Επικοινωνία
Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με το λογαριασμό σου ή έχεις ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινώνησε με το Customer Experience Team, που είναι διαθέσιμο από τις 08:00 το πρωί έως τις 24:00 (7 ημέρες την εβδομάδα):
 • Μέσω live chat, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται στην ιστοσελίδα για άμεση βοήθεια.
 • Μέσω τηλεφώνου, καλώντας στο 8012224141
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cex@betshop.gr

 


ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Όροι και προϋποθέσεις

Ορισμοί
Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι λέξεις «εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «ο δικτυακός τόπος» αναφέρονται στη Β2Β.
«Λογαριασμός Betshop » είναι ο λογαριασμός που τηρεί ένας πελάτης της Betshop.gr, αυστηρά για το σκοπό διενέργειας συναλλαγών στοιχηματισμού.

2. Γενικοί κανόνες

Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο και όλες οι συναλλαγές που γίνονται δεκτές από τη Β2Β υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεσμεύεστε από το σύνολο της παρούσας σύμβασης και από τους Κανόνες μας οι οποίοι ενσωματώνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3. Τα μέλη

3.1 Όλα τα μέλη της Betshop.gr πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή μεγαλύτεροι. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να ελεγχθεί κατά την υποβολή της αίτησής του προκειμένου να αποδείξει την ενηλικιότητά του. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε μέλος της αποδεικτικά έγγραφα της ηλικίας και έγγραφα για επαλήθευση της κατοικίας του. Οι λογαριασμοί δύναται να ανασταλούν όσο εκκρεμούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

3.2 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανοίξει Λογαριασμό Betshop.gr.

3.3 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμό μέλους οποτεδήποτε, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, στο μέλος θα αποστέλλεται το υπόλοιπο που απομένει στο λογαριασμό του, μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων εκταμίευσης. Κέρδη που προκύπτουν από τρέχοντα στοιχήματα, θα αποστέλλονται στο μέλος μετά την τακτοποίηση των στοιχημάτων.

3.4 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να μεταβιβάσει και/ή να χορηγήσει άδεια χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, δικαιώματος, υποχρέωσης και/ή λειτουργίας Λογαριασμού Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου σε άλλο νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο ότι η Β2Β εγγυάται την εκπλήρωση της μεταβιβαζόμενης υποχρέωσης.

3.5 Όλα τα μέλη πρέπει κατά πάντα χρόνο να εγγυούνται ότι δεν:
- Ενεργούν για λογαριασμό άλλου προσώπου.
- Καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
- Καταθέτουν χρήματα μέσω κάρτας την οποία το μέλος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

3.6 Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός Betshop ανοίγεται, τηρείται και/ή λειτουργεί κατά παράβαση των όρων 3.1 και/ή , 3.5, η Β2Β δύναται να δεσμεύσει αυτά τα χρήματα για λογαριασμό της.

4. Ο Λογαριασμός

4.1 Για να έχετε πρόσβαση στις πραγματικές υπηρεσίες μας χρηματικού στοιχηματισμού, πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό κατάθεσης Betshop. Μπορείτε να στοιχηματίσετε μέχρι το ποσό που είναι κατατεθειμένο στο λογαριασμό σας. Στοιχήματα που κερδίζουν, τα οποία γίνονται δεκτά κατά λάθος για ποσά που υπερβαίνουν το κατατεθειμένο ποσό θα πληρώνονται ανάλογα.

4.2 Όταν αποφασίζει για την αποδοχή μιας νέας εγγραφής, η Εταιρεία δύναται να παρέχει τις πληροφορίες που δώσατε σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά σας και οι λεπτομέρειες της κάρτας. Θα ελέγχουν κάθε στοιχείο που η Εταιρεία γνωστοποιεί σε αυτές έναντι κάθε βάσης δεδομένων (δημόσιας ή ιδιωτικής) στην οποία έχουν πρόσβαση και θα τηρούν αρχείο για τον έλεγχο αυτό. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, καταχωρεί και γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εγγραφή και ότι αυτά τα προσωπικά στοιχεία δύναται να καταχωρηθούν από την Εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

4.3 Η αίτηση ανοίγματος λογαριασμού γίνεται συμπληρώνοντας τη φόρμα Εγγραφής και αποστέλλοντάς τη στη Betshop.gr.

4.4 Επιλέγετε το δικό σας απόρρητο όνομα χρήστη και άλλες ερωτήσεις ασφαλείας, κωδικούς και συνθηματικές λέξεις. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού. Μη τους αποκαλύπτετε σε κανέναν, καθώς όποια στοιχήματα παίζονται από πρόσωπο που αναφέρει τα δικά σας στοιχεία ασφαλείας θα αποδίδονται σε εσάς. Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορείτε να αλλάξετε τα συνθηματικά στοιχεία σας οποτεδήποτε και αυτά να θεωρούνται έγκυρα.

4.5 Είναι ευθύνη σας να διασφαλίζετε ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία ενημερώνονται. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επιλέγοντας «προσωπικά στοιχεία».

4.6 Η ελάχιστη κατάθεση σε ένα λογαριασμό είναι 10 Ευρώ μέσω καρτών και Moneybookers (Skrill), 5 ευρώ μέσω paysafe και 50 Ευρώ μέσω Τραπεζικής Μεταφοράς. Για να δείτε όλα τα όρια κατάθεσης παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ

4.7 Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ.

4.8 Η Β2Β δύναται να διορίσει έναν Διαχειριστή Πληρωμών ο οποίος θα εισπράττει και/ή καταβάλλει χρήματα για λογαριασμό της. Όλες οι συναλλαγές πληρωμών πρέπει να εγκρίνονται όσον αφορά τις υποψίες για απάτη και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της αρμόδιας Αρχής περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

4.9 Αν κάποιο ποσό πιστωθεί κατά λάθος στο λογαριασμό σας, θα απόκειται σε εσάς να υποδείξετε το σφάλμα στην Εταιρεία. Αν δεν το κάνετε, όλα τα στοιχήματα που πηγάζουν άμεσα ή έμμεσα από το σφάλμα αυτό θα ακυρώνονται.

5. Τοποθέτηση των Στοιχημάτων σας

5.1 Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στήλη είναι €0,10 και το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στοίχημα είναι €0,10.

5.2 Δεν υπάρχει ανώτατος περιορισμός στοιχηματισμού, εφόσον το διαθέσιμο ποσό στο λογαριασμό σας καλύπτει το ποσό που στοιχηματίζετε. Αλλιώς, το στοίχημα θα είναι έγκυρο μόνο για το διαθέσιμο ποσό. Ωστόσο, η Betshop διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί στοιχήματα για ποσά πάνω από 100 Ευρώ, αν προηγουμένως δεν δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση από τη Betshop.

5.3 Αν εισαχθούν επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για αποφυγή των ανωτάτων ορίων «ποσού στοιχήματος» που επιτρέπονται κανονικά για ένα στοίχημα, όλα τα στοιχήματα μπορούν να ακυρωθούν, ακόμα και αφού έχουν λάβει χώρα τα γεγονότα.

5.4 Δεν γίνονται δεκτά στοιχήματα με πίστωση. Τα αναγκαία χρήματα πρέπει να είναι κατατεθειμένα στο λογαριασμό στοιχηματισμού σας πριν το στοίχημα γίνει δεκτό από τη Β2Β.

5.5 Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο για τα γεγονότα που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της Betshop.gr. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλα ή μέρος των προσφερόμενων στοιχημάτων.

5.6 Όλες οι ώρες που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο μας θα είναι ώρες Ελλάδας (GMT+3) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5.7 Οι ημερομηνίες και οι ώρες όλων των αθλητικών γεγονότων που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο είναι απλά ενδεικτικές. Θα ισχύουν οι επίσημες ημερομηνίες και ώρες που δημοσιεύονται από τις σχετικές αθλητικές ομοσπονδίες.

5.8 Στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μόνο μέχρι την έναρξη του αθλητικού γεγονότος ή κάποια άλλη ώρα που θα ορίζει η B2B. Για γεγονότα που προσφέρονται για ζωντανό στοίχημα, στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μέχρι το στοίχημα να κλείσει από τη Betshop.gr.

5.9 Αν η B2B αποδεχθεί κατά λάθος ένα στοίχημα μετά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 5.9, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα. Τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται στο λογαριασμό του πελάτη.

5.10 Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές και θα ισχύουν μόνο οι αποδόσεις κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτό ένα στοίχημα.

5.11 Η «ελάχιστη επιλογή» είναι το ελάχιστο ποσό πρόγνωσης που απαιτείται για την εγκυρότητα του στοιχήματος. Ενίοτε οι πελάτες δεν θα επιτρέπεται να στοιχηματίζουν σε μεμονωμένο γεγονός, αλλά μόνο σε συνδυασμό σχετικό με το ίδιο είδος γεγονότων. Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων επιλογών δύναται να διαφέρει ανάλογα με το γεγονός. Ο ελάχιστος αριθμός επιλογών που ζητούνται για το στοίχημα αναγράφεται κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

5.12 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα και να ακυρώσει αμφιλεγόμενα στοιχήματα, ακόμα και μετά τη διεξαγωγή του γεγονότος. Η B2B δύναται επίσης να αποδεχθεί εν μέρει ένα στοίχημα, μειώνοντας το ποσό του πονταρίσματος. Τότε θα έχετε την επιλογή να τοποθετήσετε το τροποποιημένο στοίχημα ή όχι. Όπου η επιλογή ακυρώνεται, σε «μεμονωμένα» στοιχήματα τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται. Σε «σωρευτικά» στοιχήματα το ποσό του πονταρίσματος θα ισχύει για τις υπόλοιπες επιλογές. Αν, μετά την ακύρωση κάποιων γεγονότων, ο αριθμός των επιλογών σε ένα στοίχημα είναι κατώτερος από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο είδος στοιχήματος, όλο το στοίχημα θα ακυρώνεται και το ποσό του στοιχήματος θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας.

5.13 Πολλαπλά στοιχήματα δεν μπορούν να περιέχουν ασύμβατες επιλογές. Αν αυτό συμβεί ακούσια και το σύστημά μας αποδεχθεί το στοίχημα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα.

5.14 Σε κάθε στοίχημα θα δίνεται ένας ατομικός αριθμός που θα εμφανίζεται στην οθόνη επιβεβαίωσης στοιχήματος. Η χορήγηση αυτού του αριθμού αποτελεί επιβεβαίωση ότι το στοίχημα καταχωρήθηκε. Στοιχήματα δεν είναι έγκυρα χωρίς αυτόν τον αριθμό.

5.15 Τα μέλη πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματά τους για στοίχημα ως άτομα. Επαναλαμβανόμενα αιτήματα στοιχήματος που περιέχουν το ίδιο γεγονός ή παρόμοιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορούν μεταγενέστερα να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιπτώσεις:

5.15.1 Όπου η Β2Β πιστεύει ότι οι πελάτες ενεργούν σε αθέμιτη σύμπραξη ή συνεταιριστικά.

5.15.2 Όπου αιτήματα στοιχήματος καταχωρούνται εντός 48 ωρών από ένα άλλο.

5.15.3 Όπου εισάγονται επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για να αποφευχθούν τα ανώτατα όρια «ποσού στοιχήματος» ή «ποσού κέρδους» που κανονικά επιτρέπονται για ένα μεμονωμένο στοίχημα.

5.16 Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5.16, η Β2Β δύναται να πληρώσει μόνο ένα ποσό που θα γινόταν δεκτό για έναν πελάτη που τοποθετεί ένα στοίχημα.

5.17 Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε τους όρους καταχώρησης του αιτήματος για στοιχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων, πριν επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση του στοιχήματος. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία των στοιχημάτων του είναι σωστά. Από τη στιγμή που ένα στοίχημα επιβεβαιώνεται δεν θα επιτρέπονται αλλαγές και θα ισχύουν όλοι οι κανόνες.

5.18 Η Β2Β δεν θα επιτρέπει ούτε θα αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε προφανή σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με ανακοίνωση τιμών, επιλογές (συμμετέχοντες, παίκτες, ομάδες, κ.λπ.), ώρες ή αποτελέσματα, αν και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει απόλυτη ακρίβεια. Ανεξάρτητα από τη διάταξη του ανωτέρω Κανόνα 5.18, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε προφανή λάθη (για παράδειγμα, λανθασμένη τιμή ή ακύρωση στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν μετά την έναρξη ενός γεγονότος). Ο όρος «λανθασμένη τιμή» εδώ δεν σημαίνει τις αποδόσεις ως πρόγνωση ή κρίση, αλλά ένα σφάλμα μεταγραφής ή αντιστροφής των αποδόσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η/οι επιλογή/ές θα ακυρώνεται/ ακυρώνονται.

5.19 Όλα τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που δημοσιεύονται και επιβεβαιώνονται από την Επίσημη Αρχή (όπως η Uefa, κ.λπ.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο στους κανόνες μας. Όπου το γεγονός δεν καλύπτεται, θα χρησιμοποιούμε τον επίσημο δικτυακό τόπο του τουρνουά/αθλήματος.

5.20 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες μας, τα στοιχήματα θα ισχύουν είτε η επιλογή συμμετέχει στο γεγονός είτε όχι, εκτός αν δεν λάβει χώρα το ίδιο το γεγονός, οπότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

5.21 Σε οποιοδήποτε άθλημα, σε περίπτωση ισοπαλίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες, το στοίχημα θεωρείται ότι κερδίζει. Οι αποδόσεις θα διαιρούνται με τον αριθμό συμμετεχόντων (π.χ.: απόδοση: 1,80, αριθμός συμμετεχόντων = 2, ισχύουσα απόδοση = 1,80 / 2 = 0,90).

5.22 Τα στοιχήματα τακτοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στον αγωνιστικό χώρο, με βάση την απονομή των μεταλλίων ή με ανάδειξη από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αποτελέσματα «στα χαρτιά» που προκύπτουν από πειθαρχικές ενέργειες ή τακτικές δικαστικές ενέργειες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση ειδήσεων σχετικά με «αθλητικές παραβάσεις» ή «στημένους αγώνες» η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τα κέρδη ή να μην τα πληρώσει.

5.23 Σε ειδικές περιπτώσεις, η Β2Β δύναται να επιβεβαιώσει στοίχημα εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικά ή μέσω φαξ πριν το στοίχημα γίνει αποδεκτό.

5.24 Η B2Β θα δέχεται μόνο στοιχήματα που δίνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο. Στοιχήματα μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τέλεξ δεν γίνονται αποδεκτά και, αν λαμβάνονται, θα ακυρώνονται, είτε κερδίσουν είτε χάσουν.

5.25 Πολλαπλά στοιχήματα όπου το αποτέλεσμα του ενός μέρους του στοιχήματος συμβάλλει στο αποτέλεσμα ενός άλλου (γνωστά επίσης ως «σχετιζόμενα στοιχήματα»), δεν γίνονται αποδεκτά και, αν ληφθούν κατά λάθος, τα στοιχηματιζόμενα ποσά θα διαιρούνται σε ίσα μέρη, όπου συμπίπτουν. Για παράδειγμα, εάν κάποιος στοιχηματίσει €20, ότι ο Agassi θα νικήσει 3-1 σετ και ο Agassi θα νικήσει τον αγώνα, το στοίχημα τακτοποιείται ως 2 διαφορετικά στοιχήματα Χ €10 το καθένα. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι το διπλό στοίχημα Σκόρερ Πρώτου Τέρματος / Ακριβές Σκορ (βλέπε κανόνες ποδοσφαίρου).

