ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οποιεσδήποτε αναφορές σε "B2B" ή "εμάς" αφορούν στην B2B GAMING SERVICES MALTA LIMITED, διαχειριστή του www.betshop.gr , με έδρα στη διεύθυνση 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila, Birkirkara, BKR 9077 , Μάλτα. Η Εταιρεία έχει άδεια λειτουργίας και ρυθμίζεται από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας για αθλητικά στοιχήματα, καζίνο και παιχνίδια από το 2007 και λειτουργεί στην Ελλάδα βάσει του Νόμου 4002/2011 (άρθρο 50, παράγραφος 12). Οποιεσδήποτε αναφορές σε "betshop" είναι συντομεύσεις του www.betshop.gr .

Με τη χρήση, επίσκεψη ή/και καταχώρισή σας ως μέλος του ιστοτόπου, αποδέχεστε πλήρως: (i) τους Όρους και τις Προϋποθέσεις συμμετοχής, (ii) την Πολιτική Απορρήτου μας, και (iii) τους ισχύοντες κανόνες για τα προϊόντα στοιχημάτων, Α.3 παρακάτω (μαζί με τους "Όρους") και θεωρείστε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως όλους αυτούς τους Όρους.

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τους Όρους και σε περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Οι ίδιοι Όροι θα ισχύουν επίσης για κάθε στοιχηματισμό μέσω κινητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων αποθηκεύσιμων εφαρμογών σε μία κινητή συσκευή.

Με την κατάθεση ενός στοιχήματος ή πονταρίσματος χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε να υπόκεισθε στους Κανόνες εκείνους που ισχύουν για τα διαθέσιμα προϊόντα στην Ιστοσελίδα μας κάθε στιγμή.

Εφόσον απαιτηθεί είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να προβούμε σε αλλαγή των ισχύοντων Όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, για λόγους κυρίως που ανάγονται στην εναρμόνισή τους με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Όλες οι αλλαγές και οι τροποποιημένοι Όροι θα δημοσιεύονται και θα είναι διαθέσιμοι στη Ιστοσελίδα μας. Εφόσον υπάρχει μεγάλη αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις, θα ζητείται από τον πελάτη να αποδεχθεί εκ νέου τους νέους όρους και προϋποθέσεις προτού προχωρήσει. Αν λόγω οποιωνδήποτε πιθανών αλλαγών, δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Β2Β, μπορείτε να κάνετε ανάληψη των διαθέσιμων χρημάτων σας και να κλείσετε τον λογαριασμό σας.

Όπου στο παρόν κείμενο γίνεται αναφορά σε ''εσείς'', "σας'' ή ο ''πελάτης'' είναι αναφορά σε οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της B2B και/ή οποιονδήποτε εγγεγραμμένο πελάτη της B2B.

Όπως μπορεί να γνωρίζετε, το δικαίωμα για πρόσβαση και/ή χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ή όλων των προσφερόμενων προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας) μπορεί να είναι παράνομη σε συγκεκριμένες χώρες (όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ). Είστε υπεύθυνοι για να καθορίζετε αν η πρόσβαση σε και/ή χρήση της Ιστοσελίδας είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους στην επικράτειά σας και να εγγυάστε σε εμάς ότι ο στοιχηματισμός δεν είναι παράνομος στην περιοχή την οποία διαμένετε.
Στόχος της B2B είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, η B2B υποστηρίζει τον υπεύθυνο στοιχηματισμό. Η B2B στο μέτρο που την αφορά επιβάλλει μέτρα και πολιτικές υπεύθυνου στοιχηματισμού που άπτονται στον άμεσο και εύλογο έλεγχό της και επιπλέον θα χρησιμοποιεί κάθε λογική προσπάθειά της για να ενισχύσει τις εν λόγω πολιτικές. Δεν μπορεί όμως να φέρει και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση αν πελάτης εξακολουθεί να στοιχηματίζει και/ή να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με την επιδίωξη της προμελετημένης αποφυγής των σχετικών μέτρων, ή/και όταν η Β2Β δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τα μέτρα και την πολιτική της, για λόγους που υπερβαίνουν το λογικό έλεγχο της εταιρίας.

Όλοι οι πελάτες της Β2Β συμφωνούν να τηρούν κάθε φορά αυτούς τους Όρους, και επίσης επιβεβαιώνουν ότι:
(α) δεν ενεργούν προς τα συμφέροντα οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
(β) δεν χρησιμοποιούν χρήματα που προέρχονται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή ενέργειες,
(γ) δεν χρησιμοποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές κάρτες, ή/και πιστωτικές κάρτες που δεν είναι κάτοχοι,
(δ) δεν πρόκειται να προσπαθήσουν να παρεισφρήσουν ηλεκτρονικά (hack) στην Ιστοσελίδα ή να αλλάξουν τον κώδικα της κατά οποιονδήποτε τρόπο και
(ε) δεν πρόκειται να συμμετάσχουν ή να οργανώσουν οποιεσδήποτε εγκληματικές ενέργειες κατά της Β2Β, των συνεργατών της και/ή των πελατών της.

B. Ο B2B ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

1. Αίτηση
1.1. Όλοι οι αιτούντες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και άνω των 21 ετών για στοιχηματισμό ή εγγραφή με την B2B. Η B2B είναι υποχρεωμένη από το νόμο, να ζητήσει αποδεικτικό ηλικίας και μόνιμης κατοικίας από οποιονδήποτε πελάτη και να επιβάλλει φραγή στον λογαριασμό του μέχρι να παρασχεθούν τα απαραίτητα έγγραφα. H B2B διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και περαιτέρω έγγραφα εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, όπως άδεια διαμονής σε ισχύ, εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά. Η B2B αναλαμβάνει πολύ σοβαρά τις ευθύνες της σχετικά με τον στοιχηματισμό από ηλικίες κάτω των 21 ετών και το υπεύθυνο παιχνίδι (για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ κάντε κλίκ ΕΔΩ).

1.2. Όλοι οι πελάτες ΠΡΕΠΕΙ να εγγράψουν τα ακριβή προσωπικά τους στοιχεία που παρέχονται κατά την εγγραφή τους με την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του ονοματεπωνύμου, ημερομηνίας γέννησης, διεύθυνσης, email επικοινωνίας και προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού). Επιπλέον αν χρησιμοποιείται χρεωστική κάρτα, το όνομα του κατόχου της ΠΡΕΠΕΙ να είναι το ίδιο με το όνομα που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Σε διαφορετική περίπτωση ο σχετικός λογαριασμός θα αναστέλλεται. Όπου ένας λογαριασμός τελεί υπό φραγή, ο αντίστοιχος πελάτης θα πρέπει να έλθει σε επικοινωνία μαζί μας. Όλα τα στοιχήματα/πονταρίσματα που τοποθετούνται πριν τη φραγή ενός λογαριασμού θα ισχύουν ανεξαρτήτως αν είναι κερδισμένα ή χαμένα.

1.3. Η Β2Β είναι υποχρεωμένη να επαληθεύσει το σύνολο των στοιχείων τα οποία δηλώνει ο πελάτης. Για το σκοπό αυτό η B2Β δικαιούται, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να ζητάει από τον πελάτη την υποβολή – μεταφόρτωση αντιγράφου της ταυτότητας ή διαβατηρίου του, την απαίτηση συνδυασμένης χρήσης Username και Password για κάθε είσοδο του πελάτη στην ιστοσελίδα της B2B, να επιχειρήσει την επαλήθευση μέσω τρίτων πηγών και ενδεικτικώς μέσω αναζήτησης βεβαιωμένων από τρίτους στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. αναζήτηση λογαριασμού ΔΕΚΟ) ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος δια της διαβίβασης και διασταύρωσης του IBAN, λογαριασμού του πελάτη. Η διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας πραγματοποιείται κατά το χρονικό σημείο σύναψης της πελατειακής σχέσης και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης απόδοσης τυχόν κέρδους στο παίκτη. Κατ’ εξαίρεση, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων τεκμηρίωσης για την επαλήθευση της ταυτότητας του παίκτη μπορεί να πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή του.

1.4. Αποδεχόμενοι τους Όρους και/ή εγγραφόμενοι για την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε δια του παρόντος ότι έχουμε δικαίωμα να διεξάγουμε περιοδικά οποιονδήποτε και όλους τους ελέγχους ταυτοποίησης, πιστοληπτικής ικανότητας και άλλης επιβεβαίωσης που μπορεί να ζητούμε και/ή να απαιτούνται από ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και/ή από σχετικές κανονιστικές αρχές για την χρήση της Ιστοσελίδας και των προϊόντων μας γενικά. Επιπλέον συμφωνείτε να παρέχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τους ελέγχους επιβεβαίωσης. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε φραγή ή περιορισμό του λογαριασμού σας κατά οιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο και κατά απόλυτη κρίση της, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.

