00.

32.4.Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα:1 Νίκη της Γηπεδούχου, 2 Νίκη της φιλοξενούμενης

33. SQUASH

Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του,όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

33.1.Νικητής Αγώνα Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει των αγώνα:1 Γηπεδούχος,2 Φιλοξενούμενη

34. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή μια από τις ομάδες αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν μία ομάδα εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Νικητής Αγώνα Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει των αγώνα 1 Γηπεδούχος 2 Φιλοξενούμενη
Under/Over Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό.

35. CURLING

Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή μία ομάδα αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν μια ομάδα εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Νικητής Αγώνα Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει των αγώνα 1 Γηπεδούχος 2 Φιλοξενούμενη

36. E-sports 

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που δηλώνεται από τον φορέα του διαγωνισμού, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού.  Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα,  σε περίπτωση  δεν αναγράφονται σωστά οι ομάδες.  Αν ένας παίκτης/ομάδα αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται μονάδα.  Γενικοί Στοιχηματικοί Κανόνες Βρείτε την νικήτρια ομάδα: 1. Γηπεδούχος Χ.    Ισοπαλία 2.    Φιλοξενούμενη Under/Over Προβλέψτε αν το σύνολο των δράκων ή Barons που θα σημειωθούν από τις ομάδες θα είναι κάτω ή πάνω από τον προσφερόμενο αριθμό.  Under: 1 Over: 2

E-Sports FIFA 2020

Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα πραγματοποιείται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από τον αντίστοιχο διοργανωτή κάθε διαγωνισμού.Ο αγώνας χωρίζεται σε 2 ημίχρονα, όπου το καθένα αντιστοιχεί σε εικονικά 45 λεπτά. Η διάρκεια του πραγματικού χρόνου ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με την διοργάνωση.Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα). Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων και στη συνέχεια συνεχίσει και ολοκληρωθεί, τα δελτία ισχύουν κανονικά. Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια του αγώνα.

E-Sports NBA 2K

Ο αγώνας χωρίζεται σε 4 περιόδους, όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε εικονικά 12 λεπτά. Η διάρκεια του πραγματικού χρόνου ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με την διοργάνωση.Για τους αγώνες που έχουν την μορφή 3on3 δεν υπάρχει προκαθορισμένη χρονική διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο για την διευθέτηση των στοιχημάτων θα υπολογίζεται η αντίστοιχη μορφή παράτασης.Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα πραγματοποιείται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από τον αντίστοιχο διοργανωτή κάθε διαγωνισμού.Νικητής Αγώνα (1-2)Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα.Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η παράταση περιλαμβάνεται. Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).
 

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE, DOTA 2, LEAGUE OF LEGENDS


Οι αγορές θα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του εκάστοτε διοργανωτή.

Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλες οι αγορές που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).

Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων και στη συνέχεια συνεχίσει και ολοκληρωθεί, τα δελτία ισχύουν κανονικά.


37. Στοιχηματικοί κανόνες MMA  Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.  Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την επίσημη απόφαση των κριτών, η οποία θα περιλαμβάνει σημεία, Τεχνικό νοκάουτ, νοκάουτ,υποταγή ή εγκατάλειψη από έναν αθλητή.  Βρείτε τον νικητή του αγώνα:  1: Γηπεδούχος 2: Φιλοξενούμενος

38. Πεσαπάλο

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εξαίρεση γίνεται μόνο αν έχει ανακοινωθεί λάθος ώρα έναρξης του αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα δελτία θα ακυρώνονται και η απόδοση θα ορίζεται ως 1,00. 
Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 Νίκη της Γηπεδούχου Χ    Ισοπαλία 2    Νίκη της φιλοξενούμενης

39. Σούμο 
Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.  Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την επίσημη απόφαση των κριτών ή εγκατάλειψη από έναν αθλητή.  Βρείτε τον νικητή του αγώνα:  1: Γηπεδούχος 2: Φιλοξενούμενος

40. ΣΚΑΚΙ

Αν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του,όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί, ούτε ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

Νικητής Αγώνα Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει των αγώνα 1 Γηπεδούχος Χ Ισοπαλία 2 Φιλοξενούμενος

41. ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ
Στην περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 εκτός αν ο αγώνας πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την επίσημη ώρα έναρξής του. 
Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 εκτός αν ο αγώνας πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών. Τα στοιχήματα που το αποτέλεσματα τους έχει ήδη κριθεί, θα διευθετούνται ανάλογα. 

*****************************************************************

LIVE BETTING

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα μιας αγοράς δεν μπορεί επίσημα να επιβεβαιωθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την διευθέτηση του στοιχήματος μέχρι την επίσημη επιβεβαίωσή του.

●     Αν το αποτέλεσμα οποιωνδήποτε προσφερόμενων αγορών είναι ήδη γνωστό, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση εμφανούς λανθασμένης εμφάνισης αγορών ή εσφαλμένων αποδόσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές. Το παρόν περιλαμβάνει απόκλιση περισσότερη του 100% στην αποπληρωμή, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς.