5.26 Όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την εγκυρότητα Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, ή όπου πληροφορίες σχετικές με τη διεξαγωγή του γεγονότος/κούρσας/αγώνα δύναται να αλλάξουν ή να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί η έκβαση τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

5.27 Αν συμβεί κάποιο γεγονός που δεν καλύπτεται από αυτούς τους κανόνες, θα κάνουμε τις κατάλληλες συγκρίσεις με τους κανόνες μας ή, αν αυτό αποτύχει, με γενικά αποδεκτούς κανόνες της βιομηχανίας, πριν τακτοποιήσουμε τα στοιχήματα για το γεγονός αυτό.

6. Κέρδη

6.1 Το μέγιστο κέρδος ανά δελτίο στοιχήματος στα ποδοσφαιρικά γεγονότα (soccer) είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.
1.1 Το μέγιστο ημερήσιο κέρδος στα ποδοσφαιρικά γεγονότα (soccer) είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.1.2 Το μέγιστο εβδομαδιαίο κέρδος (7 ημερολογιακές μέρες) στα ποδοσφαιρικά γεγονότα (soccer) είναι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.

6.2 Το μέγιστο κέρδος ανά δελτίο στοιχήματος στα υπόλοιπα αθλήματα είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.2.1 Το μέγιστο ημερήσιο κέρδος στα υπόλοιπα αθλήματα είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.2.2 Το μέγιστο εβδομαδιαίο κέρδος (7 ημερολογιακές μέρες) στα υπόλοιπα αθλήματα είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.

6.3 Το μέγιστο ποσό αποπληρωμής ανα πελάτη, για ένα ημερολογιακό μήνα, είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000). Ποσά μεγαλύτερα από αυτό μπορούν να αποπληρωθούν σε διαδοχικούς μήνες.

6.4 Όπου έχει τοποθετηθεί πολλαπλό στοίχημα που εμπεριέχει γεγονότα με διαφορετικά μέγιστα όρια κέρδους τότε θα ισχύει το χαμηλότερο όριο.

6.5 Το ανώτατο πληρωτέο ποσό δεν ισχύει για τα μεμονωμένα τμήματα ενός στοιχήματος, αλλά για ολόκληρο το στοίχημα, όπως ορίζεται από το συνολικό ποσό πονταρίσματος.

6.6 Τα ανώτατα πληρωτέα ποσά θα ισχύουν ακόμα και αν, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές, το επίπεδο του πληρωτέου ποσού υπερβαίνει τα όριά μας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα ανώτατα πληρωτέα ποσά όταν τοποθετείτε το στοίχημά σας.

6.7 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πολλαπλά στοιχήματα χρησιμοποιώντας το ίδιο γεγονός. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πολλαπλά στοιχήματα ή παρόμοια στοιχήματα σε συνδυασμό γεγονότων, αν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερα από εκείνα που ορίζονται στις παραγράφους 6.1.έως και 6.6. Θα ακυρώνονται τα στοιχήματα μέλους ή ομάδας μελών που ενεργούν από κοινού, υποστηρίζοντας το ίδιο γεγονός ή συνδυασμό επιλογών έστω κι αν αυτό γίνεται σε μια σειρά στοιχημάτων, με διαφορετικές αποδόσεις, κατά τη διάρκεια περισσότερων ημερών μέσω του λογαριασμού τους στη Betshop.gr.

6.8 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ως προς την ομαλότητα ενός γεγονότος, η B2B δύναται να αναστείλει τις πληρωμές μέχρι να διενεργηθεί έρευνα. Τα στοιχήματα στα προαναφερθέντα γεγονότα θα ακυρώνονται και το ποσό θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας.

6.9 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό στοιχημάτων σας στη Betshop.gr.

7. Αμφισβήτηση, Παράπονα, Αντιρρήσεις και Διευκρινίσεις

7.1 Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η Εταιρεία δεν θα λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε εκτύπωση ή απόδειξη, αντίστοιχο της οποίας δεν υπάρχει στα αρχεία της Εταιρείας.

7.2 Σε περίπτωση διαφωνίας, εσείς και η B2B συμφωνείτε ότι το Σύστημα Καταγραφής Συναλλαγών θα ενεργεί σε τελικό βαθμό για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε αξίωσης.

7.3 Η B2B δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που [το μέλος] ισχυρίζεται ότι προέκυψε από το δικτυακό τόπο μας ή το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης ή διακοπής στη λειτουργία ή μετάδοση, της απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων, βλάβης στις τηλεπικοινωνίες ή τις γραμμές, εσφαλμένης χρήσης του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του από οποιοδήποτε πρόσωπο ή σφάλματος ή παράλειψης ως προς το περιεχόμενο.

7.4 Όπου υπάρχουν στοιχεία για στήσιμο Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί το αποτέλεσμα τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

7.5 Κάθε διαφωνία, διευκρίνιση, αντίρρηση, αξίωση ή παράπονο προς τη Betshop πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως εντός δύο εβδομάδων από το εν λόγω γεγονός ή συμβάν, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

7.6 Όλες οι αξιώσεις/διαφωνίες θα πρέπει πρώτα να εγείρονται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cex@betshop.gr. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεν είναι σε θέση να επιλύσουν τη διαφωνία, αυτή δύναται να υποβληθεί για διαιτησία στην Αρχή Λοταριών και Παιχνιδιών της Μάλτας, η απόφαση της οποίας θα είναι τελική, υπό τον όρο ότι τα πλήρη γεγονότα παρουσιάστηκαν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

8. Εξαίρεση και Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Betshop.gr παρέχονται «ως έχουν». Αν δεν επιβάλλεται από το ισχύον δίκαιο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των σελίδων. Η Betshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τις ιστοσελίδες ή να αναστέλλει την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε.

8.2 Η B2B δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτους, προς το οποίο έχουν σύνδεσμο (link) η ιστοσελίδα της Betshop.gr.

8.3 Η B2B σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες, όπως και αν προκαλούνται.

8.4 Αν η B2B θεωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη από δικαστήριο, τότε η ευθύνη της θα περιορίζεται στο ποσό που πονταρίστηκε ή στο ποσό που υπάρχει στο λογαριασμό στοιχημάτων του πελάτη, ανάλογα με το ποιο είναι χαμηλότερο.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πρόσβαση σε Ιστοσελίδες

9.1 Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Betshop.gr συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Δεν πρέπει να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Betshop.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της B2B . Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλων των περιεχομένων σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της B2B δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει άδεια σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η B2B συναινεί στην αποθήκευση από εσάς στον υπολογιστή σας ή στην εκτύπωση αντιγράφων αποσπασμάτων αυτών των σελίδων για προσωπική σας χρήση μόνο. Μεμονωμένα έγγραφα των ιστοσελίδων μας δύναται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά.

10. Διάφορα

10.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση από εσάς αυτού του δικτυακού τόπου (betshop.gr), εγγυάστε στη B2B ότι δεν θα χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο για σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις.

10.2 Αν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων της εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που διατυπώνονται ανωτέρω, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ως καταργημένη από μία έγκυρη, εφαρμοστέα διάταξη που προσεγγίζει περισσότερο το σκοπό της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει ισχυρή.

10.3 Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη B2Β όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο και καταργεί κάθε προηγούμενη ή τρέχουσα γνωστοποίηση και πρόταση, είτε αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, προφορικά ή με έγγραφο, ανάμεσα σε εσάς και τη B2Β όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο. Η έντυπη έκδοση αυτής της συμφωνίας και κάθε γνωστοποίησης που γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται σε ή σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία στην ίδια έκταση και με τις ίδιες προϋποθέσεις με άλλα έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

10.4 Υπάρχει επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων δεν παρέχονται ρητά με την παρούσα.

10.5 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Μάλτας.

11. Κανόνες Στοιχηματισμού

11.1 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των αθλητικών γεγονότων θα είναι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο βάθρο των νικητών ή την ανακήρυξη των νικητών από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή του αποτελέσματος αυτού δεν θα έχει σχέση με τους σκοπούς του στοιχηματισμού.

11.2 Ισόπαλα γεγονότα
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο νικηφόρο αποτέλεσμα και επομένως πετύχουν ισοβαθμία (dead-heat), οι αποδόσεις που θα ισχύουν θα είναι ίσες με τις αποδεκτές αποδόσεις διαιρούμενες δια του αριθμού των ισόβαθμων συμμετεχόντων (π.χ. με αποδεκτή απόδοση 2,70 και τρεις ισόπαλους συμμετέχοντες οδηγούμαστε σε απόδοση: 2,70/3 = 0,90).

11.3 Άμεσος ανταγωνισμός (Head 2 Head)
Στα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (π.χ. ποιος από τους δύο συμμετέχοντες θα καταλάβει την υψηλότερη θέση ή θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή περισσότερους πόντους) ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:
- Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν εκκινήσει, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00).
- Τουλάχιστον ένας συμμετέχων πρέπει να ολοκληρώσει το αγώνισμα, αλλιώς το στοίχημα θεωρείται άκυρο και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00).
- Αν όλοι οι συμμετέχοντες αποκλειστούν ή αποβληθούν, η απόδοση θα είναι 1,00.
- Αν οι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, ισχύει ο κανόνας των Ισόπαλων Γεγονότων.

12. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

12.1 Αποτελέσματα αγώνων
Όλα τα ποδοσφαιρικά στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση αγώνα 90 λεπτών (πλέον των καθυστερήσεων). Η Παράταση και η Διαδικασία των Πέναλτι δεν μετρούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

12.2 Στοιχήματα Ante post (μακράς διάρκειας).
Η ομάδα στην οποία απονέμεται το πρωτάθλημα θα είναι η νικήτρια, ανεξάρτητα από τον τρόπο που το κερδίζει (π.χ. αγώνες κατάταξης, παράταση, στρίψιμο νομίσματος, κ.λπ.). Αν μια ομάδα αποτύχει να προκριθεί, αποσυρθεί ή αποκλειστεί, όλα τα στοιχήματα θα χάνουν. Όλα τα στοιχήματα είναι «all in» και δεν επιστρέφονται χρήματα που ποντάρονται σε ομάδες που δεν ξεκινούν στη διοργάνωση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

12.3 Αγώνες που διακόπτονται, ματαιώνονται ή αναβάλλονται
Αν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διακοπεί αφού αρχίσει και δεν συνεχιστεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο (απόδοση = 1,00). Αν ο αγώνας συνεχιστεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, τα στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα (απόδοση = 1,00), εκτός αν διεξαχθεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης. Αν αλλάξει η ώρα διεξαγωγής ενός αγώνα από Σαββατοκύριακο σε Δευτέρα βράδυ για τηλεοπτικούς σκοπούς, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα αυτό θα ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ούτε δύναται να προβλεφθεί, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει την απόφαση που θα λαμβάνεται, από καιρό σε καιρό, κάνοντάς το γνωστό με τα δικά της μέσα επικοινωνίας.

12.4 Αγώνες που δεν διεξάγονται όπως έχουν ανακοινωθεί.
Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διεξαγωγής η οποία δεν δημοσιεύεται ή γνωστοποιείται σε εμάς κατά τον χρόνο που ανακοινώνεται ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν, υπό τον όρο ότι ο νέος τόπος διεξαγωγής δεν είναι η έδρα του φιλοξενούμενου ή σε άλλη χώρα (και δεν καταγράφεται στην ιστοσελίδα μας), οπότε και οι επιλογές για τον αγώνα αυτό θα ακυρώνονται. Αν μια ομάδα παίξει με διαφορετικό αντίπαλο από αυτόν που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας, ο αγώνας αυτός θα είναι άκυρος.

12.5 Αγώνες που διακόπτονται
Κάθε αγώνας που διακόπτεται αφού έχει αρχίσει και δεν ολοκληρώνεται θα είναι άκυρος, εκτός από τα στοιχήματα εκείνα που έχουν αδιαμφισβήτητα καθοριστεί κατά το χρόνο της διακοπής (π.χ. σκόρερ πρώτου γκολ, αποτέλεσμα ημιχρόνου κ.λ.π). Αν ο αγώνας ξαναρχίσει εντός 48 ωρών, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

12.6 Στοιχήματα για σκόρερ
α) Πρώτος και τελευταίος σκόρερ.
Θα προσφέρεται απόδοση για το «κανένας Γκολ σκόρερ» στον αγώνα. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Στοιχήματα για πρώτο/τελευταίο σκόρερ, θα ακυρώνονται, αν ο παίκτης δεν αγωνίστηκε. Στοιχήματα για τον τελευταίο σκόρερ, δεν θα ακυρώνονται εφόσον ο παίκτης έχει αγωνιστεί, ανεξαρτήτως εάν βρισκόταν ή όχι στο γήπεδο τη στιγμή που επιτεύχθηκε το τελευταίο γκολ. Γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να καταγράφονται όλοι οι παίκτες των ομάδων στην επίσημη λίστα, παρ’όλ’αυτά αν ο πρώτος/τελευταίος σκόρερ δεν βρισκόταν στην επίσημη λίστα, εξακολουθεί να είναι ο νικητής και τα στοιχήματα δεν ακυρώνονται. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν απόδοση για παίκτες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη λίστα.

β) Οποιοσδήποτε Γκολ σκόρερ :
Τα στοιχήματα θα θεωρούνται ενεργά εφόσον ο παίκτης έχει αγωνιστεί. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Πολλαπλά στοιχήματα για «οποιοσδήποτε Γκολ σκόρερ» είναι αποδεκτά.

γ) Διαφωνίες για Γκολ σκόρερ
Σε ενδεχόμενο διαφωνίας για το ποιος σκόραρε, η απόφαση θα ληφθεί με βάση τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν από την αρμόδια διοργανώτρια Αρχή αμέσως μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού. Επιπλέον ενστάσεις δεν θα υπολογίζονται.

Τα αποτελέσματα της Β2Β προέρχονται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή του κάθε αγώνα. Αν κάποιο μέλος έχει διαφορετική πληροφόρηση για το αποτέλεσμα ενός γεγονότος της Β2Β, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία για περαιτέρω διερεύνηση.

12.7 Κάρτες
Η διευθέτηση θα γίνει σύμφωνα με όλες τις κάρτες που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του κανονικού παιχνιδιού 90 λεπτών ( συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου για τραυματισμούς ή καθυστερήσεις-, αλλά εξαιρουμένης της παράτασης). Οποιαδήποτε κάρτα που θα δοθεί μετά την κανονική διάρκεια δεν θα μετρηθεί .