1.5. Σαν μέρος της διαδικασίας εγγραφής, για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας και της σχετικής κάρτας πληρωμής (χρεωστικής) η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει τα στοιχεία σας σε εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών. Με την εγγραφή σας παρέχετε στην Β2Β σχετική εξουσιοδότηση για την προώθηση των σχετικών προσωπικών σας στοιχείων για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πρόληψης της απάτης

1.6. Κάθε πελάτης δικαιούται το άνοιγμα ενός μόνο λογαριασμού, ενεργώντας μόνο στο όνομά του και όχι στο όνομα άλλου. Αν εξακριβώσουμε οποιονδήποτε πελάτη με περισσότερους από έναν λογαριασμούς, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταχειριστούμε αυτούς τους λογαριασμούς σαν ένα ενιαίο λογαριασμό. Εάν διαπιστώσουμε ότι πελάτης ενεργεί στο όνομα άλλου πελάτη διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε το λογαριασμό.

1.7. Κάθε πελάτης πρέπει να τροποποιεί τα προσωπικά του στοιχεία εγγραφής και του λογαριασμού του ανάλογα με τα ισχύοντα κάθε στιγμή. Για την τροποποίηση των εν λόγω στοιχείων ο πελάτης θα πρέπει να επισκεφθεί τον τομέα Προσωπικά Στοιχεία της Ιστοσελίδας. Για οποιαδήποτε βοήθεια θα πρέπει να έλθει σε Επικοινωνία με το Customer Experience Team.

1.8. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιαδήποτε αίτηση για το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη, κατά την απόλυτη κρίση της.

1.9. Η B2B δεν εγγράφει ως πελάτες της νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

1.10. Σε περίπτωση που η επαλήθευση των στοιχείων του πελάτη γίνει μετά το χρονικό σημείο σύναψης της πελατειακής σχέσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται υπό άρθρο 1.3 ανωτέρω, η B2B:
(α) Διακόπτει τη σχέση με τον πελάτη και κλείνει το λογαριασμό του, εφόσον διαπιστώσει ότι ο πελάτης έχει δώσει ψευδείς πληροφορίες για την εγγραφή ή δεν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ορθότητα των πληροφοριών εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή του.

(β) Δεν πραγματοποιεί καταβολές προς τον πελάτη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης.

1.11 Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη επαναλαμβάνεται, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν, οπότε ισχύουν αναλογικά όσα αναφέρονται στην παρ. 1.10 (α) ανωτέρω.

1.12 Καθ’ όλο το χρόνο που ο λογαριασμός ενός πελάτη παραμένει ανοικτός η B2B δύναται να προβεί σε κάθε ενέργεια, η οποία θα διασφαλίζει ότι:

(α) Δεν μεταφέρονται πιστωτικές μονάδες ή κέρδη μεταξύ λογαριασμών πελατών

(β) Δεν πραγματοποιούνται καταβολές προς τον πελάτη μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού, ο οποίος δεν έχει ακόμα επαληθευθεί.

(γ) Ο πελάτης δεν πραγματοποιεί καταβολές στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του, άνω των οκτακοσίων (800) ευρώ, αθροιστικά, για το χρονικό διάστημα από το άνοιγμα του λογαριασμό έως την ολοκλήρωση της επαλήθευσής του

(δ) Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη δραστηριότητα του πελάτη μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς τη B2B, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

(ε) Καταβολές άνω του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μικτών κερδών προ φόρων, προς πελάτη μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός που έχει δηλώσει ο πελάτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.


2. Στοιχεία Λογαριασμού
2.1. Η B2B επιτρέπει σε όλους τους πελάτες της να επιλέξουν το δικό τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Κάθε πελάτης πρέπει να διατηρεί αυτές τις πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές, καθώς είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για όλα τα στοιχήματα/πονταρίσματα που γίνονται στον λογαριασμό του και όποιες άλλες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε αυτόν.

2.2. Όλα τα στοιχήματα ενός πελάτη θα ισχύουν αν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του έχουν εισαχθεί σωστά (με ή χωρίς δική του έγκριση), με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή ποσά στον λογαριασμό του.

2.3. Αν, οποιαδήποτε στιγμή, ένας πελάτης αντιληφθεί ότι κάποιος τρίτος γνωρίζει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, θα πρέπει άμεσα να αλλάξει τον κωδικό μέσω της Ιστοσελίδας μας www.betshop.gr. Αν έχει ξεχάσει μέρος ή ολόκληρο τον συνδυασμό του, θα πρέπει να έλθει σε επικοινωνία με το Customer Experience Team.

2.4. Απαγορεύεται ρητώς ο πελάτης να ονομάσει ένα άλλο πρόσωπο σαν εξουσιοδοτημένο χρήστη του λογαριασμού του. Αν χάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή φοβάστε ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει αυτά τα στοιχεία, παρακαλούμε να έλθετε αμέσως σε επικοινωνία μαζί μας.

2.5. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε πελάτη να πωλήσει, να μεταφέρει ή να αποκτήσει έναν λογαριασμό σε/από οποιονδήποτε άλλο πελάτη.

2.6. Είναι ευνόητο ότι τα στοιχεία κατόχου κάρτας και οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει ποτέ να αποστέλλονται στην Β2Β μέσω αποκρυπτογραφημένου email.

2.7. Μπορείτε να βλέπετε το τρέχον υπόλοιπο και το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχετε κάνει είσοδο στον λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας.

3. Προσωπικά Στοιχεία και Πολιτική Απορρήτου

3.1. Η B2B διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαικής Ενωσης: (The General Data Protection Regulation EU 2016/679) και των εφαρμοστέων Νόμων όπως τροποποιούνται κατά διαστήματα.

3.2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Β2Β διαχειρίζεται τα δεδομένα σας, παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου πατώντας ΕΔΩ.

4. Φραγή και Κλείσιμο
4.1. Αν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως έλθετε σε επικοινωνία με το Customer Experience Team. Οποιοδήποτε αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας θα γίνεται άμεσα πληρωτέο στην B2B, και ο λογαριασμός σας δε θα κλείνει έως ότου το αντίστοιχο ποσό πληρωθεί εις ολόκληρον στην B2B.


4.2. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει, να βάλει φραγή ή να θέσει περιορισμούς στον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Χωρίς να περιορίζεται η προηγούμενη πρόταση, η B2B θα δικαιούται να κλείσει ή να βάλει φραγή στον λογαριασμό σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν πτωχεύσετε.

(β) Εάν η B2B θεωρεί ότι έχετε χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα κατά τρόπον δόλιο ή για παράνομους και/ή άνομους και αντικανονικούς σκοπούς.

(γ) Εάν η B2B θεωρεί ότι έχετε χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα κατά τρόπον αθέμιτο ή έχετε σκόπιμα εξαπατήσει ή αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι της B2B ή οποιωνδήποτε πελατών της.

(δ) Εάν ζητηθεί από την αστυνομία, οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ή δικαστήριο να προβεί η B2B σε μια τέτοια ενέργεια.

(ε) Εάν η B2B θεωρεί ότι οποιαδήποτε από τα γεγονότα αναφορικά με τις (α) έως (γ) παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να έχουν συμβεί ή είναι πολύ πιθανό να συμβούν.

(στ) Εάν ο λογαριασμός σας θεωρηθεί ως αδρανής και το υπόλοιπό του είναι, ή γίνει μηδέν ή αλλιώς αυτός κλείσει σύμφωνα με την παράγραφο Β 5.1 παρακάτω.

4.3. Αν η B2B κλείσει ή βάλει φραγή στον λογαριασμό σας, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στα (α) έως και (ε) παραπάνω, όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις πριν το κλείσιμο ή τη φραγή θα αποθηκεύονται όπου γίνεται το κλείσιμο ή η φραγή , και στην περίπτωση αυτή, θα είστε υπεύθυνοι για οιαδήποτε Αιτήματα (όλες τις απαιτήσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, κόστη και έξοδα που πηγάζουν ή υφίστανται από την B2B) και θα αποζημιώνετε την B2B κατ' απαίτηση για τέτοια Αιτήματα. Στις αναφερόμενες συνθήκες από το (α) έως το (ε) παραπάνω, η B2B θα δικαιούται επίσης να παρακρατήσει και/ή να διατηρήσει οποιαδήποτε και όλα τα ποσά τα οποία θα είχαν διαφορετικά πληρωθεί ή θα ήταν υπό πληρωμή σε εσάς (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών ή μπόνους πληρωμών).