●     Αν η κάλυψη κάποιου γεγονότος διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο αλλά ο αγώνας τελειώσει κανονικά, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση το επίσημο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα μιας αγοράς δεν μπορεί επίσημα να επιβεβαιωθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτήν.

●     Στην περίπτωση λανθασμένης διευθέτησης στοιχημάτων, διατηρούμε το δικαίωμα να διευθετήσουμε εκ νέου τα στοιχήματα, οποιαδήποτε στιγμή.

●     Στην περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν πληροί την γενικά αποδεκτή μορφή (π.χ. : ασυνήθιστη διάρκεια περιόδων/ημιχρόνων, διαδικασία καταμέτρησης κ.ά.), διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτόν.

●     Στην περίπτωση που οι κανόνες ή η μορφή ενός αγώνα, διαφέρουν από τον αποδεκτό κανόνα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτόν.

●     Αν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί ή δεν παιχτεί ( π.χ. αποκλεισμός ομάδας ή παίκτη, διακοπή, αποχώρηση, αλλαγές στην κλήρωση κ.τ.λ.), όλες οι αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί, θα θεωρούνται άκυρες και θα διευθετούνται με απόδοση 1.00. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
Μέθοδος ΝίκηςΣτην περίπτωση πολλαπλών αγώνων, όλοι οι αγώνες θα λαμβάνονται υπόψη.
Ποια ομάδα θα προκριθείΣτην περίπτωση πολλαπλών αγώνων, όλοι οι αγώνες θα λαμβάνονται υπόψη.
Νικητής ΤελικούΣτην περίπτωση πολλαπλών αγώνων, όλοι οι αγώνες θα λαμβάνονται υπόψη.
Νικητής Τελικού 3ης ΘέσηςΣτην περίπτωση πολλαπλών αγώνων, όλοι οι αγώνες θα λαμβάνονται υπόψη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚA

●     Όλες οι αγορές, εκτός από τις αγορές ημιχρόνου, τις αγορές 1ου ημιχρόνου, παράτασης και διαδικασίας πέναλτι, θα διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια του αγώνα.

●     Αν ένας αγώνας διακοπεί και συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα ανοιχτά στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, όσα στοιχήματα δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Κανονική διάρκεια 90 λεπτά : Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια των 90 λεπτών, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Στην κανονική διάρκεια περιλαμβάνονται τυχόν καθυστερήσεις αλλά δεν περιλαμβάνεται τυχόν παράταση, διαδικασία των πέναλτι ή “ξαφνικός θάνατος” (χρυσό γκολ).

●  Σε ορισμένες κατηγορίες αγώνων όπως είναι η Κ21,Κ19,Κ18,K17, κ.ο.κ., διάφορες άλλες επίσημες διοργανώσεις, αλλά και κάποιες φιλικές αναμετρήσεις, η συνολική διάρκεια του αγώνα ενδέχεται να είναι μικρότερη των 90 λεπτών. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι ευθύνη του πελάτη να έχει ελέγξει τι ακριβώς ισχύει.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ έχει ήδη καταλογισθεί : γκολ, κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη-κόκκινη κάρτα, πέναλτι, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα. 

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ δεν έχει καταγραφεί κόκκινη κάρτα ή έχει λανθασμένα καταγραφεί κόκκινη κάρτα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 5 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένο σκορ, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, για όση ώρα αναγραφόταν λανθασμένα το σκορ.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα ομάδας ή κατηγορίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ VIDEO ASSISTANT REFEREE(VAR)

 • Στις περιπτώσεις αλλαγής σκορ ή καταλογισμού κίτρινης ή κόκκινης κάρτας, κόρνερ, πέναλτι που προέρχονται από την χρήση V.A.R. , διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.
 • Σε περίπτωση offside, το στοίχημα θα διευθετείται με βάση τον χρόνο που ο διαιτητής καταλόγισε το offside. Ο κανόνας αυτός ισχύει και στις περιπτώσεις όπου ο καταλογισμός έγινε μέσω της  χρήσης V.A.R. 
 • Σε περίπτωση πέναλτι, το στοίχημα θα διευθετείται με βάση τον χρόνο που ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι. Ο κανόνας αυτός ισχύει και στις περιπτώσεις όπου ο καταλογισμός έγινε μέσω της  χρήσης V.A.R.  

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΡΤΩΝ - ΒΟOKING MARKETS

●    Η κίτρινη κάρτα προσμετράται σαν 1 κάρτα, ενώ η κόκκινη κάρτα ή 2η κίτρινη κάρτα σαν δύο.
Παράδειγμα 1: Εάν ένας παίκτης δει κίτρινη κάρτα και μετά 2η κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη έχει σύνολο τρεις κάρτες.
Παράδειγμα 2:Εάν ένας παίκτης δει κίτρινη κάρτα και μετά απευθείας κόκκινη κάρτα έχει σύνολο τρεις.

●     Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα γίνεται με βάση κάθε διαθέσιμο μέσο που θα επιβεβαιώνει τον καταλογισμό των καρτών κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα.