12.8 Διάφορα ενδεχόμενα σε ένα παιχνίδι:
Όταν προσφέρουμε διάφορες στοιχηματικές επιλογές για το ίδιο παιχνίδι(Ακριβές Σκορ, Πρώτος σκόρερ κτλ.) αυτές οι επιλογές δεν γίνεται να συνδυαστούν στοιχηματικά όταν το ένα αποτέλεσμα εξαρτάται από το άλλο.(εκτός όταν προσφέρονται ειδικές σταθερές τιμές, για κάποιους αγώνες)

Όταν ένα τέτοιο στοίχημα έχει περαστεί από σφάλμα του συστήματος, θα διευθετηθεί διαιρώντας το ποσό που έχει παιχτεί αναλογικά με τις στοιχηματικές επιλογές που έχουν παιχτεί.

Για παράδειγμα: Αν έχει παιχτεί το ποσό των €10 ευρώ στην Manchester United να κερδίσει και επίσης η Manchester United να κερδίσει 2-1, τότε το στοίχημα αυτό θα διευθετηθεί ως δύο ξεχωριστά στοιχήματα των €5.

12.9 Άκυροι αγώνες σε Συνδυαστικά Στοιχήματα
Στοιχήματα που αρχικά περιέχουν τον ελάχιστο αριθμό επιλογών, αλλά περιλαμβάνουν άκυρους ή αναβληθέντες αγώνες, θα ισχύουν για τις υπόλοιπες επιλογές στο στοίχημα.

13. ΜΠΑΣΚΕΤ

13.1 Το αποτέλεσμα ενός αγώνα μπάσκετ καθορίζεται στη λήξη του αγώνα. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η παράταση περιλαμβάνεται.

13.2 ΝΒΑ: Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 43 λεπτά του αγώνα προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.
Ένας αγώνας πρέπει να αρχίσει την καθορισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) προκειμένου να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν ένας αγώνας ματαιωθεί ή αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.
Στοιχήματα σε προβάδισμα πόντων θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00 αν από τα σκορ των ομάδων προκύπτει ισοπαλία.

13.3 Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα στον αγώνα αυτό θα θεωρούνται άκυρα.

13.4 Το αποτέλεσμα Over-Under δίνεται από το συνολικό αριθμό πόντων που σημειώνουν οι δύο ομάδες. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η παράταση περιλαμβάνεται.

13.5 Εύρος Συνολικών Πόντων

Το εύρος συνολικών πόντων δίνεται από τον συνολικό αριθμό πόντων που σημειώνουν οι δύο ομάδες.

Δεν περιλαμβάνει παράταση

13.6 Εύρος Συνολικών Πόντων NBA

Το εύρος συνολικών πόντων δίνεται από τον συνολικό αριθμό πόντων που σημειώνουν οι δύο ομάδες.

Δεν περιλαμβάνει παράταση

14. ΤΕΝΙΣ

14.1 Ante Post
Στοιχήματα Ante Post (μακράς διάρκειας) σε τενίστες που δεν αρχίζουν το τουρνουά θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

14.2 Νικητής
Αν ένας αγώνας τένις δεν διεξαχθεί επειδή ένας από τους δύο παίκτες αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης τένις εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

14.3 Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

14.4 Ακριβές Σκορ Σετ
Προκειμένου να ισχύσουν στοιχήματα για ακριβές σκορ, ο αγώνας πρέπει να παιχτεί ως το τέλος. Αν ένας από τους παίκτες αποσυρθεί πριν από αυτό το χρονικό σημείο, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

14.5 Συνολικός αριθμός γκέϊμς / Χάντικαπ γκέϊμς
Η νίκη/ήττα καθορίζεται από τον αριθμό των γκέϊμς και των δύο παικτών. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο συνολικός αριθμός των σετ αλλάξει ή δεν ολοκληρωθεί. Το τάϊ μπρέικ και το σούπερ τάϊ μπρέικ, ορίζονται ως ένα γκέϊμ.

*H τροποποίηση -των κανονισμών στο τένις έγινε την Κυριακή 17/1/2016 και ισχύει για τα στοιχήματα που ακολουθούν της αλλαγής.

15. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΠΟΡ (ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, Αγώνες μοτοσικλέτας)

15.1 Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν την έναρξη της επίσημης διαδικασίας κατάταξης, όλα τα στοιχήματα στον οδηγό αυτό θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ο οδηγός ξεκινήσει τη διαδικασία κατάταξης, αλλά δεν εκκινήσει στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα στον οδηγό αυτό θεωρούνται χαμένα.
Αν έχουμε κόκκινη σημαία (διακοπή) στον αγώνα και η αρχική εκκίνηση ακυρωθεί, τα γεγονότα που συμβαίνουν πριν την ενδεχόμενη επανεκκίνηση δεν λαμβάνονται υπόψη. Οδηγοί που δεν εκκινούν ξανά θεωρούνται ότι έχουν αποσυρθεί από τον αγώνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα στοιχήματα τακτοποιούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

15.2 Οι παρακάτω κανόνες εφαρμόζονται για στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head) και τρίδυμο στοιχηματισμό (triple head):
- Αν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν στον αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση στην επίσημη τελική κατάταξη κατά το χρόνο της τελετής απονομής των βραβείων.
-Αν ένας οδηγός δεν τερματίσει στον αγώνα, αλλά ένας (ή δύο) από τους άλλους τερματίσουν, τα στοιχήματα στους οδηγούς που δεν τερμάτισαν θεωρούνται χαμένα και ο νικητής καθορίζεται όπως παραπάνω.
- Αν όλοι οι οδηγοί στο στοίχημα δεν τερματίσουν, νικητής θεωρείται ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους.

15.3 Άμεσος Ανταγωνισμός (Head 2 Head)
Οι παρακάτω κανόνες εφαρμόζονται για στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head 2 head):
- Αν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν στον αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση στην επίσημη τελική κατάταξη κατά το χρόνο της τελετής απονομής των βραβείων.
- Αν ένας οδηγός δεν τερματίσει στον αγώνα αλλά οι άλλοι το κάνουν, τα στοιχήματα στον οδηγό που δεν τερματίζει θεωρούνται χαμένα.
- Αν και οι δύο οδηγοί στο στοίχημα δεν τερματίσουν, νικητής θεωρείται ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους.
Αν και οι δύο οδηγοί εγκαταλείψουν τον αγώνα αφού συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό γύρων, τα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.
- Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας ή δεν είναι παρών στην πρώτη εκκίνηση, θεωρούνται άκυρα. Η εκκίνηση κάθε αγώνα προσδιορίζεται με το σήμα εκκίνησης του γύρου σχηματισμού.

15.4 Αν ένα Γκραν Πρι διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 72 ωρών, όταν τα στοιχήματα στον αγώνα αυτό θα θεωρούνται άκυρα.

15.5 Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν την έναρξη των επίσημων δοκιμών, τα στοιχήματα για το νικητή οδηγό ή για τις θέσεις 1, 2, 3 θεωρούνται άκυρα. Αν ο οδηγός αποσυρθεί μετά την έναρξη των επίσημων δοκιμών, τα στοιχήματα για το νικητή οδηγό θεωρούνται χαμένα. Η εκκίνηση κάθε αγώνα προσδιορίζεται από το σήμα εκκίνησης του γύρου σχηματισμού.

15.6 Οποιοσδήποτε οδηγός συμπληρώσει τουλάχιστον το 90% της απόστασης του αγώνα θα κατατάσσεται στη τελική βαθμολογία του αγώνα, ανεξάρτητα εάν συμμετείχε στον αγώνα ή όχι όταν ο νικητής πήρε την καρό σημαία.

16. ΣΚΙ

16.1 Αν ένας αγώνας σκι διακοπεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα, υπό τον όρο ότι ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στην ίδια πίστα εντός 7 ημερών. Αν ο αγώνας διεξαχθεί σε διαφορετική πίστα, τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.
Σε περίπτωση που κανένας σκιέρ δεν ολοκληρώσει τον αγώνα, ο αριθμός των ολοκληρωμένων διαδρομών θα καθορίζει το νικητή. Αν και οι δύο σκιέρ ολοκληρώσουν τον ίδιο αριθμό διαδρομών, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αν κανένας σκιέρ δεν εκκινήσει, τα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού θα είναι άκυρα.

17. ΡΑΓΚΜΠΙ

Tο αποτέλεσμα ενός αγώνα Ράγκμπι θεωρείται ότι επισημοποιείται στο τέλος του καθορισμένου χρόνου. Αν ο αγώνας διακοπεί πριν τη λήξη, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

18. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα Αμερικανικού Ποδοσφαίρου θεωρείται ότι επισημοποιείται στη λήξη του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν παράτασης. Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 55 λεπτά του αγώνα προκειμένου θα θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Το σκορ όλης της παράτασης μετράει.

19. ΓΚΟΛΦ

19.1 Απλά στοιχήματα
Όλα τα απλά στοιχήματα τακτοποιούνται με βάση τον παίκτη που κερδίζει το τρόπαιο. Αγώνες κατάταξης (Play-offs) θα καθορίσουν το νικητή ενός αγώνα γκολφ αν χρειαστεί. Αν η διάρκεια του αγώνα συντμηθεί, για παράδειγμα λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών, τα στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως του αριθμού των γύρων που παίχτηκαν.

19.2 Θα είναι άκυρα τα στοιχήματα σε παίκτη που δεν χτύπησε το μπαλάκι από την αφετηρία στον πρώτο γύρο. Κάθε παίκτης που αποσύρεται στη συνέχεια θα θεωρείται ότι χάνει.

20. ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την επίσημη απόφαση των κριτών, η οποία θα περιλαμβάνει σημεία, Τεχνικό νοκάουτ, νοκάουτ ή ντισκαλιφιέ.

21. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Στοιχηματισμός για νικητή κούρσας και νικητή διαδρομής. Τα αποτελέσματα θα τακτοποιούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του αγωνίσματος. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παρουσία στο βάθρο θα μετράει για τους σκοπούς της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων.

22ΚΡΙΚΕΤ

Το κρίκετ είναι ομαδικό  άθλημα το οποίο διεξάγεται μεταξύ δύο ομάδων των έντεκα παικτών η κάθε μία, με ρόπαλα, μπάλα και φράχτες, σε υπαίθριο χορτάρινο αγωνιστικό χώρο ωοειδούς σχήματος, το κέντρο του οποίου φέρει ένα ορθογώνιο χώρο ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο της δράσης.

Η μια ομάδα ροπαλοφορεί και προσπαθεί να σκοράρει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους ή τρεξίματα. Η άλλη ομάδα κυλά την μπάλα και παρατάσσεται, προσπαθώντας να πάψει ('κάψει' ή αποβάλλει) τους ροπαλοφόρους και να περιορίσει έτσι το σύνολο τρεξιμάτων της ομάδας τους.

22.1.Βρείτε την νικητήρια Ομάδα:1 Γηπεδούχος και 2 Φιλοξενούμενη

Σε περίπτωση ισοπαλίας ή διακοπής  λόγω καιρού  όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται  και η απόδοση θα ορίζεται ως  1:00.

Τα αποτελέσματα θα τακτοποιούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του αγωνίσματος.

23. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για όλα τα είδη στοιχήματος και στρογγυλοποιείται σε ένα (1) δεκαδικό ψηφίο αν χρειαστεί. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, το γεγονός θεωρείται ισόπαλο ανεξαρτήτως του αριθμού των πραγματικών ψήφων.

Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται για τις εκλογές , καθορίζονται από τον όγκο στοιχηματισμού και τις πιθανότητες του κάθε αποτελέσματος. Αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τα ποσοστά στα στοιχήματα διπλής επιλογής (διαφορά κομμάτων, ποσοστά κομμάτων), τότε το στοίχημα θα ακυρώνεται. (πχ. Αν επιλέξετε Over 32.5 η Under 32.5 στο ποσοστό ενός κόμματος και το εκλογικό αποτέλεσμα καθοριστεί στο 32.5, τότε το στοίχημα σας θα θεωρηθεί άκυρο).

Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν καλύπτεται από τους παρόντες κανόνες και από το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου, η Betshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με την αρχή του δικαίου.

24. ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εξαίρεση αποτελεί η ανακοίνωση λανθασμένης ώρας από την εταιρεία.
Αν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς, θα θεωρούνται άκυρα. Η διάρκεια των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 λεπτά (για να ισχύουν τα στοιχήματα). Αν ένα παιχνίδι ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωση 55 λεπτών αγώνα, τα χρήματα από τα στοιχήματα για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού θα επιστρέφονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχήματα των οποίων η έκβαση έχει αδιαμφισβήτητα κριθεί, μέχρι και τη διακοπή.
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται τυχόν παράταση και πέναλτι. Αυτό δεν ισχύει για τα live betting στοιχήματα (βλέπε LIVE BETTING ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ).

25. ΣΝΟΥΚΕΡ


Το στοίχημα για νικητή αγώνα βασίζεται στο να επιλεγεί σωστά ο επίσημος νικητής του αγώνα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει – με το σπάσιμο στο πρώτο frame – αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, ο παίχτης που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο (ή θα ανακηρυχτεί νικητής του αγώνα/διοργάνωσης) θα θεωρείται νικητής. Σε περίπτωση που ένας αγώνας δεν ξεκινήσει, όλα τα στοιχήματα θα επιστρέφονται.

26. FUTSAL

Το Ποδόσφαιρο Σάλας είναι μια παραλλαγή του ποδοσφαίρου που παίζεται σε ένα μικρότερο γήπεδο και κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Το ποδόσφαιρο Σάλας παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των πέντε παικτών, από τους οποίους ένας είναι ο τερματοφύλακας και επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές. Παίζεται με μια μικρότερη μπάλα με λιγότερη αναπήδηση από ό,τι μια μπάλα κανονικού ποδοσφαίρου και η διάρκεια του παιχνιδιού είμαι 2 ημίχρονα των 20 λεπτών το καθένα.

26.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 για Νίκη της Γηπεδούχου, Χ για Ισοπαλία  και 2 για Νίκη της φιλοξενούμενης.

26.2 Over/Under:Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό.

27.  BANDY 

Το Μπάντι είναι ένα  χειμερινό άθλημα που παίζεται σε πάγο, στο οποίο οι skaters χρησιμοποιούν μπαστούνια για να κατευθύνουν την μπάλα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Θεωρείται μια μορφή χόκεϊ και έχει  κοινό υπόβαθρο το ποδόσφαιρο το χόκεϊ επί πάγου και το χόκεϊ επί χόρτου. Το παιχνίδι συνήθως παίζεται σε 2 ημίχρονα των 45 λεπτών το καθένα και υπάρχουν έντεκα παίκτες σε κάθε ομάδα.       Σε ακραίες καιρικές συνθήκες ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί σε 3 ημίχρονα των 30 λεπτών το καθένα.

27.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 για Νίκη της Γηπεδούχου, Χ για Ισοπαλία  και 2 για Νίκη της φιλοξενούμενης.

27.2 Over/Under: Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό.

28.FLOORBALL

Το Φλόρμπολ είναι ένα είδος χόκεϊ δαπέδου με πέντε παίκτες και έναν τερματοφύλακα για κάθε ομάδα. Ο αγώνας χωρίζεται σε 3 περιόδους με 20 λεπτά η κάθε περίοδος και νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα σημειώσει τα περισσότερα τέρματα.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται μόνο με βάση την κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν ορισθεί εκ νέου η συνέχισή του και διεξαχθεί την ίδια ημέρα ή ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες. Εξαίρεση γίνεται μόνο αν έχει ανακοινωθεί λάθος ώρα έναρξης του αγώνα.