5. Ανενεργοί – Αδρανείς Λογαριασμοί
5.1. Ένας λογαριασμός χαρακτηρίζεται ως "ανενεργός" για μία ορισμένη χρονική περίοδο εάν στην περίοδο αυτή δεν έχει καταγραφεί καμία είσοδος ή έξοδος από αυτόν. Από την 29η Ιουλίου 2014, η B2B εφαρμόζει ένα Τέλος Διαχείρισης σε όλους τους λογαριασμούς που παραμένουν "ανενεργοί" για μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον 365 ημερών, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Αν ο λογαριασμός σας παραμένει "ανενεργός" για μια συνεχή περίοδο 365 ημερών, τότε θα θεωρείται ως "αδρανής" και, αν το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας είναι μηδέν, αυτός θα κλείνει και δεν θα εφαρμόζεται καμία χρέωση.

(β) Αν, ο θεωρούμενος ως αδρανής λογαριασμός σας έχει ένα θετικό υπόλοιπο, η B2B θα προβαίνει σε εύλογες κινήσεις για να σας ενημερώσει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχετε παράσχει κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας (ή όπως αυτά έχουν ενημερωθεί από εσάς).

(γ) Αν ο λογαριασμός σας παραμένει αδρανής, μετά από μια ελάχιστη περίοδο 30 ημερών κατόπιν την πρώτης προσπάθειας της B2B να σας ενημερώσει σχετικά, η B2B θα παρακρατεί ένα μηνιαίο Τέλος Διαχείρισης των €10.

(δ) Το Τέλος Διαχείρισης των €10 (ή ισότιμο σε άλλο νόμισμα), θα παρακρατείται από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας κατά την παρέλευση της περιόδου γνωστοποίησης των 30 ημερών, όπως αναφέρεται παραπάνω, και κάθε 28 ημέρες κατόπιν αυτής, με την ίδια αναλογία έως ότου: (i) το υπόλοιπο του λογαριασμού σας να γίνει μηδέν, οπότε κανένα περαιτέρω Τέλος Διαχείρισης δεν θα παρακρατείται και ο λογαριασμός σας θα κλείνει, (ii) επανενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, οπότε και πάλι δεν θα επιβάλλεται κάποιο Τέλος Διαχείρισης, ή (iii) ο λογαριασμός σας παραμείνει αδρανής για μια συνεχή περίοδο 30 μηνών, οπότε και θα κλείνει και οποιοδήποτε υπόλοιπο απομένει σε αυτόν, θα δεσμευεται από την εταιρεία και θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση προσπαθειών υπέυθυνου στοιχηματισμού.

5.2. Μπορείτε να επανεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας: (i) κάνοντας μία επιτυχή κατάθεση, (ii) τοποθετώντας ένα στοίχημα σε σπορ.

Γ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ

1. Καταθέσεις και Στοιχήματα
1.1. Μπορείτε να στοιχηματίσετε μόνο με το ύψος εκκαθαρισμένων ποσών που υπάρχουν στον λογαριασμό σας. Ανάλογα, αν θέλετε να τοποθετήσετε στοιχήματα, πρέπει να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας. Η Β2Β θα διεξάγει ελέγχους ταυτοποίησης προτού αποδεχθεί οποιαδήποτε κατάθεση στον λογαριασμό σας. Περισσότερες λεπτομέρειες στο πώς να κάνετε κατάθεση και ανάληψη χρημάτων μπορούν να βρεθούν στις Καταθέσεις/Αναλήψεις.

1.2. Θα πρέπει να καταθέτετε χρήματα στον λογαριασμό σας μόνο για τον σκοπό της χρησιμοποίησης αυτών των χρημάτων για τοποθέτηση στοιχημάτων/ πονταρισμάτων στην Ιστοσελίδα. Θα έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε φραγή ή και να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, αν αιτιολογημένα θεωρήσουμε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι καταθέτετε χρήματα χωρίς να έχετε σκοπό να στοιχηματίσετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να κάνουμε σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

1.3. Οποιαδήποτε ποσά κατατίθενται σε μας, θα παρακρατούνται από την τράπεζά μας σε καθορισμένους λογαριασμούς πελατών, ξεχωριστά από τους δικούς μας λογαριασμούς.

1.4. Δεν θα προσφέρεται καμία πίστωση από οποιονδήποτε υπάλληλο της B2B, και όλα τα στοιχήματα πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή χρήματα στον λογαριασμό του παίκτη. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα που μπορεί να έχει γίνει ακούσια αποδεκτό όταν ο λογαριασμός δεν είχε επαρκή ποσά για να καλύψει το στοίχημα/ποντάρισμα. Αν πιστωθούν ποσά στον λογαριασμό ενός πελάτη κατά λάθος, είναι ευθύνη του πελάτη να ειδοποιήσει την B2B χωρίς καθυστέρηση. Η B2B θα αναπληρώνει τέτοια ποσά με ρύθμιση λογαριασμού.

1.5. Επιπλέον, η B2B θα δικαιούται να παρακρατήσει και/ή να διατηρήσει οποιαδήποτε και όλα τα ποσά που έχουν κερδηθεί ή ληφθεί από εσάς ως αποτέλεσμα ή σχετικά με την μη "εγκεκριμένη" χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν πραγματοποιούνται για έναν εγκεκριμένο σκοπό.

1.6. Ο κάθε πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο μέσα συναλλαγών των οποίων είναι κάτοχος. Επιπλέον πριν την ολοκλήρωση του όποιου αιτήματος ανάληψης, χρειάζεται να ολοκληρωθεί η επαλήθευση του μέσου που έχει χρησιμοποιηθεί. Η επαλήθευση μπορεί να γίνει και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Σε περίπτωση που τα κέρδη έχουν προέλθει από καταθέσεις μέσου που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, θα επιστρέφεται μόνο η κατάθεση και όχι οποιαδήποτε κέρδη. 

2. Αναλήψεις
2.1. Όπου είναι δυνατόν, όλες οι αναλήψεις θα προωθούνται στην μέθοδο πληρωμής από την οποία έγιναν οι καταθέσεις. Οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται μόνο στο όνομα του εγγεγραμμένου κατόχου λογαριασμού και η Β2Β θα επιβεβαιώνει την ταυτότητα του πελάτη προτού ολοκληρωθεί οποιαδήποτε ανάληψη. Σε περίπτωση που έχετε κέρδη στο στοιχηματικό σας λογαριασμό, αλλά δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ κάποια κατάθεση, η ανάληψη σας μπορει να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος. 

2.2. Για τις περισσότερες μεθόδους πληρωμής, οι αναλήψεις μπορούν να προωθηθούν κάνοντας κλικ στην Ανάληψη στην Ιστοσελίδα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή ποσά στον στοιχηματικό σας λογαριασμό. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Καταθέσεις/Αναλήψεις

2.3. Για να έχετε δικαίωμα ανάληψης θα πρέπει το συνολικό ποσό των πονταρισμάτων σας (αθροιστικά) να συμπληρώνει τουλάχιστον μία φορά το ποσό κατάθεσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχήματα που η συνολική τους απόδοση είναι μικρότερη του 1,20.

2.4.Για να προχωρήσετε στην ανάληψη σας είναι απαραίτητη η αποστολή επιπλέον εγγράφων. Όταν κάνετε το αίτημα ανάληψης, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε ένα έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η μέθοδος κατάθεσης που χρησιμοποιήσατε, ανήκει στο όνομά σας. Η διαδικασία γίνεται μόνο μία φορά.

2.5. Εάν το ποσό μιας κατάθεσης δεν έχει τζιραριστεί εξ ολοκλήρου πριν το αίτημα μιας ανάληψης, η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει μία χρέωση στο λογαριασμό του παίχτη, ώστε να καλύψει όλα τα εύλογα κόστη που σχετίζονται με την κατάθεση και την ανάληψη. Όπου είναι απαραίτητο το ποσό της ανάληψης που θα αιτηθεί, μπορεί να μειωθεί αναλόγως.

3. Άλλα
3.1. Αν υφιστάμεθα οποιεσδήποτε επιστρεφόμενες χρεώσεις, αναστροφές ή άλλες χρεώσεις αναφορικά με τον λογαριασμό σας, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για τα σχετιζόμενα ποσά.

3.2. Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να αντισταθμίσουμε οποιοδήποτε θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας έναντι οφειλόμενων ποσών από εσάς προς την B2B.