●     Κάρτες που θα καταλογίζονται μετά την λήξη του αγώνα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

●     Κάρτες σε παίκτες που δεν αγωνίζονται, όπως προπονητές, αναπληρωματικούς ή παίκτες που έχουν γίνει ήδη αλλαγή, δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΡΤΩΝ - BOOKING POINTS MARKETS

●     Η κίτρινη κάρτα προμετράται για 10 βαμθούς ενώ η κόκκινη κάρτα ή 2η κίτρινη-κόκκινη σαν 25. Η 2η κίτρινη κάρτα σε έναν παίκτη, που οδηγεί σε 2η κίτρινη-κόκκινη δεν προσμετράται. Ως εκ τούτου, ένας παίκτης δεν μπορεί να λάβει πάνω από 35 βαθμούς.

●     Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα γίνεται με βάση κάθε διαθέσιμο μέσο που θα επιβεβαιώνει τον καταλογισμό των καρτών κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα.

●     Κάρτες που θα καταλογίζονται μετά την λήξη του αγώνα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

●     Κάρτες σε παίκτες που δεν αγωνίζονται, όπως προπονητές, αναπληρωματικούς ή παίκτες που έχουν γίνει ήδη αλλαγή, δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΟΡΝΕΡ

      ●     Κόρνερ τα οποία καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

      ●   Στοιχήματα σε Πρώτο Σκόρερ θεωρούνται άκυρα, αν ο παίκτης μπει ως αλλαγή, μετά το πρώτο γκολ του παιχνιδιού, εκτός από την περίπτωση του αυτογκόλ, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 

      ●     Τα αυτογκόλ δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διευθέτηση της αγοράς Σκόρερ Επόμενου Γκολ.

      ●     Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στον αγώνα από την έναρξή του ή από το προηγούμενο γκολ, θεωρείται ότι συμμετέχουν στο στοίχημα.

      ●     Όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται, προσφέρονται στη σχετική λίστα.

      ●     Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης που δεν υπάρχει στην προσφερόμενη λίστα σκοράρει, τότε θεωρείται αυτός ο νικητής της αγοράς και τα στοιχήματα δεν ακυρώνονται.

      ●     Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα γίνεται με βάση την τηλεοπτική μετάδοση και τα στατιστικά ηλεκτρονικών ή μη Μ.Μ.Ε., εκτός αν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι τα συγκεκριμένα στατιστικά είναι λανθασμένα.

ΣΚΟΡΕΡ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

 ●     Τα αυτογκόλ δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διευθέτηση της αγοράς Σκόρερ Οποτεδήποτε.

 ●     Όλοι οι παίκτες που συμμετείχαν στον αγώνα, θεωρείται ότι συμμετέχουν στο στοίχημα. Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης που δεν υπάρχει στην προσφερόμενη λίστα σκοράρει, τότε θεωρείται αυτός ο νικητής της αγοράς και τα στοιχήματα δεν ακυρώνονται.

 ●     Στην περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, ακόμη και για παίκτες που έχουν ήδη σκοράρει.

 ●     Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα γίνεται με βάση την τηλεοπτική μετάδοση και τα στατιστικά ηλεκτρονικών ή μη Μ.Μ.Ε., εκτός αν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι τα συγκεκριμένα στατιστικά είναι λανθασμένα.

ΑΓΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

 ●     Οι αγορές διευθετούνται με βάση την ώρα επίτευξης του γκολ που ανακοινώνεται από την τηλεόραση. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η διευθέτηση θα γίνεται με βάση το χρονόμετρο του αγώνα.

 ●     Οι αγορές διευθετούνται με βάση τη στιγμή που η μπάλα περνάει τη γραμμή και όχι τη στιγμή που γίνεται το λάκτισμα.

 ●     Oι αγορές κόρνερ που σχετίζονται με τον χρόνο, διευθετούνται με βάση τη στιγμή που εκτελέστηκε το κόρνερ και όχι με βάση τη στιγμή που κερδήθηκε ή καταλογίσθηκε.

 ●     Oι αγορές καρτών που σχετίζονται με τον χρόνο, διευθετούνται με βάση τη στιγμή που επιδεικνύεται η κάρτα και όχι τη στιγμή που πραγματοποιείται η παράβαση.

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 ●   Οι αγορές "Υπόλοιπο του αγώνα” (πχ Νικητής Αγώνα, Ακριβές Σκορ, κ.τ.λ.) αναφέρονται στο αποτέλεσμα για την υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, με υπολογισμό από τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος. Αυτό σημαίνει, πως θεωρούμε ότι το σκορ τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος είναι 0:0 και λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο γκολ και γεγονότα που πραγματοποιούνται μετά τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος. 