28.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 για Νίκη της Γηπεδούχου, Χ για Ισοπαλία  και 2 για Νίκη της φιλοξενούμενης.

28.2 Over/Under: Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό. 

29.TABLE TENNIS

Η επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ) είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο. Παίζεται σε εσωτερικό χώρο. Αν και έχει αρκετές ομοιότητες με το τένις (κυρίως ως προς τους κανονισμούς), η σύγκριση μεταξύ τους σταματά εδώ.

Νικητής του αγώνα ορίζεται αυτός που κερδίζει πρώτος 3 από τα 5 σετ (η 4 από τα 7 η 5 από τα 9 σετ). Νικητής του σετ ορίζεται αυτός που σημειώνει πρώτος 11 πόντους. Ένα σετ πρέπει να κερδηθεί με πλεονέκτημα τουλάχιστον 2 πόντων. Αν ένας αγώνας πίνκ πόνκ δεν διεξαχθεί επειδή ένας από τους δύο παίκτες αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης πίνκ πόνκ εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

29.1 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα: 1 Νίκη του Γηπεδούχου και 2 Νίκη του φιλοξενούμενου.

30. ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Αν το παιχνίδι ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

31. ΒOWLS

Το Bowls είναι ένα άθλημα που παίζεται συνήθως σε εξωτερικό χώρο, όπου ο παίκτης (ή η ομάδα) προσπαθεί να πλησιάσει τις μπάλες όσο πιο κοντά γίνεται σε μία μικρότερη μπάλα που ονομάζεται “jack” (τζακ). Το παιχνίδι  χωρίζεται σε σετ και νικητής ανακηρύσσεται όποιος παίκτης (ή ομάδα)κερδίσει πρώτος 2 σετ.

31.1 Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

31.2 Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εξαίρεση γίνεται μόνο αν έχει ανακοινωθεί λάθος ώρα έναρξης του αγώνα.

31.3 Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα δελτία θα ακυρώνονται και η απόδοση θα ορίζεται ως 1,00.

31.4.Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα:1 Νίκη της Γηπεδούχου, 2 Νίκη της φιλοξενούμενης

32. SQUASH

Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του,όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

32.1.Νικητής Αγώνα
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει των αγώνα:1 Γηπεδούχος,2 Φιλοξενούμενη


33. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή μια από τις ομάδες αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν μία ομάδα εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.
Νικητής Αγώνα
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει των αγώνα
1 Γηπεδούχος
2 Φιλοξενούμενη

Under/Over
Προβλέψτε αν το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από τον προσφερόμενο αριθμό.

34. CURLING

Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή μία ομάδα αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν μια ομάδα εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.
Νικητής Αγώνα
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει των αγώνα
1 Γηπεδούχος
2 Φιλοξενούμενη

35. E-sports 


Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που δηλώνεται από τον φορέα του διαγωνισμού, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού. 
Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα,  σε περίπτωση  δεν αναγράφονται σωστά οι ομάδες. 
Αν ένας παίκτης/ομάδα αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται μονάδα. 
Γενικοί Στοιχηματικοί Κανόνες
Βρείτε την νικήτρια ομάδα:
1. Γηπεδούχος
Χ.    Ισοπαλία
2.    Φιλοξενούμενη
Under/Over
Προβλέψτε αν το σύνολο των δράκων ή Barons που θα σημειωθούν από τις ομάδες θα είναι κάτω ή πάνω από τον προσφερόμενο αριθμό. 
Under: 1
Over: 2

36. Στοιχηματικοί κανόνες MMA 

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. 
Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.
Τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την επίσημη απόφαση των κριτών, η οποία θα περιλαμβάνει σημεία, Τεχνικό νοκάουτ, νοκάουτ,υποταγή ή εγκατάλειψη από έναν αθλητή. 
Βρείτε τον νικητή του αγώνα: 
1: Γηπεδούχος
2: Φιλοξενούμενος

37. Πεσαπάλο

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εξαίρεση γίνεται μόνο αν έχει ανακοινωθεί λάθος ώρα έναρξης του αγώνα.
Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα δελτία θα ακυρώνονται και η απόδοση θα ορίζεται ως 1,00. 

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα:
1 Νίκη της Γηπεδούχου
Χ    Ισοπαλία
2    Νίκη της φιλοξενούμενης

38. Σούμο 

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Αν ένας αγώνας  δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. 
Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.
Τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την επίσημη απόφαση των κριτών ή εγκατάλειψη από έναν αθλητή. 
Βρείτε τον νικητή του αγώνα: 
1: Γηπεδούχος
2: Φιλοξενούμενος

39. ΣΚΑΚΙ

Αν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του,όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί, ούτε ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

Νικητής Αγώνα
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει των αγώνα
1 Γηπεδούχος
Χ Ισοπαλία
2 Φιλοξενούμενος

 

LIVE BETTING ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γενικά

Όλα τα στοιχήματα βασίζονται στο αποτέλεσμα στο τέλος των προγραμματισμένων 90 λεπτών παιχνιδιού. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα λεπτά καθυστέρησης, αλλά δεν περιλαμβάνεται η παράταση ή τα πέναλτι.

Εξαίρεση υπάρχει όταν αυτός ο κανόνας αναφέρεται σε φιλικούς αγώνες δύο ημιχρόνων 45 λεπτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όλες οι αγορές αγώνα διευθετούνται με βάση το πραγματικό αποτέλεσμα στο τέλος του παιχνιδιού (με εξαίρεση τυχόν επιπλέον χρόνο), ανεξάρτητα από το αν τα 90 λεπτά έχουν παιχτεί.

Ορισμένοι αγώνες ποδοσφαίρου μπορεί να έχουν διαφορετικό χρονικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα εξής:
90 λεπτά αγώνας (3 x 30 λεπτά). Τα στοιχήματα όλης της διάρκειας θεωρούνται έγκυρα. Τα στοιχήματα ημιχρόνου θεωρούνται άκυρα.
Σε περίπτωση που ένας αγώνας παιχτεί πριν από την ημερομηνία ή την έναρξη του αγώνα που σημειώνεται τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση το στοίχημα τοποθετείται όχι αργότερα από την αναθεωρημένη σέντρα του χρόνου.

Όλα τα στοιχήματα σε έναν αγώνα που εγκαταλείπεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών θα είναι άκυρα, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί εκ νέου για την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα), ή αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες.

Αν το παιχνίδι δεν θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματισθεί και παίξει την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα), όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Ισχύουν εξαιρέσεις, εάν αναρτήσουμε λανθασμένη ώρα έναρξης.

Εάν ένας χώρος αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί, θα ισχύουν με την προϋπόθεση η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι η ίδια. Εάν αντιστραφούν η φιλοξενούμενη με την γηπεδούχο ομάδα, τα στοιχήματα με βάση το αρχικό δελτίο θα είναι άκυρα.

Σε ορισμένες κατηγορίες αγώνων (πχ Κ21,Κ19,Κ18,K17) η συνολική διάρκεια του αγώνα ενδέχεται να είναι μικρότερη των 90 λεπτών. Tα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την συνολική διάρκεια του αγώνα, την οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης πριν τοποθετήσει το στοίχημά του.

Παράταση στο Live Στοίχημα
Η παράταση στο Live Στοίχημα διευθετείται με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την παράταση. Τα γκολ ή κόρνερ που σημειώθηκαν ή κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης δεν μετρούν.
Η παράταση δεν περιλαμβάνει την εκτέλεση πέναλτι.

Εκτέλεση πέναλτι στο Live Στοίχημα
Στο στοίχημα με χάντικαπ, το αποτέλεσμα περιλαμβάνει όλα τα πέναλτι και τον «ξαφνικό θάνατο». Στο over / under το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μόνο τα δέκα πέναλτι του κανονισμού και δεν περιλαμβάνει «ξαφνικό θάνατο».
Αν ένας αγώνας δεν πάει στα πέναλτι, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

1ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου μόνο.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

2ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 2ου ημιχρόνου μόνο.

Αποτέλεσμα μέχρι το 70ο λεπτό (69:59)
Στοιχηματίστε στο σκορ έως το τέλος του 70ου λεπτού. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από το 70ο λεπτό όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το 70ο λεπτό τα στοιχήματα ισχύουν.

Αποτέλεσμα μέχρι το 30ο λεπτό (29:59)
Στοιχηματίστε στο σκορ έως το τέλος του 30ου λεπτού.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από το 30ο λεπτό όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το 30ο λεπτό τα στοιχήματα ισχύουν.

Τελικό Αποτέλεσμα
Για το στοίχημα επιλέγετε νίκη γηπεδούχου ομάδας, Ισοπαλία ή νίκη φιλοξενούμενης ομάδας: 1 = Νίκη γηπεδούχου
X = Ισοπαλία
2 = Νίκη φιλοξενούμενης
Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.
1 = Νίκη Γηπεδούχου στο 1ο Ημίχρονο
X = Ισοπαλία στο 1ο Ημίχρονο
2 = Νίκη Φιλοξενούμενης στο 1ο Ημίχρονο

Over / Under
Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα.

Under 1
Κερδίζετε εάν δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχει 1 γκολ ακριβώς τότε το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 2 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 1
Κερδίζετε εάν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχει ένα γκολ ακριβώς το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα.

Under 1,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 1,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.

Under 2
Κερδίζετε εάν υπάρχει είτε 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς τότε το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 2
Κερδίζετε εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχει 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.

Under 2,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 2,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.

3-Way Χάντικαπ
Σε ένα 3-Way Χάντικαπ, μπορεί επίσης να υπάρχει ένα αποτέλεσμα ισοπαλίας που σας δίνει 3 πιθανά στοιχήματα.

Χάντικαπ (-1)
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με διαφορά δύο ή περισσότερων τερμάτων.

Ισοπαλία
Κερδίζετε αν η ομάδα με (-1) Χάντικαπ κερδίσει τον αγώνα με ακριβώς ένα γκολ διαφορά.

Χάντικαπ (+1)
Κερδίζετε αν η ομάδα σας αναδειχθεί ισόπαλη ή κερδίσει τον αγώνα.

Πρώτος / Τελευταίος / Οποιαδήποτε στιγμή Σκόρερ
Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται για το «Πρώτο / Τελευταίο / Οποιαδήποτε στιγμή Σκόρερ» και θα αγνοηθούν.
Σε περίπτωση αυτογκόλ όταν αφορά "Επερχόμενα" γεγονότα, θα λαμβάνεται υπόψη το επόμενο ή προηγούμενο γκολ.
Στο ζωντανό Στοιχηματισμό, εάν σημειωθεί αυτογκόλ, για τη διευθέτηση του δελτίου θα ληφθεί υπόψιν το επόμενο κανονικό γκολ.
Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα θα είναι άκυρα.
Για τον πρώτο γκολ σκόρερ, τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα και παίκτες που μπαίνουν στον αγώνα μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ θα ακυρωθούν.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτα θα ισχύουν, τα στοιχήματα για τον Τελευταίο και Οποιαδήποτε στιγμή Σκόρερ θα ακυρωθούν.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την επίτευξη του πρώτου γκολ, όλα τα στοιχήματα για Πρώτο Σκόρερ θα ακυρωθούν.

 

Πρώτη / Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Πρώτη / τελευταία ομάδα που θα σκοράρει σημαίνει το στοίχημα για ποια ομάδα θα σημειώσει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ σε έναν αγώνα.
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται στην ομάδα που χρεώνεται το γκολ.
Από 9/8/2012: Εάν ένας αγώνας τελειώσει χωρίς κανένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα για την πρώτη/τελευταία ομάδα που θα σκοράρει θα είναι χαμένα, αφού θα προσφέρεται και απόδοση για κανένα γκολ
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά από ένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα για την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη ισχύουν, ενώ τα στοιχήματα σχετικά για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει θα είναι άκυρα.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί χωρίς κανένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα για την πρώτη / τελευταία ομάδα που θα σκοράρει θα είναι άκυρα.

Head 2 Head
Αν ένας ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι αποτύχει να ξεκινήσει, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Σύνολο Γκολ
Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που θα επιτευχθούν από την ομάδα.
Πάνω από 0,5 ποντάρετε στην ομάδα που θα σκοράρει 1 γκολ ή περισσότερα.
Κάτω από 0,5 ποντάρετε ότι η ομάδα δεν θα σκοράρει.
Πάνω από 1,5 ποντάρετε στην ομάδα που θα σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ.
Κάτω από 1,5 ποντάρετε στην ομάδα να μη σκοράρει ή να σκοράρει 1 γκολ.
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Σύνολο Γκολ ομάδας
Αριθμός γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα.

Σύνολο Γκολ Ομάδας 1ο Ημιχρόνου
Ο Αριθμός γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρουημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Σύνολο Χρόνου Γκολ
Το σύνολο του χρόνου των γκολ στην κανονική διάρκεια ενός αγώνα.
Οι χρόνοι των γκολ καταγράφονται πλήρως σύμφωνα με την επίσημη πηγή.
Όποιο γκολ μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα καταγράφεται ως γκολ στο 45ο λεπτό.
Όποιο γκολ μπει στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου θα καταγράφεται ως γκολ στο 90ο λεπτό.
Μόλις ένα παιχνίδι ξεκινά, θα θεωρείται ότι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό, ώστε για παράδειγμα, ένα γκολ που σημειώθηκε στο 24ο λεπτό και 16 δευτερόλεπτα να υπολογίζεται ως γκολ στο 25ο λεπτό.

Πρώτη αλλαγή
Τα στοιχήματα για πρώτη αλλαγή στον αγώνα είναι έγκυρα εάν γίνει τουλάχιστον μία αλλαγή, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

Ακριβές σκορΠροβλέψτε το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται.Τα αυτογκόλ υπολογίζονται. Εάν σημειωθεί ένα ακριβές σκορ που δεν είναι επιλογή στην προσφορά μας, χάνονται όλα τα στοιχήματα.

Πολλαπλά γκολ / Συνολική Διάρκεια / 1ο ημίχρονο / 2ο ημίχρονο / Ομάδες

 

Προβλέψτε εάν θα σημειωθεί ή όχι ένα συγκεκριμένο εύρος γκολ κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας (90λεπτά) ενός αγώνα.

Οι επιλογές είναι προεπιλεγμένα εύρη γκολ και οι επιλογές “Οτιδήποτε άλλο από” αναφέρονται σε κάθε διαφορετικό εύρος γκολ.

Παράδειγμα: Εάν τοποθετήσεις ένα στοίχημα στην επιλογή “1-4 γκολ” και το παιχνίδι λήξει 0-0 ή με σκορ περισσότερων από 5 γκολ το δελτίο είναι χαμένο. Κερδισμένο σε αυτήν την περίπτωση θα είναι εάν το δελτίο έχει τοποθετηθεί στην επιλογή “Οτιδήποτε άλλο εκτός από 1-4 γκολ”.