3.3. Τα χρήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από τον λογαριασμό ενός πελάτη στον λογαριασμό ενός άλλου πελάτη. Απαγορεύεται επίσης στους παίκτης να πωλούν, να μεταφέρουν και/ή να αποκτούν χρήματα σε/από άλλους πελάτες.

3.4. Είστε υπεύθυνοι για την αναφορά των κερδών και απωλειών σας στην εφορία και/ή άλλες αρχές της επικράτειάς σας.

3.5. Η Β2Β δεν είναι ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα και κανένας τόκος δεν πληρώνεται στα χρήματα οποιουδήποτε πελάτη, ανεξάρτητα από το ποσό που κρατείται στον λογαριασμό του.

3.6 Η B2B χορηγεί βεβαίωση κέρδους για το προηγούμενο οικονομικό έτος, μετά από έγγραφο αίτημα του πελάτη, με βάση το σύνολο της παικτικής δραστηριότητάς του κατά την οικονομική χρήση που αφορά η βεβαίωση, όπως αυτή προκύπτει από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του πελάτη. Η βεβαίωση αναφέρει τα στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, και αναγράφει χωριστά το σύνολο του ποσού που έπαιξε ο πελάτης και το σύνολο του ποσού που κέρδισε. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Τοποθετώντας Στοιχήματα/Πονταρίσματα
1.1. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ολόκληρο ή μέρος οποιουδήποτε στοιχήματος/πονταρίσματος ζητηθεί κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της. Όλα τα στοιχήματα/πονταρίσματα τοποθετούνται με δικό σας ρίσκο και κρίση.

1.2. Αποδεχόμαστε μόνο στοιχήματα online (συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω κινητών συσκευών ή αποθηκεύσιμων εφαρμογών σε μία κινητή συσκευή). Στοιχήματα/πονταρίσματα δεν γίνονται αποδεκτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ταχυδρομείο, email, φαξ, κτλ) και όπου θα λαμβάνονται, θα ακυρώνονται - κερδίσουν ή χάσουν.

1.3. Είναι ευθύνη του πελάτη να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία των στοιχημάτων/ πονταρισμάτων του είναι σωστά. Στοιχήματα που έχουν κατατεθεί και επικυρωθεί (επιβεβαίωση αποδοχής), δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν από τον πελάτη.

1.4. H B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της.

1.5. Τα στοιχήματα/πονταρίσματα προωθούνται με τη σειρά που λαμβάνονται και δε θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να αντιστρέψει οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μετά από την τοποθέτηση κάποιου πονταρίσματος/στοιχήματος που περιλαμβάνει διατεθέντα κεφάλαια, είτε την ίδια στιγμή είτε αναδρομικά.

2. Επιβεβαίωση Στοιχήματος/Πονταρίσματος
2.1. Τα στοιχήματα/πονταρίσματα δεν θα επικυρώνονται αν δεν υπάρχουν επαρκή ποσά στον λογαριασμό σας.

2.2. Ένα ποντάρισμα/στοίχημα θα θεωρείται έγκυρο μόνο από τη στιγμή που θα γίνει δεκτό από τους διακομιστές (servers) της B2B. Ένα στοίχημα δεν είναι έγκυρο μέχρι να εκδοθεί ένας κωδικός συναλλαγής. Ο κωδικός συναλλαγής θα εμφανίζεται στην οθόνη αν ο στοιχηματισμός γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας ή κινητής συσκευής. Αν δεν είστε σίγουροι για την εγκυρότητα ενός στοιχήματος παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα ανοικτά στοιχήματά σας ή έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

2.3. Αντίθετα με τα παραπάνω, στοιχήματα/πονταρίσματα που τοποθετούνται μέσω μιας χρεωστικής κάρτας, καθίστανται έγκυρα μόνο εφόσον λάβουμε την πληρωμή εις ολόκληρον πριν την έναρξη του αντίστοιχου γεγονότος. Σε διαφορετική περίπτωση το στοίχημα/ποντάρισμα θα ακυρώνεται αυτόματα.

2.4. Αν προκύψει μια διαφωνία, εσείς και η B2B συμφωνείτε ότι το ιστορικό συναλλαγών της B2B θα αποτελεί την απόλυτη αρχή σε τέτοιας φύσης ζητήματα.

3. Προσφορές
3.1. Όλες οι προσφορές πελατών υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις (οι οποίοι θα γίνονται διαθέσιμοι στους πελάτες μέσω της Ιστοσελίδας) και περιoρίζονται σε μία ανά άτομο, οικογένεια, διεύθυνση νοικοκυριού, διεύθυνση email, τηλεφωνικό αριθμό, ίδιο αριθμό λογαριασμού πληρωμής (π.χ. χρεωστική κάρτα, NETeller, κλπ), συσκευή κινητού τηλεφώνου, εφαρμογή που γίνεται download, ταμπλέτα ή υπολογιστή που μοιράζεται π.χ. δημόσια βιβλιοθήκη ή χώρο εργασίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε τη διαθεσιμότητα όποιας προσφοράς ή όλων των προσφορών σε οποιoνδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση μας. Οι προσφορές ισχύουν μόνο για πελάτες που έχουν κάνει κατάθεση στηv B2B.

3.2. Οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς παραβιάζεται ή υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σειράς στοιχημάτων από έναν πελάτη ή ομάδα πελατών, που εξαιτίας ενός μπόνους κατάθεσης, ενισχυμένων πληρωμών, δωρεάν στοιχημάτων και στοιχημάτων χωρίς ρίσκο ή άλλης διαφημιστικής προσφοράς, οδηγούν σε εγγυημένα κέρδη για τον πελάτη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είτε ατομικά ή ως μέρος μιας ομάδας, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πίσω το μπόνους τέτοιων προσφορών και είναι στην απόλυτη κρίση της να διευθετήσει στοιχήματα στις σωστές αποδόσεις, να ακυρώσει τα δωρεάν στοιχήματα και στοιχήματα χωρίς ρίσκο ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα χρηματοδοτήθηκε από το μπόνους κατάθεσης. Επιπλέον, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει μια διαχειριστική χρέωση στον πελάτη μέχρι της αξίας του μπόνους κατάθεσης, του δωρεάν στοιχήματος και στοιχήματος χωρίς ρίσκο ή της επιπρόσθετης πληρωμής για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους. Ακόμα δε, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε πελάτη να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά έγγραφα ώστε η B2B να ικανοποιηθεί κατά απόλυτη κρίση της για την ταυτότητα του πελάτη προτού πιστώσει οποιοδήποτε μπόνους, δωρεάν στοίχημα και στοίχημα χωρίς ρίσκο ή προσφορά στον λογαριασμό του πελάτη.

3.3. Πονταρίσματα/στοιχήματα που περιλαμβάνουν επιλογές με αποδόσεις μικρότερες του 1,50 δε θα προσμετρούνται για την εκπλήρωση οποιουδήποτε τζίρου. Όλες οι προσφορές της B2B προορίζονται για παίκτες ψυχαγωγίας και η B2B μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να περιορίσει το δικαίωμα ενός πελάτη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προσφορά.

3.4. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει οποιαδήποτε προσφορά πελατών ανά πάσα στιγμή.

4. Διευθέτηση και Πληρωμές
4.1. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει μια αγορά και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα οποιαδήποτε στιγμή. Όταν μια αγορά ανασταλεί τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί θα απορριφθούν. Η B2B επίσης διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τα στοιχήματα σε οποιαδήποτε αγορά και χωρίς προειδοποίηση.

4.2. Αν ένας πελάτης συμπεριλαμβάνει μια μη-συμμετέχουσα ή άκυρη επιλογή σε ένα πολλαπλό στοίχημα/παρολί, το στοίχημα θα διευθετείται για τις υπόλοιπες επιλογές.

4.3. Ο υπολογιστής ''Πιθανού κέρδους'' που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιείται μόνο για πληροφόρηση και όλα τα στοιχήματα θα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το ποντάρισμα/ρίσκο στις αποδόσεις που γίνεται αποδεκτό. Σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί που έχουν ακυρωμένη επιλογή(ές), το ''πιθανό κέρδος'' μειώνεται ανάλογα.

4.4. Όλα τα κέρδη από διευθετημένα στοιχήματα/πονταρίσματα προστίθενται στον στοιχηματικό λογαριασμό σας. Ποσά/κέρδη που πιστώνονται σε έναν λογαριασμό από λάθος δεν είναι διαθέσιμα για χρήση, και η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συναλλαγές που περιλαμβάνουν τέτοια ποσά και/ή να κάνει ανάληψη το σχετικό ποσό από τον λογαριασμό σας και/ή να αντιστρέψει την συναλλαγή, είτε εκείνη τη στιγμή είτε αναδρομικά.