      ●  Τα παραπάνω ισχύουν και για τις αντίστοιχες αγορές ημιχρόνου (πχ 1ο Ημίχρονο-Νικητής στο υπόλοιπο, 2ο Ημίχρονο-Νικητής στο υπόλοιπο, 1ο Ημίχρονο-Ακριβές Σκορ στο υπόλοιπο, 2ο Ημίχρονο-Ακριβές Σκορ στο υπόλοιπο κ.τ.λ.) .) οι οποίες αναφέρονται στο αποτέλεσμα για την υπόλοιπη διάρκεια του ημιχρόνου από τη χρονική στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 ●   Τα Ασιατικά στοιχήματα που τοποθετούνται στο Live στοιχηματισμό, διευθετούνται λαμβάνοντας υπόψη το σκορ από την έναρξη του αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι όσα γκολ έχουν σημειωθεί πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος, προσμετρώνται για την διευθέτησή του.

 ●   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχοι κανόνες διευθέτησης όπως και στο pregame (Βλέπε Ασιατικές Αγορές).


SIMULATED REALITY LEAGUES


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

 • H κατηγορία Simulated Leagues αποτελεί την ψηφιακή αναπαραγωγή/προσομοίωση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 
 • Oι συγκεκριμένοι αγώνες αναπαριστούν την αγωνιστική δράση των συγκεκριμένων κατηγοριών.
 • Η διάρκεια των αγώνων είναι 90 (2X45) λεπτά ενώ προσφέρονται 50+ αγορές στον prematch και live στοιχηματισμό, match tracker καθώς και στατιστικά.  
 • Η δυναμική των ομάδων βασίζεται στην πραγματική δυναμική τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως τώρα,  ενώ η εξέλιξη των αγώνων βασίζεται σε στατιστικά 50.000 και πλέον ποδοσφαιρικών αγώνων.
 • Τα αποτελέσματα των παιχνιδιών προκύπτουν από Γεννήτρια Τυχαίων αριθμών (RNG).
 • Η διευθέτηση θα πραγματοποιείται βάσει των Live κανονισμών Ποδοσφαίρου.

ΤΕΝΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησης κάποιου παίκτη, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης (βροχή, σκοτάδι…), όλα τα στοιχήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να αρχίσει εκ νέου ο αγώνας.

●     Στην περίπτωση που καταλογιστούν πόντοι ποινής από τον διαιτητή/κριτή, όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο game θεωρούνται έγκυρα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας ολοκληρωθεί πριν την συμπλήρωση συγκεκριμένων πόντων ή games, όλα τα στοιχήματα πόντων ή games που σχετίζονται ή επηρεάζονται, θεωρούνται άκυρα.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που ανγράφεται λανθασμένα όνομα παίκτη ή ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που κάποιος αγώνας κριθεί με Match tie-break, θεωρείται ως το 3ο σετ.

●     Κάθε tie-break και Match tie-break, προσμετράται σαν 1 game.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
Ποια ομάδα θα σημειώσει τον [Χ]ο πόντο (Περιλ. Παράταση)Αν ένας αγώνας τελειώσει πριν σημειώθει ο Χος πόντος, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.
Ποια ομάδα θα σημειώσει πρώτη Χ πόντους (Περιλ. Παράταση)Αν ένας αγώνας τελειώσει πριν κάποια ομάδα σημειώσει Χ πόντους, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.
Θα υπάρξει παράταση?Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως κερδισμένα, στην περίπτωση που στο τέλος της κανονικής διάρκειας ο αγώνας τελειώσει ισόπαλος, ανεξαρτήτως αν θα παιχτεί η παράταση ή όχι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Οι αγορές δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

 • Στην περίπτωση που ένας αγώνας λήξει ισόπαλος και η παράταση δεν πραγματοποιηθεί, τότε όλες οι αγορές που περιλαμβάνουν παράταση θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα). 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 2 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν τελειώσει ισόπαλος αλλά παιχτεί παράταση, για λόγους πρόκρισης, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης (βροχή, σκοτάδι…) τα στοιχήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να αρχίσει εκ νέου ο αγώνας.

●     Οι αγορές δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 89 δευτερολέπτων, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένο σκορ, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, για όση ώρα αναγραφόταν λανθασμένα το σκορ.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός αν ο αγώνας συνεχιστεί μέσα στην ίδια αγωνιστική βδομάδα του NFL (Πέμπτη έως Τετάρτη, τοπική ώρα σταδίου που πραγματοποιήθηκε ο αγώνας).

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

 

ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Όλες οι αγορές, εκτός από τις αγορές περιόδων, παράτασης και διαδικασίας πέναλτι, περιλαμβάνουν μόνο την κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας κριθεί στην διαδικασία των πέναλτι, στην νικήτρια ομάδα θα προστίθεται ένα γκολ για τους σκοπούς της διευθέτησης της αγοράς Under/Over αγώνα. Ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει σε όλες τις αγορές που περιλαμβάνουν την παράταση και την διαδικασία των πέναλτι. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ έχει ήδη καταλογισθεί: γκολ ή πέναλτι, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 2 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένο σκορ, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, για όση ώρα αναγραφόταν λανθασμένα το σκορ.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
Ποια ομάδα θα σημειώσει πρώτη Χ πόντουςΣε περίπτωση που το inning τελειώσει πριν κάποια ομάδα σημειώσει Χ πόντους (Περιλ. έξτρα innings), η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.
Ποια ομάδα θα σημειώσει τον [Χ]ο πόντοΣε περίπτωση που το inning τελειώσει πριν σημειωθεί ο [Χ]ος πόντος (Περιλ. έξτρα innings), η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.
Πότε θα κριθεί ο αγώναςΗ συγκεκριμένη αγορά θα διευθετείτε ως “Οποιοδήποτε έξτρα inningΙ” στην περίπτωση που στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα ( 9 innings) το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, ανεξάρτητα αν η παράταση (έξτρα inning) παιχτεί ή όχι.
Θα υπάρξει Παράταση (έξτρα inning)Η συγκεκριμένη αγορά θα διευθετείτε ως “ΝΑΙ” στην περίπτωση που στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα (9 innings) το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, ανεξάρτητα αν η παράταση (έξτρα inning) παιχτεί ή όχι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Οποιαδήποτε επιπλέον innings δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια αγορά, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα μετά από 9 innings ( 8 ½ innings στην περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδα προηγείται στο συγκεκριμένο σημείο).

●  Στην περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 εκτός αν ο αγώνας πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την επίσημη ώρα έναρξής του. 

 • Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 εκτός αν ο αγώνας πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών. Τα στοιχήματα που το αποτέλεσματα τους έχει ήδη κριθεί, θα διευθετούνται ανάλογα. 

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ ή κατάσταση αγώνα, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.  

 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
Θα σκοράρει το [Χ]ο γκολ (Περιλ. Παράταση)Στην περίπτωση που ο αγώνας τελειώσει πριν σημειωθεί το [Χ]ο γκολ, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.
Θα σκοράρει πρώτη Χ γκολ (Περιλ. Παράταση)Στην περίπτωση που ο αγώνας τελειώσει πριν κάποια ομάδα σημειώσει Χ γκολ, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 3 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ ή κατάσταση αγώνα, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●   Ολες οι αγορές-εκτός από τις αγορές Ποιά ομάδα θα σκοράρει το [Χ]ο γκολ (Περιλ. Παράταση) και Ποιά ομάδα θα σκοράρει πρώτη Χ γκολ (Περιλ. Παράταση)-διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια του αγώνα. 

●   Στην περίπτωση που ο αγώνας οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι και ο αριθμός Χ γκολ δεν έχει επιβεβαιωθεί ως το τέλος της παράτασης, οι  αγορές Ποιά ομάδα θα σκοράρει το [Χ]ο γκολ (Περιλ. Παράταση) και Ποιά ομάδα θα σκοράρει πρώτη Χ γκολ (Περιλ. Παράταση), θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

ΒΟΛΕΪ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΑΣ
[Ν]ο Σετ – Θα σκοράρει τον [Χ]ο πόντοΣτην περίπτωση που το σετ τελειώσει πριν σημειωθεί ο [Χ]ος πόντος, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί όλες οι αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Το “Χρυσό Σετ” δεν λαμβάνεται υπόψη για τις αναφερόμενες αγορές.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ ή κατάσταση αγώνα, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Οι επίσημες αφαιρέσεις βαθμών/πόντων θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί. Οι αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί δεν θα λαμβάνουν υπόψη τις αφαιρέσεις βαθμών/πόντων. 

ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΑΣ
[Ν]ο Σετ – Θα σκοράρει τον [Χ]ο πόντοΣτην περίπτωση που το σετ τελειώσει πριν σημειωθεί ο [Χ]ος πόντος, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί όλες οι αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Το “Χρυσό Σετ” δεν λαμβάνεται υπόψη για τις αναφερόμενες αγορές.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Αν μια ομάδα αποσυρθεί, όλες οι αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Οι επίσημες αφαιρέσεις βαθμών/πόντων θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί. Οι αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί δεν θα λαμβάνουν υπόψη τις αφαιρέσεις βαθμών/πόντων. 

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Όλες οι αγορές, εκτός από την αγορά ημιχρόνου, τα στοιχήματα 1ου ημιχρόνου, την παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι, θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα ανοιχτά στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται. 

 

KΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ έχει ήδη καταλογισθεί: γκολ, κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη-κόκκινη κάρτα, πέναλτι, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ δεν έχει καταγραφεί κόκκινη κάρτα ή έχει λανθασμένα καταγραφεί κόκκινη κάρτα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 2 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένο σκορ, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, για όση ώρα αναγραφόταν λανθασμένα το σκορ.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα ομάδας ή κατηγορίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

 

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
[Ν]ο Σετ – Θα σκοράρει τον [Χ]ο πόντοΣτην περίπτωση που το σετ τελειώσει πριν σημειωθεί ο [Χ]ος πόντος, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελειώσει, όλες οι αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που ένας παίκτης ή μία ομάδα αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα παίκτη ή ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Οι επίσημες αφαιρέσεις βαθμών/πόντων θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί. Οι αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί δεν θα λαμβάνουν υπόψη τις αφαιρέσεις βαθμών/πόντων. 