Ακριβές Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου
Προβλέψτε το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται. Εάν σημειωθεί ένα ακριβές σκορ που δεν είναι επιλογή στην προσφορά μας, χάνονται όλα τα στοιχήματα.
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου μόνο.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Διπλή Ευκαιρία
Η Διπλή Ευκαιρία σας επιτρέπει να καλύψετε δύο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με ένα στοίχημα.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:
1 ή X - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή ισοπαλία τότε τα στοιχήματα κερδίζουν
Χ ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν
1 ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή για τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

Διπλή Ευκαιρία 1ου Ημιχρόνου
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:
1 ή X - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή ισοπαλία τότε τα στοιχήματα κερδίζουν
Χ ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν
1 ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή για τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

Ημίχρονο / Τελικό
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα.
Παράδειγμα: Αν επιλέξετε το 1 / X, μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίζει στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και ο αγώνας θα λήξει με ισόπαλο αποτέλεσμα.
Η παράταση και τα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

Αριθμός Γκολ
Στοιχηματίστε στο συνολικό αριθμό γκολ που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες, στα 90 λεπτά του αγώνα.
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Αριθμός Γκολ 1ου Ημιχρόνου
Στοιχηματίστε στο συνολικό αριθμό των γκολ που έχουν σημειώσει οι δύο ομάδες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν τα στοιχήματα του 1ου ημιχρόνου.

Ισοπαλία / Όχι Ισοπαλία
Προβλέψτε αν ένας αγώνας θα λήξει με ισοπαλία ή όχι

Goal Crazy
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το συνολικό αριθμό γκολ που θα μπουν κατά τη διάρκεια 90 λεπτών του αγώνα.
Παράδειγμα: Αν επιλογή σας είναι 2-3, κερδίζετε αν επιτευχθούν 2 ή 3 γκολ στον αγώνα.

Μονά / Ζυγά
Η πρόβλεψη του εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ σε έναν αγώνα, θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.
Κάθε αγώνας με αποτέλεσμα 0-0 θα θεωρείται αγώνας με ζυγό αριθμό τερμάτων. Σε περίπτωση αγώνα που έχει εγκαταλειφθεί τότε όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο αγώνα θα ακυρωθούν.

Σέντρα (Kick-Off)
Όλα τα στοιχήματα για την ομάδα που θα κάνει τη σέντρα, ισχύουν αν γίνει η σέντρα στον αγώνα, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

Περισσότερα γκολ
Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα επιτευχθούν τα περισσότερα γκολ.
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί.

Κόκκινες κάρτες
Οι Κόκκινες κάρτες είναι παρόμοιες με το Over / Under.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόκκινων καρτών των δύο ομάδων.

Κίτρινες κάρτες
Οι Κίτρινες κάρτες είναι παρόμοιες με το Ασιατικό και το Over / Under.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κίτρινων καρτών και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
Η δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε μία κόκκινη κάρτα μετρά επίσης.

Κόρνερ
Τα Συνολικά Κόρνερ είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και Over / Under.
Η Νίκη / Απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόρνερ και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων. Αν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1 κόρνερ. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός αν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη διευθετηθεί.

Κόρνερ 1ου Ημιχρόνου
Τα Συνολικά Κόρνερ 1ου ημιχρόνου είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και το Over / Under.
Η Νίκη / Απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόρνερ και των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Κόρνερ 2ου Ημιχρόνου
Τα Συνολικά Κόρνερ 2ου ημιχρόνου είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και το Over / Under.
Η Νίκη / Απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόρνερ και των δύο ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του δευτέρου ημιχρόνου.
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Πρώτο / Τελευταίο Κόρνερ
Πρόβλεψη για ποια ομάδα θα είναι η πρώτη / τελευταία που θα εκτελέσει κόρνερ.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά το πρώτο κόρνερ, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν.

Corners O/U 3 Way 3-way
Over/Under στοίχημα για τον συνολικό αριθμό κόρνερ στο παιχνίδι.

Corners O/U 3 Way 1st half 3-way
Over/Under στοίχημα για τον συνολικό αριθμό κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Corners Over/Under 2 Way FT
Προβλέψτε αν ο αριθμός των κόρνερ θα είναι πάνω ή κάτω από ένα συγκεκριμένο αριθμό.

Corners Over/Under 2 Way 1st half
Προβλέψτε αν ο αριθμός των κόρνερ, στο πρώτο ημίχρονο, θα είναι πάνω ή κάτω από ένα συγκεκριμένο αριθμό.

Corners Handicap 3Way 1st half
3-way handicap στοίχημα στα κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου.

Total Corners Odd/Even
Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός των κόρνερ του παιχνιδιού θα είναι μονός ή ζυγός.

Next Corner
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το επόμενο κόρνερ.

Race To..
Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κόρνερ.

Πρώτη Κάρτα
Προβλέψτε ποια ομάδα θα πάρει πρώτη κάρτα (κίτρινη ή κόκκινη).
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες πάρουν κάρτα για το ίδιο περιστατικό, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Πέναλτι
Το Πέναλτι είναι παρόμοιο με το Over / Under. Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των πέναλτι που θα εκτελέσουν οι δύο ομάδες.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί αφού έχει δοθεί κι εκτελεσθεί πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα.

Χρόνος 1ου γκολ
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το πρώτο γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την επίτευξη του πρώτου γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.
Εάν ένας αγώνας τελειώσει χωρίς κανένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.
Μόλις ένα παιχνίδι ξεκινά, θα θεωρείται ότι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό, ώστε για παράδειγμα, ένα γκολ που σημειώθηκε στο 24ο λεπτό και 16 δευτερόλεπτα να υπολογίζεται ως γκολ στο 25ο λεπτό.

Ισοπαλία Δεν Παίζει
Προβλέψτε την ομάδα που θα νικήσει
Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες
Ναι = θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες
Όχι = μία από τις δύο ομάδες δεν θα σκοράρει
Τα στοιχήματα ισχύουν αν έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, ακόμα κι αν ο αγώνας διακοπεί αργότερα.

Οφσάιντ
Το Οφσάιντ είναι παρόμοιο με το Χάντικαπ και το Over / Under.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των Οφσάιντ για τις δύο ομάδες, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Φάουλ
Τα Φάουλ είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και το Over / Under.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των φάουλ για τις δύο ομάδες, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Αλλαγές
Οι Αλλαγές είναι παρόμοιες με το Χάντικαπ και Over / Under.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των αλλαγών και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Κατοχή μπάλας
Η Κατοχή μπάλας είναι παρόμοια με το Χάντικαπ.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από την κατοχή της μπάλας και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Σουτ για γκολ
Το Σουτ για γκολ είναι παρόμοιο με το Χάντικαπ και το Over / Under.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των σουτ και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Σύνολο Πλαγίων
Το Σύνολο Πλαγίων είναι παρόμοιο με το Ασιατικό και το Over / Under.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό πλαγίων που θα εκτελέσουν οι δύο ομάδες, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

1ο Πλάγιο
Προβλέψτε ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη, πλάγιο άουτ.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά το πρώτο πλάγιο, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιπλέον χρόνος Σε 1ο Ημ./2ο Ημ.
Ο Επιπλέον Χρόνος είναι παρόμοιος με το Over / Under Στοίχημα.
Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον Επιπλέον Χρόνο που ανακοινώνεται από τον διαιτητή.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τότε όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν.

Υπόλοιπο 1X2 Αγώνα
Όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το τρέχον αποτέλεσμα.

1 – Νίκη για την εντός ομάδα καθορίζεται από το τρέχον αποτέλεσμα.

X - Ισοπαλία καθορίζεται από το τρέχον αποτέλεσμα

2 – Νίκη για την εκτός ομάδα καθορίζεται από το τρέχον αποτέλεσμα

Παράδειγμα:

Αν το τρέχον αποτέλεσμα είναι 1-0 και το τελικό 1-1:

Το αποτέλεσμα για το διακανονισμό θα είναι: 0-1.

1 - Τα στοιχήματα για γηπεδούχο ομάδα θα θεωρούνται χαμένα.

X - Τα στοιχήματα για ισοπαλία θα θεωρούνται χαμένα.

2 - Τα στοιχήματα για φιλοξενούμενη ομάδα θα θεωρούνται κερδισμένα.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.


 

Αγορές επόμενων λεπτών:
Κάθε αγορά αφορά σε συγκεκριμένο 1 λεπτό / 5λεπτο διάστημα του αγώνα. Αυτό ορίζεται σε λεπτά και δευτερόλεπτα και εμφανίζεται ως μέρος του τίτλου της αγοράς. 00:59 δευτερόλεπτα λογαριάζονται ως το πρώτο λεπτό, 01:59 λογαριάζονται ως το δεύτερο λεπτό και ούτω καθ’ εξής.
Ο χρόνος καθυστερήσεων δεν λογαριάζεται. Για παράδειγμα:
Η πεντάλεπτη περίοδος 40:00-44:59 αφορά στο πρώτο ημίχρονο μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Η πεντάλεπτη περίοδος 45:00-49:59 αφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Η πεντάλεπτη περίοδος 85:00-89:59 αφορά στο δεύτερο ημίχρονο μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου.
Η τακτοποίηση των στοιχημάτων θα γίνεται με βάση τα στοιχεία της τηλεόρασης που καλύπτει τον αγώνα και αν δεν είναι διαθέσιμα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή αν δεν είναι διαθέσιμα από τα στοιχεία που παίρνει η εταιρεία από τους δικούς της προμηθευτές στατιστικών.
Αν ένας αγώνας διακοπεί σε οποιοδήποτε λεπτό αυτών των αγορών, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν η περίοδος του στοιχήματος δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ τα στοιχήματα σε περιόδους που έχουν ολοκληρωθεί θα τακτοποιούνται κανονικά και δεν θα ακυρώνονται.
Αν μια συγκεκριμένη περίοδος λεπτών δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα που συγκεκριμένα τις αφορούν θα ακυρώνονται, εκτός από αυτά των οποίων η κατάληξη έχει αδιαμφισβήτητα καθοριστεί πριν την διακοπή.
Όλα τα ακυρωθέν γκολ, κόρνερ, κάρτες, πέναλτι, φάουλ, ελεύθερα τερματοφύλακα και πλάγια άουτ δεν θα λογαριάζονται.
- Τα γκολ θα τακτοποιούνται με βάση τη στιγμή που έχουν επιτευχθεί.
- Το κόρνερ θεωρείται ότι έχει συμβεί την στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Κάρτες – Κίτρινες και Κόκκινες λογαριάζονται. Μόνο κάρτες που δίνονται στον αγωνιστικό χώρο μετράνε (όχι στον πάγκο). Μία κάρτα θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που δίδεται.
- Το πέναλτι θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Το φάουλ θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Το ελεύθερο (τερματοφύλακα) θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Το πλάγιο άουτ θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).

1Χ2/Χάντικαπ/Over-under για αγορές επόμενων 5/10/15 λεπτών:

Προβλέψετε το σκορ καθορισμένων περιόδων 5, 10 ή 15 λεπτών στα ζωντανά ποδοσφαιρικά παιχνίδια.

Μπορείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα σε αγορές 1Χ2, Χάντικαπ ή over/under.

Νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ
Προβλέψτε εάν μία συγκεκριμένη ομάδα θα κερδίσει το παιχνίδι, χωρίς να δεχτεί γκολ.

Να κερδίσει ένα Ημίχρονο
Προβλέψτε εάν μία συγκεκριμένη ομάδα θα κερδίσει ένα από τα δύο ημίχρονα - δεν έχει σημασία αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο ημίχρονο.

 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Γενικά
Όλοι οι αγώνες πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Ισχύουν εξαιρέσεις, εάν έχει αναρτηθεί λανθασμένη ώρα έναρξης. 

Σε ορισμένες κατηγορίες αγώνων (πχ Κ20, Κ19, Κ18, K17) η συνολική διάρκεια του αγώνα ενδέχεται να είναι μικρότερη των 40 λεπτών.

Αν η έδρα ενός αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα ισχύουν, με δεδομένο ότι δεν έχει αλλάξει η γηπεδούχος ομάδα.. Αν αλλάξει η γηπεδούχος με την φιλοξενούμενη ομάδα για έναν συγκεκριμένο αγώνα, τότε όλα τα αρχικά στοιχήματα, θα ακυρωθούν.
Σε δελτία με δύο αγώνες ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, εκτός κι αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό παρακάτω. Σε μονά στοιχήματα επιστρέφεται το αρχικό ποσό στοιχηματισμού και σε συστήματα, η επιλογή δεν προσμετρείται.

Τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον στους αγώνες του NBA έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 43 λεπτά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα μπάσκετ τουλάχιστον 35 λεπτά, εκτός κι αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη στους κανονισμούς.

Για στοιχηματικούς λόγους, οι νικητές και οι χαμένοι καθορίζονται από το τελικό σκορ (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης), εφόσον ο αγώνας έχει συμπληρώσει την ελάχιστη διάρκεια που απαιτείται, όπως ορίζεται παραπάνω. Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά το πέρας της ελάχιστου χρόνου και δεν συνεχιστεί την ίδια μέρα, τότε ανεξάρτητα με την χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα κατά την διάρκεια της διακοπής θα καθορίσει και τα στοιχηματικά αποτελέσματα.

Όλα τα στοιχήματα στους αγώνες, συμπεριλαμβάνουν και την παράταση εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

Live Στοίχημα
Στους αγώνες με ζωντανό στοιχηματισμό (Live betting) συμπεριλαμβάνεται η παράταση.
Οι πόντοι υπολογίζονται ανεξάρτητα από τον αν επιτεύχθηκαν πριν ή μετά τον στοιχηματισμό.

Live Στοίχημα (ημίχρονα / περίοδοι)
Το Live betting (ζωντανός στοιχηματισμός) σε ημίχρονα και περιόδους δεν συμπεριλαμβάνουν την παράταση.

1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα διεκπεραιώνονται με το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακοπεί πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Αν ένας αγώνας διακοπεί κατά την διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου ισχύουν κανονικά.

2ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα του δευτέρου ημιχρόνου συμπεριλαμβάνουν και την παράταση.

1η / 2η / 3η / περίοδος
Τα στοιχήματα διεκπεραιώνονται στο τέλος κάθε περιόδου.
Αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα των περιόδων ισχύουν εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχετική περίοδος.

4η περίοδος
Τα στοιχήματα που διεκπεραιώνονται μόνο με το αποτέλεσμα της 4ης περιόδου  συμπεριλαμβάνουν το αποτέλεσμα της παράτασης.

Ημίχρονο / Περίοδος με το υψηλότερο σκορ
Τα στοιχήματα για το Ημίχρονο / Περίοδο με το υψηλότερο σκορ δεν συμπεριλαμβάνουν την παράταση.

Παίκτες
Ο στοιχηματισμός στην απόδοση ενός παίκτη διατίθεται για μια σειρά από κατηγορίες, π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, ασίστς, κοψίματα, ελεύθερες βολές.
Οι σχετικοί παίκτες πρέπει είναι στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχουν στον αγώνα για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Η παράταση προσμετρείται για όλους τους παίκτες, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.
Οι αποδόσεις μεμονωμένων παικτών συγκεντρώνονται και συγκρίνονται για στοιχηματικούς λόγους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάντικαπ στην τελική επίδοση κάθε παίκτη για τον καθορισμό του αποτελέσματος.