4.5. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει πληρωμή και να ακυρώσει στοιχήματα σε ένα γεγονός, αν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν συμβεί τα ακόλουθα: (i) υπάρχουν ερωτηματικά για την ακεραιότητα του γεγονότος (ii) έχει καπηλευθεί, παραποιηθεί ή τιμή(ες) ή το σύνολο των στοιχημάτων (iii) έχει υπάρξει νοθεία, ‘’στημένο’’ παιχνίδι. Αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω μπορεί να βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο ή τη δομή των παιγμένων στοιχημάτων στη B2B, διαμέσου οποιασδήποτε ή όλων των στοιχηματικών μας διαδικασιών. Η όποια απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα του αθλήματος εν θέματι (αν υφίσταται) θα είναι πειστική και οριστική.

4.6. Αν οποιοσδήποτε πελάτης οφείλει όποια χρήματα στη B2B για οποιοδήποτε λόγο, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να το λάβει υπόψη της πριν την καταβολή οποιωνδήποτε πληρωμών σε αυτόν τον πελάτη.

4.7. Όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μια σειρά στοιχημάτων που το καθένα περιλαμβάνει την ίδια επιλογή ή επιλογές και έχουν κατατεθεί από το ίδιο άτομο ή κοινοπραξία ατόμων, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα ή να παρακρατήσει την πληρωμή κερδών όταν εκκρεμεί το αποτέλεσμα τέτοιας έρευνας.

4.8. Για γεγονότα όπου δεν υπάρχει καμία επίσημα δηλωμένη ώρα έναρξης, θα λαμβάνεται υπόψη η διαφημιζόμενη ώρα έναρξης του γεγονότος. Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα στοίχημα γίνεται ακούσια αποδεκτό μετά την έναρξη ενός γεγονότος (εξαιρούνται τα στοιχήματα Σε-Εξέλιξη (in-play)), τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει γίνει γνωστό, και ότι κανένας συμμετέχοντας/ομάδα δεν είχε κερδίσει οποιοδήποτε συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. ένα σκοράρισμα, μια αποβολή για την άλλη ομάδα κτλ.) κατά τη στιγμή που παίχθηκε το στοίχημα. Αν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος/αγοράς είναι γνωστό, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα, είτε είναι κερδισμένο είτε χαμένο. Οι διαφωνίες αναφορικά με τους χρόνους που τοποθετούνται τα στοιχήματα, θα διευθετούνται χρησιμοποιώντας το ιστορικό συναλλαγών.

4.9. Όταν ένας πελάτης δίνει διφορούμενες οδηγίες η B2B διατηρεί το δικαίωμα να μοιράσει το ποσό του πονταρίσματος μεταξύ των πιθανών αποτελεσμάτων. Όπου αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το σύνολο του στοιχήματος. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της B2B είναι τελική.

4.10. Στοίχημα Σε-Εξέλιξη (in-play)- η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει στοίχημα, είτε είναι κερδισμένο ή χαμένο εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ένα στοίχημα παίζεται αφότου το αποτέλεσμα ενός γεγονότος είναι ήδη γνωστό, ή ο επιλεγμένος συμμετέχοντας ή ομάδα έχει κερδίσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. ένα σκοράρισμα, μια αποβολή για την άλλη ομάδα κτλ.).

4.11. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούμε να επικυρώσουμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

4.12.Τα στοιχήματα αποτελούνται από στήλες, όπου κάθε στήλη ισούται με μία νομισματική μονάδα ή μέρους αυτής. Κάθε στήλη κοστίζει 0,10 ευρώ.
Τα στοιχήματα υπόκεινται σε μία φορολόγηση παρακράτησης. Το ποσό φορολόγησης θα παρακρατείται κατά τη διευθέτηση του στοιχήματος και θα ισχύει για κάθε νικητήρια στοιχηματική στήλη χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα:

  • 0% παρακράτηση για μια νικητήρια στήλη έως και €100,
  • 15% παρακράτηση για μια νικητήρια στήλη από €100,01 έως €500, και
  • 20% παρακράτηση για μια νικητήρια στήλη από €500,01 και άνω.

Η παρακράτηση φόρου εφαρμόζεται προοδευτικά, που σημαίνει ότι για νικητήριες στήλες άνω των €500, δεν θα υπάρχει καμία παρακράτηση για τα πρώτα €100 (καθώς το ποσοστό είναι 0%), μια 15% παρακράτηση εφαρμόζεται για το μέρισμα της νικητήριας στήλης από €100,01 έως και €500, και μια 20% παρακράτηση εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέρισμα της νικητήριας στήλης από €500,01 και άνω.

Από την 1η Ιουλίου 2021, ο υπολογισμός του αφορολόγητου και της κλίμακας με την οποία θα υπολογίζεται ο φόρος, θα γίνεται ανά στοίχημα και όχι ανά στήλη.
Σύμφωνα με τη νέα μέθοδο υπολογισμού, θα ισχύουν οι ακόλουθες φορολογικές κλίμακες για τα καθαρά κέρδη:

Καθαρά κέρδη ανά στοίχημα έως 100€ : Χωρίς φόρο
Καθαρό κέρδος ανά στοίχημα από 100.01€ έως 200€ : 2,5% (στο ποσό που ξεπερνά τα 100€ του καθαρού κέρδους)
Καθαρό κέρδος ανά στοίχημα από 200.01€ έως 500€ : 5% (στο ποσό που ξεπερνάει τα 200€ του καθαρού κέρδους)
Καθαρό κέρδος ανά στοίχημα από 500.01€ και πάνω : 7,5% (στο ποσό που ξεπερνάει τα 500€ του καθαρού κέρδους)

E. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Πληροφορίες και Περιεχόμενο
1.1. Πληροφορίες προσβάσιμες από εσάς στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων, στατιστικών, αθλητικών δεδομένων και προγραμμάτων αγώνων, αποδόσεων και στοιχηματικών αριθμών) διατίθενται μόνο για την προσωπική σας χρήση, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά. Δεν δίνεται καμία εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή τέτοιων πληροφοριών, για την εγκυρότητά τους ή για αποτελέσματα που λαμβάνονται από την χρήση της. Οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως συμβουλές ή συστάσεις και παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σχετικά για την τοποθέτηση στοιχημάτων/πονταρισμάτων, τα οποία γίνονται με δικό σας ρίσκο και κρίση.

1.2 Live Betting: Οι πληροφορίες που αναγράφονται στη πλατφόρμα του Live Betting, συμπεριλαμβανομένων σκορ, χρόνων κλπ είναι μόνο ως οδηγός και κάθε πληροφορία που εμφανίζεται δεν θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη διευθέτηση των στοιχημάτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε ως βάση για την τοποθέτηση των στοιχημάτων. Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε αυτές οι πληροφορίες να είναι σωστές, σε περίπτωση οποιουδήποτε τέτοιου λάθους, η Betshop δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό. Οι ζωντανές μεταδόσεις υπόκεινται σε καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη.

1.3 Live Streaming: Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τα εγγεγραμμένα μέλη της betshop, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση πολλές αναμετρήσεις, διαφόρων πρωταθλημάτων και αθλημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κανείς τον αγώνα που επιθυμεί είναι να έχει τουλάχιστον 1€ στο λογαριασμό του. Κάθε μέλος της betshop οφείλει να γνωρίζει ότι η υπηρεσία του Live Streaming παρέχεται με καθυστέρηση 5 έως 10 δευτερολέπτων σε σχέση με την πραγματική εξέλιξη του αγώνα. Η χρονική απόσταση της μετάδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με την σύνδεση ίντερνετ του χρήστη. Η μετάδοση των αγώνων και η ποιότητά της εικόνας ενδέχεται να επηρεαστεί εάν στη συσκευή υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο Firewall (υλικό ασφαλείας/ λογισμικό ασφαλείας). Η betshop δεν είναι υπεύθυνη εάν υπάρξει διακοπή κάποιας ζωντανής μετάδοσης ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το βίντεο του εκάστοτε αγώνα.

2. Ο Εξοπλισμός Σας
2.1. Ο εξοπλισμός του υπολογιστή σας ή η συσκευή κινητού τηλεφώνου και η σύνδεση ίντερνετ μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση και/ή την λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η B2B δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή λάθη, ή ότι οι υπηρεσίες της B2B θα παρέχονται χωρίς διακοπές. Η B2B δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε σχετικές αποτυχίες ή θέματα που προκύπτουν εξαιτίας του εξοπλισμού σας, της σύνδεσης στο ίντερνετ, του διαδικτύου ή του πάροχου τηλεπικοινωνιάκων υπηρεσιών σας (συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα ή πονταρίσματα, ή να δείτε και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα).