 

ΡΑΓΚΜΠΙ ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΚΑΙ ΛΙΓΚ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Όλες οι αγορές, εκτός από την αγορά ημιχρόνου, τα στοιχήματα 1ου ημιχρόνου, την παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι, θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα ανοιχτά στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Κανονική διάρκεια 80 λεπτά: Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την λήξη των προγραμματισμένων 80 λεπτών, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Στην κανονική διάρκεια περιλαμβάνονται τυχόν καθυστερήσεις και διακοπές αλλά δεν περιλαμβάνεται η παράταση, η διαδικασία των πέναλτι ή ο “ξαφνικός θάνατος”. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ έχει ήδη αλλάξει το σκορ ή έχει δοθεί κόκκινη κάρτα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ δεν έχει καταγραφεί κόκκινη κάρτα ή έχει λανθασμένα καταγραφεί κόκκινη κάρτα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 2 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα ομάδας ή κατηγορίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

 

ΡΑΓΚΜΠΙ ΣΕΒΕΝΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Όλες οι αγορές, εκτός από την αγορά ημιχρόνου, τα στοιχήματα 1ου ημιχρόνου, την παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι, θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα ανοιχτά στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Κανονική διάρκεια 14 / 20 λεπτά: Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την λήξη των προγραμματισμένων 14 / 20  λεπτών, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Στην κανονική διάρκεια περιλαμβάνονται τυχόν καθυστερήσεις και διακοπές αλλά δεν περιλαμβάνεται η παράταση, η διαδικασία των πέναλτι ή ο “ξαφνικός θάνατος”.  

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ έχει ήδη αλλάξει το σκορ ή έχει δοθεί κόκκινη κάρτα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οποιαδήποτε αγορά παραμένει ενεργή/ανοιχτή ενώ δεν έχει καταγραφεί κόκκινη κάρτα ή έχει λανθασμένα καταγραφεί κόκκινη κάρτα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 2 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα ομάδας ή κατηγορίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

 

ΝΤΑΡΤΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που ανγράφεται λανθασμένα όνομα παίκτη ή ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Το Bullseye (κέντρο) προσμετράται σαν κόκκινο χρώμα. 

ΣΝΟΥΚΕΡ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί/παραιτηθεί ή αποκλειστεί όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που υπάρξει re-rack, η διευθέτηση των στοιχημάτων παραμένει η ίδια, αν το αποτέλεσμά τους έχει ήδη καθοριστεί πριν τo re-rack.

●     Για αγορές που αφορούν στο χρώμα μπάλας που θα μπει, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε fouls ή free balls.

●     Στην περίπτωση που ένα frame ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλες οι αγορές που σχετίζονται με το frame θα ακυρώνονται, εκτός από αυτές που το αποτέλεσμά τους έχει ήδη καθοριστεί.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα παίκτη ή ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται. 

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται. 

 

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
[Ν]ο Σετ – Θα σκοράρει τον [Χ]ο πόντοΣτην περίπτωση που το σετ τελειώσει πριν σημειωθεί ο [Χ]ος πόντος, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα παίκτη ή ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί/παραιτηθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Οι επίσημες αφαιρέσεις βαθμών/πόντων θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί. Οι αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί δεν θα λαμβάνουν υπόψη τις αφαιρέσεις βαθμών/πόντων. 

 

BOWLS

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΟΡΑΣ
Πρώτη στους [X] πόντους στο [N]ο σετΣτην περίπτωση που το σετ τελειώσει πριν κάποια ομάδα σημειώσει Χ πόντους, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.
Θα σκοράρει τον [X]ο πόντο στο [N]ο σετΣτην περίπτωση που το σετ τελειώσει πριν σημειωθεί ο [Χ]ος πόντος, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί ή παραιτηθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα ανοιχτά στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα παίκτη ή ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται. 

ΚΡΙΚΕΤ Τ20 ΚΑΙ ΚΡΙΚΕΤ ODI

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
Νικητής Αγώνα (Περιλ. Super Over)Όλα τα στοιχήματα αγώνα, θα διευθετούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της κάθε διοργάνωσης. Για τους αγώνες που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που θα εκδώσει η διοργανώτρια αρχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Οι αγορές δεν περιλαμβάνουν τα super overs, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

●     Τα penalty runs δεν περιλαμβάνονται σε καμία over ή delivery αγορά. O συγκεκριμένος κανόνας δεν ισχύει για τις αγορές πολλαπλών over.

●     Twenty20: Προκειμένου να διευθετηθούν όλα τα στοιχήματα για τις αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί, θα πρέπει να παιχτούν όλα τα προγραμματισμένα overs εκτός και αν τα innings έχουν ολοκληρωθεί κανονικά.