Μεγαλύτερη διαφορά
Τα στοιχήματα μεγαλύτερης διαφοράς δεν συμπεριλαμβάνουν την παράταση.

1η ομάδα στους 12 / 25 / 45 πόντους
Προβλέψτε την ομάδα που θα πετύχει πρώτη 12 / 25 / 45 πόντους.

Τρόπος επίτευξης πρώτων πόντων
Προβλέψτε πως θα επιτευχθούν οι πρώτοι πόντοι.

% 2ποντα / 3ποντα / ελεύθερες βολές
Το % σε 2/3/ελεύθερες βολές είναι παρόμοιο με το Over / Under.
Η νίκη / ήττα καθορίζεται από το ποσοστό των 2/3-ελευθέρων βολών της επιλεγμένης ομάδας.

Μονά / Ζυγά
Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων ενός αγώνα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

1ο τρίποντο
Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει το πρώτο τρίποντο.

1η ελεύθερη βολή
Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει την πρώτη ελεύθερη βολή.

Σύνολο τριπόντων
Το σύνολο τριπόντων είναι παρόμοιο με το Ασιατικό Over / Under. Η νίκη / ήττα καθορίζεται από τον αριθμό τριπόντων που θα πετύχουν οι δύο ομάδες.

Σύνολο Φάουλ
Το Σύνολο Φάουλ είναι παρόμοιο με το Ασιατικό Over / Under. Η νίκη / ήττα καθορίζεται από τον αριθμό των φάουλ των δύο ομάδων.

1η / Τελευταία Ομάδα που θα σκοράρει
Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι η 1η / Τελευταία που θα πετύχει καλάθι.

Συνολικός αριθμός πόντων
Ο Συνολικός Αριθμός Πόντων είναι παρόμοιος με το Over / Under. Η νίκη / ήττα καθορίζεται από το σύνολο των πόντων της επιλεγμένης ομάδας.

Παράταση
Προβλέψτε αν ένα παιχνίδι θα πάει στην παράταση ή όχι.

Ημίχρονο / Τελικό
Προβλέψτε το αποτέλεσμα ενός αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος.
Παράδειγμα: Αν επιλέξετε 1/2, επιλέγετε ότι θα προηγείται η γηπεδούχος στο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη θα κερδίσει τον αγώνα.

Rebounds/ Assists / Κοψίματα / Κλεψίματα
Τα Rebounds/ Assists/ Κοψίματα / Κλεψίματα είναι παρόμοιο στοίχημα με το ασιατικό και το Over/Under. Η Νίκη / Ήττα καθορίζεται από τον αριθμό Rebounds/ Assists / Κοψίματα / Κλεψίματα που συγκεντρώνει η κάθε ομάδα.

Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει σε περίοδο / ημίχρονο
Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου / περιόδου.


ΤΕΝΙΣ

Γενικά

Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις, όλα τα στοιχήματα είναι έγκυρα:

-Αλλαγή προγράμματος ή/και ημερομηνία αγώνα

-Αλλαγή γηπέδου

-Αλλαγή από εσωτερικό σε εξωτερικό γήπεδο και το αντίστροφο

-Αλλαγή επιφάνειας (είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα)

- Η καθυστέρηση έναρξης ενός αγώνα δεν επηρεάζει τα στοιχήματα, ομοίως και η αναβολή, με δεδομένο ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί.
Στοίχημα σε σετ
Το χάντικαπ αναφέρεται στο χάντικαπ του σετ.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δε συμπληρωθεί ή αν αλλάξει.

Νικητής Πλήρης Διάρκειας
Εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Ασιατικό χάντικαπ & O / U Τελικό
Αναφέρεται στα σετ που θα παιχτούν στο ματς. Νικητής/Χαμένος αυτού προσδιορίζεται από τον αριθμό των σετ που παίχθηκαν από τους δύο παίκτες. Εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Ένα super tie break θεωρείται ως ένα σύνολο για στοιχήματα σε O / U.

Πρώτο / δεύτερο / τρίτο / τέταρτο / πέμπτο (ML / HC ή O / U) σετ
Σε περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Games
Παιχνίδια στοιχημάτων αφορούν τα παιχνίδια που παίζονται στον αγώνα. Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των παιχνιδιών που συγκεντρώνουν οι δύο παίκτες. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, ή αλλάξει.
Το tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για σκοπό στοιχηματισμού.
Ένα super tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για στοιχηματικούς σκοπούς.

Σύνολο Άσων
Οι συνολικοί άσοι είναι παρόμοιοι με τα Ασιατικά στοιχήματα ή τα στοιχήματα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των άσων που συγκεντρώνουν οι δύο παίκτες. Τα στοιχήματα ακυρώνονται όταν ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δε συμπληρώνεται ή όταν αλλάζει.
Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού ενός παίκτη, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

Σύνολο Tie Break
Σύνολο Break Tie είναι παρόμοια με Over / Under Στοίχημα. Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των tie break στον αγώνα. Ένα super tie break δεν θεωρείται ως tie break για στοιχήματα Σύνολο Break Tie. Αν υπήρχε a tie break σε έναν μη ολοκληρωμένο αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα. Αν δεν υπάρχει τάϊ μπρέικ σε έναν μη ολοκληρωμένο αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Διπλό Αποτέλεσμα
Προβλέψτε έναν παίκτη να κερδίσει ή να χάσει το 1ο σετ και στη συνέχεια να πάει για να κερδίσει ή να χάσει τον αγώνα. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί.

Νικητής Πόντου/Νικητής 1ου Πόντου
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον προσφερόμενο πόντο, ο οποίος θα  εμφανίζεται στο όνομα του τύπου στοιχήματος. Για παράδειγμα: 1ο  σετ – 5ο  γκέϊμ – Νικητής 1ου πόντου. Εάν ένας πόντος δεν παιχτεί για οποιονδήποτε λόγο (θα καταλογισθεί από τον διαιτητή ως  ποινή, το γκέϊμ ή το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί πριν παιχτεί ο πόντος, ένας παίκτης αποσυρθεί, κ.λπ.) όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Οι πόντοι του τάϊ μπρέικ, δεν θα υπολογίζονται για αυτόν τον τύπο στοιχήματος.

Ποιος θα κερδίσει τον 1ο πόντο
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον πρώτο πόντο.
Αν γίνει ρίψη κέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Ποιος θα κερδίσει το 1ο game
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το πρώτο game. Αν γίνει ρίψη κέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται

Πρώτος παίκτης που θα κερδίσει 3 games
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει πρώτος τρία games. Αν γίνει ρίψη κέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται

Πρώτο Break
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κάνει πρώτος το break στο σερβίς του αντιπάλου.Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν γίνει break. Το Tie-break δεν θεωρείται break για την τακτοποίηση των στοιχημάτων.Αν γίνει ρίψη κέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται

Νικητής Game
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το προσφερόμενο γκέϊμ, το οποίο θα εμφανίζεται στο όνομα του τύπου στοιχήματος. Για παράδειγμα: 2ο σετ - 7ο γκέιμ- Νικητής. Εάν ένα γκέϊμ δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Οι πόντοι του τάϊ μπρέικ, δεν θα υπολογίζονται για αυτόν τον τύπο στοιχήματος.

Ακριβές Σκορ Game
Προβλέψτε τους πόντους του νικητή και του αντιπάλου του, στο προσφερόμενο γκέϊμ  επιλέγοντας από τις υπάρχουσες επιλογές. Το προσφερόμενο γκέϊμ  θα εμφανίζεται στο όνομα του τύπου στοιχήματος. Για παράδειγμα: 1ο  σετ – 8ο γκέϊμ - Ακριβές Σκορ. Εάν ένα γκέϊμ δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Game σε Ισοπαλία
Προβλέψτε εάν το σκορ  40-40 θα εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο του προσφερόμενου γκέϊμ, το οποίο θα εμφανίζεται στο όνομα του τύπου στοιχήματος.
Για παράδειγμα: 1ο  σετ – 4ο  γκέϊμ – γκέϊμ σε  Ισοπαλία. Η επιλογή "Ναι", σημαίνει ότι θα υπάρξει σκορ 40-40 στο γκέϊμ. Η επιλογή "Όχι", σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει σκορ 40-40 στο γκέϊμ. Εάν ένα γκέϊμ δεν παιχτεί για οποιονδήποτε λόγο ή εγκαταλειφθεί πριν επιτευχθεί το σκορ 40-40, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν το σκορ φτάσει το  40-40, τα στοιχήματα σε αυτό το γκέϊμ θα  διευθετηθούν, ακόμη και αν το γκέϊμ εγκαταλειφθεί για οποιοδήποτε λόγο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συνολικοί Πόντοι Game
Στοίχημα τριπλής επιλογής  για να προβλέψετε το  Over,  το Under, ή  τον ακριβή αριθμό πόντων που θα παιχτούν στο προσφερόμενο γκέϊμ, το οποίο  θα εμφανίζεται στο όνομα του τύπου στοιχήματος.
Για παράδειγμα: 1ο σετ – 2ο  γκέϊμ – Συνολικοί πόντοι γκέϊμ. Αν ένα γκέϊμ δεν παιχτεί  για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν ένα γκέϊμ εγκαταλειφθεί λόγω τραυματισμού ή απόσυρσης, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η επιλογή σας έχει ήδη καθοριστεί. Οι πόντοι του τάι μπρέικ, δεν θα υπολογίζονται για αυτόν τον τύπο στοιχήματος.

Διπλά λάθη (Double Faults)
Τα double faults είναι παρόμοια με τα Ασιατικά στοιχήματα ή τα στοιχήματα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των double faults που συγκεντρώνουν οι δύο παίκτες. Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού ενός παίκτη, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Ακριβές σκορ
Προβλέψτε το σκορ των σετ στο τέλος του αγώνα. Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, ή αλλάξει.

Total Player Games
Προβλέπει τον αριθμό των παιχνιδιών που επιτυγχάνεται από έναν παίκτη σε έναν αγώνα. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, ή αλλάξει. Το tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για σκοπούς στοιχήματος. Μια super tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για όλα τα στοιχήματα "Games".

Ταχύτερο σερβίς
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα πραγματοποιήσει το ταχύτερο σερβίς.

Outright
Προβλέψτε τον νικητή του τουρνουά. Σε περίπτωση μη συμμετoχής, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Κερδίζοντας Quarter / Winning Half
Προβλέψτε το τέταρτο / μισό από το οποίο θα βγει ο νικητής του τουρνουά. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στο τουρνουά χωρίζονται σε 4 ομάδες (Quarters), με μία από τις κορυφαίες 4 θέσεις σε κάθε τέταρτο.

Κερδίζοντας το τέταρτο: επιλέξτε το τέταρτο από το οποίο θα βγει ο νικητής (π.χ. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο).
Κερδίζοντας Half: επιλέξτε το Μισό από το οποίο θα βγει ο νικητής (π.χ. πάνω ή κάτω).

Φιναλίστ / Για να φτάσει στον τελικό
Προβλέψτε τον παίκτη που θα φτάσει στον τελικό του τουρνουά

Head to Head
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα φτάσει σε υψηλότερα γύρο (ή νίκη) του τουρνουά. Σε περίπτωση μη συμμετοχής, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα

Φάση Αποκλεισμού
Ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει τον πρώτο αγώνα του τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Χόκεϊ επί πάγου

Γενικά
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εξαίρεση αποτελεί η ανακοίνωση λανθασμένης ώρας από την εταιρεία.
Αν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς, θα θεωρούνται άκυρα. Η διάρκεια των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 λεπτά (για να ισχύουν τα στοιχήματα). Αν ένα παιχνίδι ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωση 55 λεπτών αγώνα, τα χρήματα από τα στοιχήματα για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού θα επιστρέφονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.
Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχήματα των οποίων η έκβαση έχει αδιαμφισβήτητα κριθεί, μέχρι και τη διακοπή.
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (και των πέναλτι, όποτε χρειαστεί).
Το αποτέλεσμα των αγώνων που έχουν κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, θα συμπεριλαμβάνουν τα πέναλτι ως ένα τέρμα για τη νικήτρια ομάδα. Τα στοιχήματα σε 3-Way (1x2) αγορές, θα διευθετούνται βάσει του αποτελέσματος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.
Τα στοιχήματα για το NHL, συμπεριλαμβάνουν την παράταση (και πέναλτι), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Το αποτέλεσμα των αγώνων που έχουν κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, θα συμπεριλαμβάνουν τα πέναλτι ως ένα τέρμα για τη νικήτρια ομάδα. Τα στοιχήματα σε 3-Way (1x2) αγορές, θα διευθετούνται βάσει του αποτελέσματος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Νικητής Αγώνα
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα. Στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν επιλέγοντας είτε νίκη της γηπεδούχου είτε νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.
1 - Νίκη Γηπεδούχου
2 – Νίκη Φιλοξενούμενης

Χάντικαπ (Spread)
Όλα τα στοιχήματα με Χάντικαπ (Spread) θα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος. Γκολ που έχουν σημειωθεί πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος, συμπεριλαμβάνονται.

Τα ακόλουθα ήδη στοιχημάτων θα τακτοποιούνται χωρίς να συμπεριλαμβάνεται παράταση:
3 way ML
Draw No Bet
Double Chance
1st to Score
Last to Score
Both Teams To Score
Number of goals
Number of Team Goals
Total Team Goals
Overtime

Τα ακόλουθα ήδη στοιχημάτων θα τακτοποιούνται συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης:
2 Way ML
Spread
Over/Under
Total Goals
Exact Score
3 Way Handicap
Odd/Even

Spread
Προβλέψτε τη διαφορά (spread) των ομάδων στο τελικό σκορ. Τα spread στοιχήματα συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης και πέναλτι.
Παράδειγμα:
+0.5 Κερδίζεις αν η ομάδα που επέλεξες κερδίσει τον αγώνα ή έρθει ισοπαλία.
-0.5 Κερδίζεις αν η ομάδα που επέλεξες κερδίσει τον αγώνα

Over/Under
Προβλέψτε των αριθμό τερμάτων που θα μπουν σε ένα αγώνα.
Τα Over/Under στοιχήματα θα διευθετούνται συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης και πέναλτι.
Παραδείγματα:
Over 2 Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα σε ένα αγώνα. Αν μπουν ακριβώς δύο τέρματα, το στοίχημα επιστρέφεται. Το στοίχημα χάνει αν μπει ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα.
Over 2.5 Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα. Το στοίχημα χάνει αν μπουν δύο, ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα.
Under 2.5 Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν δύο, ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα. Το στοίχημα χάνει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα.

Total Goals
Προβλέψτε το σύνολο των τερμάτων στον αγώνα.
Over 2.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα.
Under 2.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν δύο, ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα.

3 Way Handicap
Στο 3-Way Handicap, μπορεί να υπάρχει και ισόπαλη έκβαση, δίνοντάς σας τρις επιλογές. Handicap (-1) – Κερδίζεται αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με δύο ή περισσότερα τέρματα διαφορά. Tie: Κερδίζεται αν η ομάδα με το (-1) Handicap κερδίσει τον αγώνα με ακριβώς ένα τέρμα διαφορά. Handicap (+1) – Κερδίζεται αν η ομάδα σας κερδίσει ή έρθει ισοπαλία.