2.2. Για πελάτες που χρησιμοποιούν την betshop.gr Εν Κινήσει (συμπεριλαμβανομένων αποθηκεύσιμων εφαρμογών) για να τοποθετούν στοιχήματα/πονταρίσματα, παρακαλούμε σημειώστε ότι η B2B δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων από τη συσκευή κινητού τηλεφώνου στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό, και δεν θα είναι επίσης υπεύθυνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις κλήσεων ή άλλες χρεώσεις προκύπτουν από την χρήση του λογισμικού.


3. Δικαιοχρησία
3.1. Η Ιστοσελίδα και τα προϊόντα της B2B μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της τοποθέτησης στοιχημάτων και πονταρισμάτων σε γεγονότα.
3.2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό ο οποίος (κατά την άποψη της B2B) είναι παράνομος, συκοφαντικός, προσβλητικός ή άσεμνος, ή τον οποίο η B2B θεωρεί μεροληπτικό, δόλιο, ανέντιμο ή ακατάλληλο. Η Β2Β μπορεί να αναφέρει στις αρχές οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρεί ως ύποπτη και/ή ότι παραβιάζει αυτή την παράγραφο.

3.3. Η B2B θα αξιώνει ποινικές και συμβατικές κυρώσεις εναντίον οποιουδήποτε πελάτη εμπλέκεται σε δόλιες, ανέντιμες ή εγκληματικές πράξεις μέσω ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τα προϊόντα της B2B. Η B2B θα αρνείται πληρωμή σε οποιονδήποτε πελάτη όπου υπάρχουν υποψίες για οποιαδήποτε από τα παραπάνω. Ο πελάτης θα αποζημιώνει και θα είναι υπεύθυνος να πληρώσει στην B2B, κατ' απαίτηση, όλα τα Αιτήματα (όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Β.4.3 παραπάνω) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τον δόλο, την ανεντιμότητα ή την εγκληματική πράξη του πελάτη.

4. Θέματα Λογισμικού και Τεχνολογίας
4.1. Για να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα προϊόντα που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσετε κάποιο λογισμικό (για παράδειγμα, οι μεταδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο μέσω ενός flash player). Επίσης, συγκεκριμένοι τριτομερείς πάροχοι προϊόντων μπορεί να σας ζητήσουν να συμφωνήσετε σε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση των προϊόντων τους. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις τρίτων μερών, μην χρησιμοποιείτε το σχετικό λογισμικό τους. H B2B δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με το λογισμικό οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε άλλο τέτοιο λογισμικό ή / και τις ιστοσελίδες τους, πρέπει να συμβουλεύεστε τη δική τους πολιτική απορρήτου. Όπου η Β2Β μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει μια υπηρεσία, θα ενημερώνεστε σχετικά, ενώ η σχέση μεταξύ B2B και τρίτου θα βασίζεται σε συμβόλαιο το οποίο θα περιλαμβάνει και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4.2. Σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο οποιοδήποτε και όλα τα λογισμικά που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας για τον σκοπό της χρήσης προϊόντων στην Ιστοσελίδα και, να αποθηκεύετε εις το βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για κανένα άλλο σκοπό.

4.3. Με το παρόν, σας εκχωρούμε μία προσωπική, όχι αποκλειστική και μη μεταφερόμενη άδεια να χρησιμοποιείτε το σχετικό λογισμικό, για τον απόλυτο σκοπό της χρήσης προϊόντων στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
(α) Δεν έχετε άδεια να: (i) εγκαταστήσετε ή φορτώσετε το λογισμικό σε ένα διακομιστή ή άλλη συσκευή δικτύου ή να ακολουθήσετε άλλα βήματα για να κάνετε το λογισμικό διαθέσιμο μέσω οποιασδήποτε μορφής ''bulletin board", online υπηρεσίας ή remote dial-in ή δικτύου άλλου προσώπου, (ii) υπο-αδειοδοτήσετε, μεταβιβάσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, μεταφέρετε ή αντιγράψετε (εκτός από ό,τι δηλώνεται ρητώς οπουδήποτε σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις) την άδειά σας για χρήση του λογισμικού ή να πραγματοποιείτε ή να διανέμετε αντίγραφα του λογισμικού, (ii) εισέλθετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή προσπαθήσετε να εισέλθετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση ή να παρακάμψετε το σύστημα ασφαλείας της B2B ή παρέμβετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε ρομπότ και παρόμοιων συσκευών) στα αντίστοιχα προϊόντα ή την Ιστοσελίδα ή προσπαθήσετε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο λογισμικό και/ή άλλα προγράμματα ή στοιχεία, (iv) αντιγράψετε ή μεταφράσετε οποιαδήποτε έγγραφα χρήστη παρέχονται "online" ή σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπρόσθετα, και εκτός από τον ελάχιστο βαθμό στον οποίο επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με προγράμματα υπολογιστών, δεν έχετε άδεια να:

(α) μεταφράσετε, απεργαστείτε, αποσυντάσσετε, αποσυνδέσετε, μετατρέψετε, δημιουργήσετε δευτερογενή έργα βασισμένα στο λογισμικό, ή αλλιώς να αλλάξετε το λογισμικό, (β) μεταφράσετε, απεργαστείτε, αποσυντάσσετε, αποσυνδέσετε, μετατρέψετε, προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον αυθεντικό κωδικό του λογισμικού ή δημιουργήσετε δευτερογενή έργα βασισμένα εις ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού.

(β) Δεν είστε κάτοχος του λογισμικού της Ιστοσελίδας. Το λογισμικό κατέχεται και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της B2B ή μιας τριτομερούς εταιρίας παροχής λογισμικού (ο "Πάροχος Λογισμικού"). Οποιοδήποτε λογισμικό και συνοδευτικά έγγραφα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί στην B2B είναι αποκλειστικά προϊόντα του Πάροχου Λογισμικού και προστατεύονται παγκοσμίως από τον νόμο περί κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του λογισμικού από σας δεν σας δίνει την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό.

(γ) Το λογισμικό παρέχεται "ως είναι" χωρίς οποιεσδήποτε εγγυήσεις, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις ή εκπροσωπεύσεις, ρητές ή συνεπαγόμενες, θεσπισμένες νομικά ή διαφορετικώς. Δια του παρόντος, η B2B εξαιρεί όλους τους συνεπαγόμενους όρους, προϋποθέσεις και εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας και κατάστασης για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό). Η B2B δεν εγγυάται ότι: (α) το λογισμικό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, (β) το λογισμικό δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (γ) η λειτουργία του λογισμικού θα είναι χωρίς σφάλματα ή διακοπές, (δ) οποιαδήποτε ελαττώματα στο λογισμικό θα διορθώνονται, και (ε) το λογισμικό ή οι διακομιστές δεν θα περιέχουν ιούς.

(δ) Στην περίπτωση σφαλμάτων επικοινωνίας ή συστήματος σε σύνδεση με την διευθέτηση λογαριασμών ή άλλων λειτουργιών ή στοιχείων του λογισμικού, ούτε η B2B ούτε και ο Πάροχος Λογισμικού θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή προς οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος αναφορικά με τέτοιας μορφής σφάλματα. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση τέτοιων σφαλμάτων να αποσύρει όλα τα σχετιζόμενα προϊόντα από την Ιστοσελίδα και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια για να τα διορθώσει.

(ε) Με τον παρόν, αναγνωρίζετε ότι το πώς χρησιμοποιείτε το λογισμικό είναι έξω από τον έλεγχο της B2B. Ανάλογα, φορτώνετε και χρησιμοποιείτε το λογισμικό με δικό σας ρίσκο. Η B2B δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος σχετικά με την λήψη και/ή την χρήση του λογισμικού.

(στ) Το λογισμικό μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες είναι μυστικές και πολύτιμες για τον Πάροχο Λογισμικού και/ή την B2B. Δεν δικαιούστε να χρησιμοποιείτε ή να αποκαλύπτετε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες παρά μόνο σε αυστηρή συμφωνία με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

4.4. Ενώ η B2B καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, ωστόσο η B2B δεν θα φέρει καμία ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές ή διορθώσεις ή μετατροπές, να διακόπτουμε ή να μην συνεχίζουμε οποιαδήποτε πτυχή της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου ή υπηρεσιών ή προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής σας σε αυτή.