●     ODI: Προκειμένου να διευθετηθεί ένα στοίχημα, χρειάζεται από την στιγμή που τοποθετήθηκε, να παιχτεί το 90% των overs που απομένουν για το συγκεκριμένο inning εκτός και αν τα innings έχουν ολοκληρωθεί κανονικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας ακυρωθεί πριν παιχτεί κάποιο play, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός αν ο αγώνας πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης του.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας λήξει ισόπαλος και οι κανονισμοί της διοργανώτριας αρχής δεν καθορίζουν νικητή ή καθορίζουν νικητή μετά από στρίψιμο νομίσματος ή κλήρωση, όλα τα στοιχήματα που το αποτέλεσμά τους δεν έχει ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ένα over δεν ολοκληρωθεί, όλες οι αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται εκτός αν τα innings έχουν ολοκληρωθεί κανονικά (declaration, team all out etc.)

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

 

ΣΚΟΥΟΣ

ΑΓΟΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
[Ν]ο Σετ – Θα σκοράρει τον [Χ]ο πόντοΣτην περίπτωση που το σετ τελειώσει πριν σημειωθεί ο [Χ]ος πόντος, η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνεται.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που ορισμένες αγορές παραμείνουν ανοιχτές/ενεργές αναγράφοντας λανθασμένο σκορ, που έχει σημαντική επίπτωση στις προσφερόμενες αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με αυτές.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα παίκτη ή ομάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί ή παραιτηθεί, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Οι επίσημες αφαιρέσεις βαθμών/πόντων θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις αγορές που δεν έχουν ήδη καθοριστεί. Οι αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί δεν θα λαμβάνουν υπόψη τις αφαιρέσεις βαθμών/πόντων.

●     Στην περίπτωση που ο διαιτητής του αγώνα επιβάλει πόντους ποινής, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα.

 

AUSSIE RULES

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

●     Όλες οι αγορές δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα ανοιχτά στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση αλλαγής έδρας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Κανονική διάρκεια 80 λεπτά: Όλες οι αγορές διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την λήξη των προγραμματισμένων 80 λεπτών, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Στην κανονική διάρκεια περιλαμβάνονται τυχόν καθυστερήσεις και διακοπές αλλά δεν περιλαμβάνεται η παράταση.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

●     Στην περίπτωση που οι αποδόσεις προσφέρονται με χρονική απόκλιση, μεγαλύτερη των 2 λεπτών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

●     Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

●     Στην περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένα όνομα ομάδας ή κατηγορίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα.

E-SPORTS FIFA 2020

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

      ●   Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα πραγματοποιείται με βάση το επίσημο                             αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από τον αντίστοιχο διοργανωτή κάθε                               διαγωνισμού.

      ●   Ο αγώνας χωρίζεται σε 2 ημίχρονα, όπου το καθένα αντιστοιχεί σε εικονικά 45                     λεπτά. Η διάρκεια του πραγματικού χρόνου ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με          την διοργάνωση.

     ●    Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων,               όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00                   (μονάδα).
     ●    Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια του αγώνα.

E-SPORTS NBA 2K

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

     ● Ο αγώνας χωρίζεται σε 4 περιόδους, όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε εικονικά 12 λεπτά.
     ● Η διάρκεια του πραγματικού χρόνου ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με την                    διοργάνωση.

     ● Για τους αγώνες που έχουν την μορφή 3on3 δεν υπάρχει προκαθορισμένη χρονική                διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο για την διευθέτηση των στοιχημάτων θα υπολογίζεται η            αντίστοιχη μορφή παράτασης.

     ● Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα πραγματοποιείται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα            όπως αυτό δηλώνεται από τον αντίστοιχο διοργανωτή κάθε διαγωνισμού.

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

     ● Οι αγορές δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

     ● Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων,              όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00                  (μονάδα). 
     

MADRID VIRTUAL PRO (E-TENNIS)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

● Ο αγώνας αποτελείται από 1 σετ και μόνο. Νικητής του αγώνα ανακηρύσσεται ο παίκτης που θα κερδίσει πρώτος 3 games, με διαφορά 2 games από τον αντίπαλο του. Σε περίπτωση ισοπαλίας (3-3 στα games) υπάρχει tie break στους 7 πόντους. 


MADRID VIRTUAL PRO PLAY-OFFS (E-TENNIS)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

     ● Ο αγώνας αποτελείται από 1 σετ και μόνο. Νικητής του αγώνα ανακηρύσσεται ο παίκτης που θα κερδίσει πρώτος 6 games, με διαφορά 2 games από τον αντίπαλο του. Σε περίπτωση ισοπαλίας (6-6 στα games) υπάρχει tie break στους 7 πόντους. 

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

     ● Διευκρίνηση για την αγορά Xος χάρτης-Νος γύρος - Bomb defused : 
Στην περίπτωση που καμία βόμβα δεν τοποθετηθεί, η συγκεκριμένη αγορά θα διευθετείται με "Όχι" σαν τελικό αποτέλεσμα. 