Number of Goals
Στοιχηματίστε στον αριθμό τερμάτων που θα επιτευχθούν από τις δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για στοιχηματικούς σκοπούς.

Total Team Goals
Προβλέψτε το σύνολο των τερμάτων της συγκεκριμένης ομάδας.
Over 0.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σκοράρει ένα τέρμα ή περισσότερα
Under 0.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα δεν σκοράρει
Over 1.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σκοράρει δύο τέρματα ή περισσότερα
Under 1.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σκοράρει ένα ή κανένα τέρμα
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για στοιχηματικούς σκοπούς.

First to score / Last to score / Next Goal
Ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη/τελευταία/επόμενο τέρμα στον αγώνα. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται.
Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη τέρματος τότε όλα τα στοιχήματα στην ομάδα να σκοράρει πρώτη θα ευσταθούν/να σκοράρει τελευταία θα επιστρέφονται/να σκοράρει επόμενο τέρμα που έχει ήδη καθοριστεί θα ευσταθεί και επόμενο τέρμα που δεν έχει καθοριστεί θα επιστρέφεται. Αν ένας αγώνας διακοπεί πριν την επίτευξη τέρματος, τότε όλα τα ομάδα που θα σκοράρει πρώτη/τελευταία στοιχήματα θα επιστρέφονται.

Draw No Bet
Προβλέψτε τη νικήτρια ομάδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Both Teams To Score
Yes = Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν.
No = Τουλάχιστον μία ομάδα να μην σκοράρει.
Τα στοιχήματα θα ευσταθούν αν έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως αν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

Regular time Winner
Προβλέψτε το νικητή της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Asian HC and OU
Οι ασιατικές αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Τα στοιχήματα σε ασιατικό Handicap θα διευθετούνται σύμφωνα με το σκορ στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Γκολ που έχουν επιτευχθεί πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος, δεν συμπεριλαμβάνονται.

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ

Γενικά
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν ένα παιχνίδι δεν ξεκινήσει την προγραμματισμένη ώρα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ανακοινωθεί εσφαλμένη ώρα.
Αν ένα παιχνίδι ακυρωθεί και ολοκληρωθεί μία από τις επόμενες μέρες, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες).
Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν επιπλέον γύρους, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να έχει τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα), εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.
Σε περίπτωση αλλαγής έδρας τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ισχύουν κανονικά, αν η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς θεωρούνται άκυρα.

Live Στοίχημα
Ισχύουν όλα τα στοιχήματα, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στις ρίψεις. Υπολογίζονται και οι επιπλέον γύροι.

MLB
Αν οι δύο πίτσερ (ρίπτες) που ξεκινούν το παιχνίδι δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που καθορίστηκαν στο στοίχημα, τα στοιχήματα δε θεωρούνται έγκυρα.

Money line

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το παιχνίδι.

Run line/2 Way Run line
Η νίκη ή η ήττα καθορίζονται από τον αριθμό των πόντων των δύο ομάδων συγκρινόμενο με τη γραμμή πόντων που δόθηκε πριν την έναρξη του αγώνα.

Run line -1.5
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει το παιχνίδι με διαφορά δύο ή περισσότερων πόντων.

Run line 1.5
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει ή χάσει με ένα πόντο διαφορά ακριβώς.

Over/Under
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό πόντων σε ένα παιχνίδι.

Over 9.5
Κερδίζετε αν μπουν περισσότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

Under 9.5
Κερδίζετε αν μπουν λιγότεροι από 10 πόντοι στο παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

Under 9
Κερδίζετε αν μπουν λιγότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι.
Αν μπουν ακριβώς 9 πόντοι, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

Over 9
Κερδίζετε αν μπουν περισσότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι.
Αν μπουν ακριβώς 9 πόντοι, τα χρήματά σας επιστρέφονται, σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

1ο Ημίχρονο (5 γύροι)
Στο μπέιζμπολ, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου καθορίζονται από το σκορ στο τέλος των 5 πρώτων γύρων (innings).
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 5 γύρους.

Μονά/ Ζυγά (Odd/Even)
Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός των πόντων στο παιχνίδι είναι μονός ή ζυγός.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα).

Series Betting
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο προκαθορισμένος αριθμός αγώνων (σύμφωνα με την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή) δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει αλλάξει.

1st To 3 Runs
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κάνει πρώτη 3 runs. Αν και οι δύο ομάδες κάνουν 3 runs η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρωθεί.

1st / Last Home Run
Σημαίνει ποια ομάδα θα κάνει το 1ο / τελευταίο Home Run.
Αν ένας αγώνας ολοκληρωθεί χωρίς κανένα home run όλα τα στοιχήματα της συγκεκριμένης αγοράς θα είναι άκυρα.
Αν ένας αγώνας σταματήσει μετά την επίτευξη ενός home run όλα τα στοιχήματα για το 1ο home run θα ισχύουν ενώ θα ακυρωθούν αυτά που αφορούν το τελευταίο home run.

Total Team Runs
Το στοίχημα total team runs είναι παρόμοιο με το στοίχημα Over/Under. Η νίκη ή η ήττα καθορίζονται από το σύνολο των runs που θα πετύχει η εκάστοτε ομάδα.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα).

1-9 inning money-line 3Way
Προβλέψτε το νικητή του εκάστοτε γύρου (inning). Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε Νίκη Γηπεδούχου (Home Win), Ισοπαλία (Draw) ή Νίκη Φιλοξενούμενου (Away Win).

1-9 inning line-handicap
Προβλέψτε το νικητή του εκάστοτε γύρου (inning), συμπεριλαμβανομένου και του handicap που δίνεται.

1-9 inning line-totals
Προβλέψτε των συνολικό αριθμό των runs (άθροισμα και των δύο ομάδων) στον εκάστοτε γύρο (inning).

1st Inning O/E
Προβλέψτε αν το άθροισμα των runs και των δύο ομάδων θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Team with highest inning
Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει τα περισσότερα runs σε ένα γύρο (inning). Ισχύουν κανόνες για ισοπαλία.

Total 3/5/7 Innings
Προβλέψτε το άθροισμα των runs και των δύο ομάδων μετά από 3/5/7 γύρους (innings).

3W Run Line and 3W Handicap
Προβλέψτε το νικητή συμπεριλαμβανομένου (αν υπάρχει) και του προκαθορισμένου Handicap. Νίκη Γηπεδούχου (Home Win), Ισοπαλία (Draw), Νίκη Φιλοξενούμενου (Away Win).

3W Total
Προβλέψτε αν το άθροισμα των runs και των δύο ομάδων θα είναι πάνω, κάτω, ή ακριβώς ο προκαθορισμένος αριθμός.

Winning Margin
Προβλέψτε ποια ομάδα και με πόσα ακριβώς runs διαφορά θα κερδίσει, από τις προκαθορισμένες επιλογές.

Total Team O/E
Προβλέψτε αν ο αριθμός των runs της εκάστοτε ομάδας θα είναι μονός ή ζυγός.

Double Result / HTFT
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο (μετά από 5 innings) και στο τέλος (μετά από 9 innings). Παράδειγμα: Αν επιλέξεις 1/Χ, ποντάρεις στην Γηπεδούχο ομάδα να προηγείται στο ημίχρονο και ο αγώνας να τελειώσει ισόπαλος. Επιπλέον γύροι (innings) δεν λογαριάζονται.

Ποδηλασία
Γενικά
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. Οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή ένσταση που επιφέρει αλλαγή αυτών των αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερη ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Στοιχήματα σε αθλητές που δεν ξεκινάνε τον αγώνα θα ακυρώνονται.

Race/Stage Winner (Νικητής Αγώνα/Γύρου)
Προβλέψτε ποιος ποδηλατιστής ή ομάδα θα κερδίσει τον Αγώνα/Γύρο (Race/Stage).

Individual/Team Head 2 Head
Προβλέψτε ποιος ποδηλατιστής/ομάδα θα τερματίσει σε ψηλότερη θέση στον αγώνα. Όλοι οι ποδηλατιστές/ομάδες θα πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα αλλιώς τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Τουλάχιστον ένας από τους ποδηλατιστές/ομάδες θα πρέπει να τερματίσει στον αγώνα αλλιώς τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Special bets (Ειδικά στοιχήματα)
Προβλέψτε το νικητή της εκάστοτε ειδικής κατηγορίας του αγώνα, όπως 'King of the Mountains', 'Best sprinter', 'Best young player' κ.λπ. που βραβεύονται με την αντίστοιχη χρωματιστή στολή (red/κόκκινη, green/πράσινη, white/άσπρη, κ.λπ.)

Αμερικάνικο ποδόσφαιρο

Γενικά
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) για να ισχύουν τα στοιχήματα.
Αγώνες που ματαιώνονται ή αναβάλλονται, θεωρούνται άκυροι, εκτός και αν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) ή ορίζεται διαφορετικά από τους κανόνες.
Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν γκολ στην παράταση, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.
Σε δελτία με 2 αγώνες ισχύουν κανονικά οι κανόνες εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω. Τα χρηματικά ποσά των μονών στοιχημάτων επιστρέφονται και στα συστήματα οι συγκεκριμένοι αγώνες αντιμετωπίζονται σαν μονάδες.
Τα συστήματα με 3 αγώνες τακτοποιούνται σύμφωνα με το σκορ του κανονικού αγώνα.
Αν αλλάξει η έδρα ενός παιχνιδιού, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ισχύουν κανονικά από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα βάσει της αρχικής σειράς θεωρούνται άκυρα.

Live Στοίχημα
Τα στοιχήματα live παιχνιδιών περιλαμβάνουν και το χρόνο της παράτασης.
Οι πόντοι υπολογίζονται ανεξάρτητα από το αν μπήκαν πριν ή μετά το στοίχημα.

1ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Αν ο αγώνας ματαιωθεί πριν το πρώτο ημίχρονο, τα στοιχήματα ακυρώνονται.
Αν ο αγώνας ματαιωθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου ισχύουν κανονικά.

2ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα του δευτέρου ημιχρόνου και περιλαμβάνουν και το χρόνο της παράτασης.

1η / 2η /3η περίοδος
Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα των περιόδων.
Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα στις περιόδους ισχύουν εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές περίοδοι.

4η περίοδος
Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα του 4ου τέταρτου, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της παράτασης.

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος του παιχνιδιού.
Παράδειγμα: Αν επιλέξετε ημιχρόνου, στοιχηματίζετε υπέρ της γηπεδούχου ομάδας να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο και υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας να κερδίσει το παιχνίδι.
Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο της παράτασης.

Μονά/Ζυγά
Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός των πόντων στο παιχνίδι θα είναι μονός ή ζυγός.

1η ομάδα που θα σκοράρει / Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Τα στοιχήματα αφορούν στην ομάδα που θα σκοράρει τον πρώτο ή τον τελευταίο πόντο στο παιχνίδι.
Αν ο αγώνας ματαιωθεί αφού μπει πόντος, όλα τα στοιχήματα στην πρώτη ομάδα που σκοράρει ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα στην τελευταία ομάδα που σκοράρει θεωρούνται άκυρα. Αν ο αγώνας ματαιωθεί χωρίς πόντο, ακυρώνονται όλα τα στοιχήματα, τόσο για την πρώτη, όσο και για την τελευταία ομάδα που σκοράρει.

Σύνολο πόντων ομάδων
Τα στοιχήματα των συνολικών πόντων ομάδας είναι παρόμοια με τα στοιχήματα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζεται από τους πόντους που συγκεντρώνει η προκαθορισμένη ομάδα.

Παράταση
Προβλέψτε αν το παιχνίδι θα πάρει σε παράταση ή όχι.

Ημίχρονο / Περίοδος με το υψηλότερο σκορ
Το Ημίχρονο / Περίοδος με το υψηλότερο σκορ δεν συμπεριλαμβάνει την παράταση.

Touchdowns
Τα touchdowns είναι παρόμοια με τα στοιχήματα Over /Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των touchdowns που συγκεντρώνουν οι δύο ομάδες.

Σκόρερ Touchdown
Στοιχήματα για παίκτες που δε συμμετέχουν στο παιχνίδι θεωρούνται άκυρα.
Αν ο αγώνας ματαιωθεί μετά το πρώτο Touchdown, τα στοιχήματα για τον πρώτο Touchdown σκόρερ ισχύουν κανονικά, τα στοιχήματα για τον τελευταίο ή οποιονδήποτε Touchdown σκόρερ ακυρώνονται.
Αν ο αγώνας ματαιωθεί πριν το πρώτο Touchdown, τα στοιχήματα για τους πρώτους Touchdown σκόρερς ακυρώνονται.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Γενικά
Όλα στα στοιχήματα θα ορίζονται βάσει του σκορ στο τέλος του προκαθορισμένου χρόνου, εξαιρώντας επιπλέον χρόνο, αν υπάρχει.
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα.
Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και αν επαναπρογραμματιστεί ή πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα ή αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες. Εξαίρεση αποτελεί αν ανακοινωθεί εσφαλμένη ώρα.

Live Στοίχημα
Αν ένα γεγονός δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.
Τα γκολ υπολογίζονται ανεξάρτητα αν μπουν πριν ή μετά το στοίχημα.

1ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα τακτοποιούνται βάσει αποτελέσματος του πρώτου ημιχρόνου μόνο.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακοπεί πριν το πρώτο ημίχρονο.
Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να είναι έγκυρα.

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει/Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Σημαίνει ότι τα στοιχήματα είναι για την ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ του αγώνα.
Αν ένα παιχνίδι διακοπεί αφού μπει γκολ, τα στοιχήματα για την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει ακυρώνονται.

Μονά / Ζυγά
Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός γκολ σε ένα παιχνίδι είναι ζυγός ή μονός αριθμός.

Διπλή Ευκαιρία
Η διπλή ευκαιρία επιτρέπει να καλύπτονται δύο εκ των τριών πιθανών αποτελεσμάτων σε έναν αγώνα με ένα στοίχημα.
Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
1 ή Χ- αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή ισοπαλία, τα στοιχήματα κερδίζουν
Χ ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή υπέρ του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν
1 ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.
Παράδειγμα: Αν επιλέξετε 1/Χ στοιχηματίζετε η γηπεδούχος ομάδα να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με ισοπαλία.
Ο επιπλέον χρόνος δεν υπολογίζεται.

1η ομάδα που θα πετύχει 3/5/10/20 γκολ
Προβλέψτε την ομάδα που θα φτάσει πρώτη τα 3/5/10/20 γκολ.

Ημίχρονο με τα περισσότερα Γκολ
Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα μπουν τα περισσότερα γκολ.

Σύνολο πόντων ομάδας
Το <<σύνολο πόντων ομάδας>> είναι παρόμοιο με το στοίχημα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τους πόντους που συγκεντρώνει η επιλεγμένη ομάδα.

Σύνολο γκολ /παίκτη
Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει σε ένα παιχνίδι ένας συγκεκριμένος παίκτης.