4.5. Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας με την εισαγωγή ιών, Trojans, worms, logic bombs ή άλλου υλικού το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να: έχετε πρόσβαση χωρίς έγκριση, έχετε ανάμειξη με, καταστρέφετε ή επιφέρετε ρήξη στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής, οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένη η Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σύνδεση με την παροχή της Ιστοσελίδας, ή οποιονδήποτε εξοπλισμό, λογισμικό ή ιστοσελίδα που κατέχεται ή χρησιμοποιείται από ένα τρίτο μέρος. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στην Ιστοσελίδα μας μέσω μιας "denial-of-service" επίθεσης (άρνηση υπηρεσιών). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκαλούμενη από μια διανεμόμενη "denial-of-service" επίθεση, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα του υπολογιστή σας, δεδομένα ή άλλο αποκλειστικό υλικό εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς ή του κατεβάσματος οποιουδήποτε υλικού αναρτημένου σε αυτή, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτή.

5. Περιεχόμενο Τρίτων Μερών
5.1. Η B2B δεν επιτρέπει σε οποιονδήποτε εργαζόμενό της, άλλο πρόσωπο συνδεόμενο κατά οποιονδήποτε τρόπο με κάποιον εργαζόμενο, ή οποιονδήποτε άλλο σχετιζόμενο με έναν τριτομερώς πάροχο υπηρεσιών (καθοριζόμενο κατά την απόλυτη κρίση της B2B) να στοιχηματίζει/ποντάρει σε οποιαδήποτε αγορά ή γεγονός όπου ένας τριτομερώς πάροχος υπηρεσιών παρέχει μια υπηρεσία στην B2B. Η B2B θα ακυρώνει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα όπου καθορίζει κατ' απόλυτη κρίση της ότι έχει λάβει χώρα τέτοιος στοιχηματισμός.

5.2. Όπου η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες και πηγές τρίτων μερών, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την πληροφοριοδότησή σας. Η B2B δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων ή πηγών, και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά ή για όποια ζημιά ή απώλεια μπορεί να προκύψει από την χρήση τους σε σχέση με εσάς. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς μια ιστοσελίδα τρίτου μέρους δεν αποτελεί προσυπογραφή στην ιστοσελίδα, προϊόν ή υπηρεσίες (όπου υπάρχουν) αυτού του τρίτου μέρους. Aνατρέξτε στην πολιτική απορρήτου κάθε δικτυακού τόπου ξεχωριστά όταν επισκέπτεστε τέτοιους ιστότοπους.

5.3. Η B2B λαμβάνει αναμεταδόσεις, σχολιασμό/ενημέρωση και περιεχόμενο από έναν αριθμό προμηθευτών. Συγκεκριμένοι πάροχοι προϊόντων τρίτων μερών μπορεί να ζητήσουν από εσάς να συμφωνήσετε σε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση των αναμεταδόσεων, σχολιασμών και περιεχομένου τους. Αν δεν αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε τρίτου μέρους, μην χρησιμοποιείτε τις σχετικές αναμεταδόσεις ενημερώσεις/σχολιασμούς και περιεχόμενο.

5.4. Η B2B δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αναμεταδόσεις, ενημερώσεις/σχολιασμούς και περιεχόμενο οποιουδήποτε παρόχου τρίτου μέρους.

6. Σφάλματα
6.1. Η B2B δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλματα σχετικά με στοιχήματα ή πονταρίσματα συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου: (i) η B2B έχει εσφαλμένα ορίσει τις αντίστοιχες αποδόσεις/ χάντικαπ/σύνολα/ποσό στοιχήματος που έχει κλείσει, (ii) η B2B συνεχίζει να δέχεται στοιχήματα ή πονταρίσματα σε αγορές που έχουν κλείσει ή φραγεί, (iii) η B2B εσφαλμένα υπολογίζει ή πληρώνει ένα ποσό διευθέτησης.

6.2. Εσφαλμένη Τιμή - Πριν την έναρξη ενός γεγονότος, Σε-Εξέλιξη ή μετά το γεγονός, όταν ένα Προφανές Σφάλμα εξακριβωθεί, οποιαδήποτε στοιχήματα θα ισχύουν και θα διευθετηθούν στη διορθωμένη τιμή της B2B. Όπου μια διορθωμένη τιμή θεωρείται μικρότερη του 1.001 τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
Όπου υπάρχει επαρκής χρόνος πριν την έναρξη ενός γεγονότος, η B2B θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον πελάτη και μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση μας, να επιτρέψουμε την ακύρωση του στοιχήματος.

6.3. Λάθος Μέτρημα/Γραμμή/Χάντικαπ/Σύνολο - Πριν την έναρξη ενός γεγονότος, Σε-Εξέλιξη ή μετά το γεγονός, όταν ένα Προφανές Σφάλμα εξακριβωθεί, οποιαδήποτε στοιχήματα θα ισχύουν και θα διευθετηθούν στο μέτρημα, γραμμή, χάντικαπ ή σύνολο με τη διορθωμένη τιμή της B2B, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) Όπου μια διορθωμένη τιμή θεωρείται μικρότερη του 1.001, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
ii) Οποιοδήποτε στοίχημα σε μέτρημα, γραμμή, χάντικαπ ή σύνολο όπου το αποτέλεσμα ήταν ήδη γνωστό όταν το στοίχημα τοποθετήθηκε, θα είναι άκυρο.

6.4. Λάθος Στοιχεία Γεγονότος - Όπου αναφέρεται λάθος παίκτης ή ομάδα στον τίτλο ενός γεγονότος, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Μια τέτοια απόφαση είναι στην απόλυτη κρίση της B2B.

6.5. Λάθος Συμμετέχων - Αν ένας λάθος συμμετέχων αναφέρεται για οποιονδήποτε αγώνα ή γεγονός, τα τοποθετημένα στοιχήματα σε αυτόν το συμμετέχοντα θα είναι άκυρα. Άλλοι συμμετέχοντες μπορεί επίσης να ακυρωθούν. Μια τέτοια απόφαση είναι στην απόλυτη κρίση της B2B.

6.6. Εκπρόθεσμα Στοιχήματα - Αν για οποιοδήποτε λόγο, ένα στοίχημα πριν την έναρξη γεγονότος γίνει ακούσια αποδεκτό κι ενώ ο αγώνας ή το γεγονός έχει ήδη ξεκινήσει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ακολούθως:

i) Αν το γεγονός και η αγορά καλύπτονται Σε-Εξέλιξη, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν στη διορθωμένη απόδοση κατά τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος (όπου μια διορθωμένη απόδοση είναι μικρότερη από 1.001 τα στοιχήματα θα είναι άκυρα), εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί, οπότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

ii) Αν ο αγώνας ή η αγορά δεν καλύπτονται Σε-Εξέλιξη, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον ο επιλεγμένος συμμετέχοντας ή ομάδα δεν έχουν κερδίσει ένα πλεονέκτημα (πχ. σκορ, αποβολή για την αντίπαλη ομάδα κτλ). Όπου έχει κερδηθεί ένα πλεονέκτημα, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα, κερδίσουν ή χάσουν. Οποιοδήποτε στοίχημα για το οποίο το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό, συμπεριλαμβανομένων των Σε-Εξέλιξη, θα ακυρώνεται.

6.7. Εσφαλμένo ποσό Κλεισίματος (Cash Out/Partial Cash Out) στοιχήματος - Πριν την έναρξη ενός γεγονότος, Σε-Εξέλιξη ή μετά από ένα γεγονός, οποιαδήποτε στοιχήματα έχουν κλείσει από τον πελάτη μέσω της υπηρεσίας Cash Out/Partial Cash Out, με το ποσό του Κλεισμένου (Cashed-Οut /Partial Cashed-Out) στοιχήματος να είναι εσφαλμένο (εξαιτίας ενός σφάλματος στην τιμή που θα έπρεπε να εννοείται) θα ισχύουν και θα διευθετούνται στο σωστό ποσό, εκτός εάν το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό, οπότε και αυτά τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

6.8. Προφανές Σφάλμα - Μέγιστα Κέρδη - Το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να κερδηθεί για ένα τοποθετημένο στοίχημα, όπου υπάρχει ένα Προφανές Σφάλμα και μια διορθωμένη τιμή, είναι €1.000, εκτός κι αν το αναμενόμενο ποσό κέρδους του αρχικού στοιχήματος ήταν μεγαλύτερο από €1.000. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ποσό κέρδους από το τοποθετημένο στοίχημα στη διορθωμένη τιμή θα ισούται με εκείνο του αρχικού στοιχήματος, με οποιοδήποτε υπερβαίνον ποσό να θεωρείται άκυρο.

7. Άλλα
7.1. Η B2B παρακολουθεί ενεργά την κίνηση από και προς τις ιστοσελίδες της. Η B2B διατηρεί δε το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να αποτρέψει την πρόσβαση όπου υπάρχει ένδειξη στοιχείων ή βρεθεί αυτόματη ή ρομποτική δραστηριότητα.