     ● Διευκρίνηση για τις αγορές
Χος Χάρτης-Νος Γύρος: Πρώτο Αίμα.
Χος Χάρτης: Πρώτο Αίμα  
Χος Χάρτης-Νος Γύρος: under/over kills συνολικά
Χος Χάρτης-Νος Γύρος: under/over kills γηπεδούχου
Χος Χάρτης-Νος Γύρος: under/over kills φιλοξενούμενης  

Σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς, τα friendly fire kills και οι "αυτοκτονίες" υπολογίζονται ως -1 στο συνολικό αριθμό kills της ομάδας που τα προκαλεί. Οι διευθετήσεις θα γίνονται ανάλογα.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

    ● Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλες οι αγορές που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με αποδοση 1,00 (μονάδα).

    ● Οι αγορές δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

    ● Αν ένας αγώνας ξεκινήσει με πλεονέκτημα χάρτη για μια ομάδα, ο πρώτος χάρτης θεωρείται κερδισμένος από την ομάδα που κατέχει το πλεονέκτημα με σκορ 16:0. 

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ


    ● Οι αγορές θα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του εκάστοτε διοργανωτή.

    ● Αν οι ομάδες αναγράφονται λανθασμένα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα.

    ● Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα). 

    ● Σε περίπτωση όπου ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων, όλες  τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα) με αιτιολογικό ακύρωσης "μη διαθέσιμο αποτέλεσμα".Αν υπάρχει σε έναν μόνο γύρο rollback, που επηρεάζει τους γύρους που δεν έχουν ολοκληρωθεί, μόνο τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την επανέναρξη θα λαμβάνονται υπόψη για τις μετέπειτα διευθετήσεις.

    ● Αν ο αριθμός των χαρτών (maps) άλλαξε ή διαφέρει από αυτόν που προσφέρεται προς στοιχηματισμό, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα. 

DOTA 2


    ● Διευκρινήσεις για την αγορά Χος χάρτης-1η aegis: Η αγορά θα διευθετείται με βάση το ποια ομάδα πήρε την Σφραγίδα των Αθανάτων (Aegis of the Immortal ) και όχι ποιά ομάδα σκότωσε το Roshan. 

    ● Διευκρινήσεις για την αγορά  Xος χάρτης-1ος πύργος: Για λόγους διευθέτησης των στοιχημάτων θα λαμβάνεται υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο γίνει η καταστροφή του πύργου.

    ● Διευκρινήσεις για την αγορά  Xος χάρτης-1ος στρατώνας (barracks)  : Ακόμη και η καταστροφή μιάς μονάδας του στρατώνα (barracks) καθορίζει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς. 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

    ● Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλες οι αγορές που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).  

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

    ● Οι αγορές θα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του εκάστοτε διοργανωτή.
Αν οι ομάδες αναγράφονται λανθασμένα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα.

    ● Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).   

    ● Σε περίπτωση όπου δεν ολοκληρωθεί ένας αγώνας ή χάρτης, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).   

    ● Σε περίπτωση όπου ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί, λόγω αποσύνδεσης ή λόγω τεχνικών προβλημάτων που δεν έχουν σχέση με τυς παίκτες, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).   

    ● Αν ο αριθμός των χαρτών (maps) άλλαξε ή διαφέρει από αυτόν που προσφέρεται προς στοιχηματισμό, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα. 

LEAGUE OF LEGENDS


    ● Διευκρίνηση για την αγορά Χ χάρτης- 1ος αναστολέας (inhibitor) : Για λόγους διευθέτησης των στοιχημάτων θα λαμβάνεται υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο γίνει η καταστροφή. 

    ● Διευκρίνηση για την αγορά Χ χάρτης- 1ος πύργος (tower ) : Για λόγους διευθέτησης των στοιχημάτων θα λαμβάνεται υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο γίνει η καταστροφή.

    ● Διευκρινήσεις για την αγορά  Xος χάρτης-1ος στρατώνας (barracks)  : Ακόμη και η καταστροφή μιας μονάδας του στρατώνα (barracks) καθορίζει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς.      

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

    ● Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί και δεν συνεχιστεί μέσα σε 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης, όλες οι αγορές που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).  

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

    ● Οι αγορές θα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του εκάστοτε διοργανωτή.

    ● Αν οι ομάδες αναγράφονται λανθασμένα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα.

    ● Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).   

    ● Σε περίπτωση όπου δεν ολοκληρωθεί ένας αγώνας ή χάρτης, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00 (μονάδα).   

    ● Σε περίπτωση όπου ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί, λόγω αποσύνδεσης ή λόγω τεχνικών προβλημάτων που δεν έχουν σχέση με τους παίκτες, 

Επικοινωνία

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με το λογαριασμό σου ή έχεις ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια, το Customer Experience Team είναι στη διάθεσή σου καθημερινά όλο το 24ωρο .

 1. Μέσω live chat, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται στην ιστοσελίδα για άμεση βοήθεια.
 2. Μέσω μηνύματος στην εφαρμογή Viber και το λογαριασμό «betshop.gr»
 3. Μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.
 4. Μέσω τηλεφώνου, καλώντας στο: 2160028000 
 5. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cex@betshop.gr