Σκόρερ ομάδας
Προβλέψτε ποιος παίκτης συγκεκριμένης ομάδας θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ στο Πρωτάθλημα/Τουρνουά.
Τα γκολ εκτός κανονικής περιόδου υπολογίζονται.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τα περισσότερα ή ίδιο αριθμό γκολ, τα στοιχήματα για τους παίκτες αυτούς θα ακυρώνονται, ενώ τα υπόλοιπα στοιχήματα θα χάνονται.


ΓΚΟΛΦ

Γενικά
Αν αναβληθεί η έναρξη ενός γύρου ή αν ακυρωθεί το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του γύρου, όλα τα εκκρεμή στοιχήματα παραμένουν έγκυρα για 48 ώρες. Αν η αναβολή διαρκέσει περισσότερες από 48 ώρες, όλα τα εκκρεμή στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.
Αν ένας παίκτης (του γκολφ) αποσυρθεί πριν την έναρξη του τουρνουά, όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα θεωρούνται άκυρα.
Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που ο παίκτης θα πετύχει την πρώτη τρύπα.

Νικητής πρώτου γύρου
Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης που πέτυχε την υψηλότερη κατάταξη στο τέλος του πρώτου γύρου.

Money line
Σε περίπτωση που ένας μεμονωμένος αγώνας λήξει με ισοπαλία, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Αγώνες με 18 τρύπες
Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που οι παίκτες πετύχουν την πρώτη τρύπα. Αν ένας γύρος ματαιωθεί, όλα τα στοιχήματα του γύρου ακυρώνονται.
Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ στις 18 τρύπες.
Αν ένας μεμονωμένος αγώνας λήξει με ισοπαλία, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται -Τα πλέϊ-οφ δεν υπολογίζονται.

Αγώνες με 72 τρύπες
Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που οι παίκτες πετύχουν την πρώτη τρύπα.
Όποιος παίκτης συμπληρώσει τις περισσότερες τρύπες, αναδεικνύεται νικητής. Αν και οι δύο παίκτες συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό τρυπών, νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ.
Αν ένας μεμονωμένος αγώνας λήξει με ισοπαλία, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.Τα πλέϊ-οφ λαμβάνονται υπόψη.


ΝΤΑΡΤ

Γενικά
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα.
Αγώνες που ακυρώνονται ή αναβάλλονται είναι άκυροι, εκτός και αν επαναπρογραματίζονται ή διεξάγονται την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή ορίζονται διαφορετικά στους κανόνες.

Outright
Όλα τα outright στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν θα αγωνιστεί ο παίκτης ή όχι.

Money line
Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που θα περάσει στον επόμενο γύρο ή θα ανακηρυχτεί νικητής θα θεωρείται νικητής για την τακτοποίηση των στοιχημάτων.
Σε δελτία με περισσότερους επιλογές τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία.

Spread
Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν που ήταν διαθέσιμος για στοιχήματα, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

Over/Under
Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν που ήταν διαθέσιμος για στοιχήματα, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

In-Play betting
Τα στοιχήματα σε όλες τις αγορές θα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρώνεται ο αριθμός των προκαθορισμένων σετ.


ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ

Outright
Κανένα στοίχημα – Με την εξαίρεση των στοιχημάτων που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη που συμμετέχει σε δεδομένο αριθμό προκριματικών διοργανώσεων αλλά δεν προκρίνεται στην κυρίως διοργάνωση. Τέτοια στοιχήματα θεωρούνται χαμένα για λόγους τακτοποίησης. Όλοι οι συμμετέχοντες σε μία δεδομένη διοργάνωση θα θεωρούνται πιθανοί νικητές. Οι λεπτομέρειες αναφέρονται κάτω από τον τίτλο της κάθε διοργάνωσης.

Money line
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον αγώνα.
Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που προχωράει στην επόμενη φάση θεωρείται νικητής για λόγους τακτοποίησης των στοιχημάτων. Στην περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ξεκινήσει, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Spread
Αν δεν ολοκληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός frames σε έναν αγώνα, αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από αυτόν που προσφέρεται για στοιχηματικούς λόγους, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση του αποκλεισμού ή απόσυρσης τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή δεν ξεκινήσει καθόλου, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.
 
Over/Under
Αν δεν ολοκληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός frames σε έναν αγώνα, αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από αυτόν που προσφέρεται για στοιχηματικούς λόγους, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση του αποκλεισμού ή απόσυρσης τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή δεν ξεκινήσει καθόλου, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Πρώτο frame
Αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο frame, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα
Προβλέψτε το αποτέλεσμα των 4 πρώτων frames και τον νικητή του αγώνα. Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας.

1ος παίκτης που θα φτάσει τα 3 frames
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει τα 3 frames. Οποιοσδήποτε παίκτης πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 3 frames για να είναι έγκυρα τα στοιχήματα.

ΒΟΛΕΙ

Γενικά
Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες.
Αν ένας χώρος αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γήπεδο

 

E-SPORTS

Γενικοί όροιΗ διευθέτηση γίνεται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. 
Αν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτόν θα είναι άκυρα, εκτός αν ο αγώνας διεξαχθεί εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης ή ένα νέο γεγονός δημιουργηθεί αν είναι αυτό απαραίτητο. 
Αν ένας παίκτης ή μία ομάδα παίζει με ψευδώνυμο ή με διαφορετικό λογαριασμό από τον οποίο αγωνίζεται πάντα, τότε τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν εκτός αν είναι αποδεδειγμένο και σαφές ότι δεν πρόκειται για τον παίκτη ή την ομάδα που θα έπρεπε να παίξει κανονικά στον αγώνα. 
Αν ένας παίκτης / ομάδα πάρει τη νίκη πριν ο αγώνας ξεκινήσει για οποιονδήποτε λόγο τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. 
Αν ένας αγώνας στο Counter Strike: Global Offensive οδηγηθεί σε παράταση χρόνου, το αποτέλεσμα μετά την παράταση θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της διευθέτησης του αγώνα.  
Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα έχει πλεονέκτημα σε μία ή περισσότερες πίστες (maps) (επειδή για παράδειγμα μπορεί να έρχεται από την νικητήρια τελική φάση), ή “πίστα 1(map 1)” αναφέρεται στην πρώτη πίστα που παίζεται, ή “πίστα 2 (map 2)” αναφέρεται στη δεύτερη πίστα που παίζεται κ.ο.κ.

Τελικός νικητής

Η κατηγορία του τελικού νικητή αφορά την πρόβλεψη του παίκτη ή της ομάδας που θα κερδίσει τον αγώνα (χάρτη ή γύρο αν ορίζεται από την αρχή). Αν ένας αγώνας, χάρτης ή γύρος αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Εξαίρεση αποτελεί αν ένας παίκτης αποκλειστεί, σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ως νικητής ο παίκτης/ ομάδα στον οποίο θα απονεμηθεί η νίκη από την επίσημη αρχή του πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που αλλάξουν οι προγραμματισμένοι γύροι ή χάρτες ενός αγώνα τότε όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα.  

 

Χάντικαπ και over/under
Το χάντικαπ είναι ένας τρόπος να γίνουν οι αποδόσεις πιο ανταγωνιστικές δίνοντας στο αουτσάιντερ ένα πλεονέκτημα. Οι αγορές αυτές προσδιορίζονται βάσει του είδους του παιχνιδιού και το πως αυτό εξελίσσεται. Στο Starcraft και στο Dota το χάντικαπ ορίζεται σε χάρτες, στο Counter Strike σε γύρους κτλ.  Η διευθέτηση βασίζεται στο τελικό σκορ (χάρτες ή γύροι που νικάει η κάθε ομάδα) με το χάντικαπ να προστίθεται σε αυτό. 
Το over/under ή το συνολικό στοίχημα είναι η πρόβλεψη για το αν θα χρειαστούν περισσότεροι (over) ή λιγότεροι (under) χάρτες/ γύροι από τους καθορισμένους προκειμένου να προκύψει ο νικητής. Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή ο προγραμματισμένος αριθμός χαρτών/γύρων αλλάξει μετά την προσφορά της αγοράς, τότε τα στοιχήματα για το χάντικαπ και το over/under θα είναι άκυρα. 

Live
Αν ένας αγώνας επαναληφθεί λόγω ισοπαλίας ή αποσύνδεσης παίκτη, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Ο επαναληπτικός αγώνας θεωρείται ως ξεχωριστό ζωντανό γεγονός. 

Mercy Rule

Σε περίπτωση που κάποια διοργάνωση αθλητικού γεγονότος χρησιμοποιεί τον κανόνα Mercy Rule (Κανόνας Οίκτου) και εφαρμοστεί ένας τέτοιος κανόνας σε έναν αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν με το σκορ που υπάρχει εκείνη τη στιγμή.

*******************************************************************************

Cash Out

H επιλογή cash-οut σας δίνει πλήρη έλεγχο των στοιχημάτων σας και σας επιτρέπει την επιστροφή χρημάτων πριν την ολοκλήρωση του αθλητικού γεγονότος στο οποίο στοιχηματίσατε. Η επιλογή αυτή προσφέρεται στα upcoming και live γεγονότα που θα επιλέξετε από την κατηγορία «Live Στοίχημα».

Περιορισμοί δεν υπάρχουν! Μπορείς να επιλέξεις upcoming γεγονότα, live, ακόμη και συνδυασμό των δύο και να εξαργυρώσεις το δελτίο σου όποτε εσύ επιθυμείς! Πλέον, ο έλεγχος του παιχνιδιού περνά αποκλειστικά στα χέρια σου!

Πως γίνεται το Cash Out:

Εάν για το στοίχημα σας προσφέρεται η επιλογή cash-οut, θα δείτε το κουμπί του cash-οut στο στοιχηματικό σας δελτίο. Αυτό θα σας δείχνει το ποσό που εκείνη τη στιγμή μπορεί να εξαργυρωθεί το στοίχημα σας. Σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε cash-οut το στοίχημα σας πατήστε απλώς το κουμπί αυτό.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα cash-οut, μέσω της κατηγορίας «Live Στοίχημα», σε κινητό ή tablet – απλώς επιλέξτε την καρτέλα “My Bets” και από εκεί την καρτέλα “Cash Out” όπου σας δείχνει τα στοιχήματα σας τα οποία μπορείτε να κάνετε cash-οut. Επιλέξτε το κουμπί cash-οut που βρίσκεται κάτω απ’ την στοιχηματική σας επιλογή, για να επιβεβαιώσετε την ταχύτερη πληρωμή του στοιχήματός σας μέσω του χρηματικού ποσού που εκείνη τη στιγμή το cash-out προσφέρει.

Όροι και προϋποθέσεις 

 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Cash Out, συνδέονται με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας μας. Η αποδοχή των όρων, είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή και την δημιουργία του λογαριασμού σας. Οποιοσδήποτε όρος δεν αποσαφηνίζεται στο παρόν κείμενο, θα διέπεται από τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις. 
 • Το Cash Out προσφέρεται σε επιλεγμένες αγορές και παιχνίδια. Είναι διαθέσιμο τόσο σε προγραμματισμένους (upcoming), όσο και σε ζωντανούς αγώνες (live) .
 • Το Cash Out είναι διαθέσιμο σε μονά και παρολί, μέσω της κατηγορίας «Live Στοίχημα», και δεν διατίθεται σε στοιχηματικά δελτία με συστήματα. 
 • Το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για στοιχήματα Each Way, όπου οι όροι υπό τους οποίους είχαν αρχικά τοποθετηθεί τα στοιχήματα, έχουν αλλάξει (είτε μέρος, ή να κερδίσει, ή και τα δύο).
 • Το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για στοιχήματα που τοποθετούνται σε πόντους (π.χ. Σύνολο Γκολ ή Ασιατικό Χάντικαπ ή Over/Under), όπου δεν υπάρχουν οι πόντοι στα οποία είχαν τοποθετηθεί τα αρχικά στοιχήματα. Το ίδιο ισχύει και για το Ασιατικό Χάντικαπ σε live στοιχήματα, αν το αποτέλεσμα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα αρχικά στοιχήματα έχει αλλάξει.
 • Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός αιτήματος για Cash Out, θεωρείται φυσιολογική. Εάν μία απόδοση αλλάξει ή μία αγορά ανασταλεί, το αίτημα Cash Out μπορεί να μην θεωρηθεί έγκυρο. 
 • Εάν το αίτημα Cash Out επαληθευτεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη και το δελτίο θα διευθετηθεί άμεσα. Το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα της σχετικής αγοράς, δεν θα έχει καμία επίδραση στο ποσό του Cash Out.
 • Το ποσό του Cash Out που προσφέρεται σε οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της κατηγορίας «Live Στοίχημα», είναι το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας, εφόσον υλοποιηθεί η εξαργύρωση Cash Out.
 • Kάποιες από τις προσφορές της Betshop, δεν συνδυάζονται με την παροχή του Cash Out ,είτε έχει πραγματοποιηθεί Cash Out σε όλο το δελτίο, είτε σε μέρος αυτού. Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις σε κάθε διαφορετική προσφορά μας.
 • Όλα τα δελτία που διευθετούνται μετά τη χρήση του Cash Out, μέσω της κατηγορίας «Live Στοίχημα», δεν προσμετρώνται στην επίτευξη τζίρου για καμία από τις προσφορές μας.
 • Η Betshop δεν εγγυάται την προσφορά Cash Out σε όλες τις αγορές/ αγώνες. Όταν το Cash Οut προσφέρεται σε κάποιον προγραμματισμένο αγώνα (upcoming) και δεν καλύπτεται ή πάψει να καλύπτεται στην Live πλατφόρμα στοιχηματισμού, τότε παύει να είναι διαθέσιμο μόλις ξεκινήσει ο αγώνας ή μόλις η Live πλατφόρμα σταματήσει να το προσφέρει. Το Cash Out δεν θα είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που κάποιος αγώνας ανασταλεί. 
 • Η Betshop διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να απενεργοποιήσει την προσφορά Cash Out ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, το δελτίο θα διευθετηθεί σύμφωνα με το αρχικό ποντάρισμα. 
 • Η προσφορά Cash Out είναι διαθέσιμη, αποκλειστικά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην απόδοση ή στην αγορά, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην προσφορά ή στην απόσυρση του Cash Out. 
 • Ένα δελτίο θα ακυρώνεται εάν η προσφορά Cash Out εμφανιστεί ή προσφερθεί σε αγορές ή αποδόσεις που είχαν κάποιο λάθος.
 • Η Betshop δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους. Όλα τα δελτία θα διευθετούνται σύμφωνα με το αρχικό ποντάρισμα.
 • Η Betshop διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να αποσύρει την λειτουργία του Cash Out ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε αγώνα ή αγορά. Τα τοποθετημένα δελτία, θα διευθετούνται σύμφωνα με το αρχικό ποντάρισμα.
 • Η Betshop διατηρεί το δικαίωμα να αναστρέψει την διευθέτηση ενός Cash Out δελτίου, εάν αυτό, έχει διευθετηθεί λανθασμένα.

 

Δεν έχετε συμπληρώσει το username ή το password

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει να έχετε κάνει login.

Κλείσιμο

×

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να δείτε τις προσφορές θα πρέπει να κάνετε login.

Κλείσιμο