7.2. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε όλα ή συγκεκριμένα μέρη της Ιστοσελίδας σύμφωνα με συγκεκριμένες επικράτειες.

7.3. Η B2B μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

7.4. Κατά διαστήματα, ολόκληρη ή μέρος της Ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς χρήση από εσάς εξαιτίας αναβάθμισης και/ή αλλαγής ή μετατροπής οποιωνδήποτε προϊόντων στην Ιστοσελίδα.

ΣΤ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

H B2B δεν αποδέχεται οποιαδήποτε νομική ευθύνη, υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες που θεωρούνται ή εκλαμβάνονται να έχουν προκύψει σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων ή διακοπών στη λειτουργία ή μετάδοση, απώλειας ή διαφθοράς δεδομένων, αποτυχία επικοινωνιών ή γραμμών, κατάχρηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της από οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε σφάλματα ή παραλήψεις στο περιεχόμενο).

Ενώ η B2B καταβάλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα είναι σωστές, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή ακεραιότητα του υλικού στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή άλλες ανακρίβειες, ή πληροφορίες εκτός χρόνου. Η B2B δεν φέρει καμία υποχρέωση για την ανανέωση τέτοιου υλικού. Το υλικό στην Ιστοσελίδα παρέχεται "ως είναι", χωρίς οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους οποιασδήποτε μορφής. Ανάλογα, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η B2B σας παρέχει την Ιστοσελίδα στη βάση του ότι αποποιείται κάθε αντιπροσώπευσης, ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων, προϋποθέσεων και άλλων όρων οι οποίοι μπορεί να έχουν επίδραση σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

H συνολική νομική ευθύνη της B2B προς εσάς υπό ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν υπερβαίνει:

(α) την αξία των στοιχημάτων και/ή πονταρισμάτων που τοποθετήσατε μέσω του λογαριασμού σας αναφορικά με το αντίστοιχο στοίχημα/ποντάρισμα ή προϊόν που ανέγειρε την σχετική νομική ευθύνη, και

(β) το ποσό των ισχυόντων χρηματικών ποσών, όπου τέτοια χρηματικά ποσά έχουν εσφαλμένα τοποθετηθεί από εμάς.

(γ) €1.000 με οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

Η B2B δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη, βάσει συμβολαίου, για αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή αθέτηση υποχρέωσης καταστατικού ή καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα (είτε συμβαίνουν άμεσα ή έμμεσα):

(α) απώλεια κερδών,

(β) απώλεια εργασιών,

(γ) απώλεια προσόδου,

(δ) απώλεια ευκαιρίας,

(ε) απώλεια δεδομένων,

(στ) απώλεια καλής θέλησης ή φήμης, ή

(ζ) οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από το αν τέτοιες απώλειες βρίσκονταν στις προθέσεις των μερών κατά την ημερομηνία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Τίποτα σε αυτή την παράγραφο ΣΤ δεν θα περιορίζει την νομική ευθύνη της B2B για να πληρώσει τα κέρδη του πελάτη ή άλλα ποσά κανονικώς οφειλόμενα σε αυτόν, υποκείμενα πάντα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τα μέγιστα κέρδη για προϊόντα στο Παράρτημα Δύο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα εξαιρεί ή περιορίζει την νομική ευθύνη της B2B για: (i) θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια της B2B, (ii) απάτη ή δόλια εκπροσώπηση ή (iii) οποιαδήποτε νομική ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί υπό την ισχύουσα νομοθεσία.

Ζ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας προστατεύονται από διεθνείς νομοθεσίες κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων είναι η B2B, οι συνεργάτες της ή άλλα τρίτα μέρη-αδειολήπτες.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρίας, καθώς και λογότυπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικά ονόματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένης της B2B.

Στον βαθμό που απαιτείται, εκτός από την χρήση ενός προϊόντος για τον σκοπό της τοποθέτησης στοιχημάτων ή πονταρισμάτων, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευθεί, μετατραπεί, αντιγραφεί, δημοσιευθεί ξανά, φορτωθεί, αναρτηθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ή να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών και/ή λογισμικού χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Αν κάνετε χρήση ενός προγράμματος που σας επιτρέπει να ανεβάζετε υλικό, πληροφορίες, σχόλια, αναρτήσεις ή άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα (''Περιεχόμενο Χρήστη"), τότε το Περιεχόμενο Χρήστη θα θεωρείται ως μη-εμπιστευτικό και μη-αποκλειστικό και η B2B έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει, διανείμει και γνωστοποιήσει σε τρίτα μέρη οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό. Η B2B έχει επίσης το δικαίωμα να γνωστοποιήσει την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι Περιεχόμενο Χρήστη, αναρτημένο ή ανεβασμένο από εσάς στην Ιστοσελίδα, συντελεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους απορρήτου. Η B2B έχει το δικαίωμα να αποσύρει, αλλάξει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που πραγματοποιείτε στην Ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της απαγορεύεται αυστηρώς.

H. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, η Πολιτική Απορρήτου, η Πολιτική για τα Cookies, οι Κανόνες και οποιοδήποτε έγγραφο που ρητώς αναφέρεται σε όλα αυτά και οποιεσδήποτε οδηγίες ή κανόνες αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, απαρτίζουν ολόκληρο το συμφωνητικό και τη βάση συμφωνίας των μερών, και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το θέμα όλων των παραπάνω. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για Cookies, τους Κανόνες και οποιοδήποτε έγγραφο που ρητώς αναφέρεται σε όλα αυτά και οποιεσδήποτε οδηγίες ή κανόνες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, δεν στηρίζεστε σε - και θα στερείστε του δικαιώματος προσφυγής σχετικά με - οποιαδήποτε δήλωση, εκπροσώπηση, εγγύηση, συμφωνία, υπόσχεση ή διαβεβαίωση (ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει εξ' αμελείας ή αφελώς) οποιουδήποτε προσώπου (ανεξάρτητα από αν συμμετέχει σε αυτό το συμφωνητικό ή όχι) άλλου από εκείνα που ορίζονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Τίποτα σε αυτή τη ρήτρα δεν θα λειτουργεί προς περιορισμό ή εξαίρεση οποιασδήποτε νομικής ευθύνης για απάτη ή δόλια εκπροσώπηση.

Σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε καθυστέρηση, αποτυχία ή παράλειψη (εις ολόκληρον ή κατά μέρος) στην επιβολή, άσκηση ή δίωξη οποιουδήποτε δικαιώματος, ισχύος, προνομίου, αιτήματος ή προσφυγής εκχωρούμενης ή προερχόμενης υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή από τον νόμο, δεν θα θεωρείται ή ερμηνεύεται ως μια αποποίηση αυτού ή όποιου άλλου δικαιώματος, ισχύος, προνομίου, αιτήματος ή προσφυγής αναφορικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, και δεν θα λειτουργεί έτσι ώστε να εμποδίζει την επιβολή αυτού ή όποιου άλλου δικαιώματος, ισχύος, προνομίου, αιτήματος ή προσφυγής, σε κάθε άλλη περίσταση για οποιαδήποτε στιγμή ή στιγμές εν συνεχεία.

Τα δικαιώματα και οι προσφυγές που παρέχονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι αθροιστικά και (εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις) δεν εξαιρούν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή προσφυγές διαθέσιμες από τον νόμο.

Αν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων βρεθεί, από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδιο διοικητικό σώμα στην περιοχή, να μην είναι έγκυρη ή μη επιβαλλόμενη, τέτοια ακυρότητα ή μη δυνατότητα επιβολής δεν θα επηρεάζει τις άλλες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και επίδραση.

Θα επικυρώνετε ή θα επιφέρετε την επικύρωση όλων των εγγράφων και θα πραγματοποιείτε ή θα επιφέρετε την πραγματοποίηση όλων των περαιτέρω ενεργειών και πραγμάτων σε συνέπεια με τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, τα οποία η B2B μπορεί δικαιολογημένα να ζητήσει από εσάς κατά χρονικά διαστήματα ώστε να εκχωρεί το νόμιμο δικαίωμα και να εξασφαλίζει στην ιδία τα πλήρη οφέλη από τα δικαιώματα και τη μεταφορά ή χορήγηση αυτών στην B2B, υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και για την προστασία και επιβολή των ιδίων ή αλλιώς να δίνει πλήρη ισχύ στις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα δημιουργεί ή θα θεωρείται ότι δημιουργεί μια σύμπραξη, κοινοπραξία ή σχέση εντολέα-εντολοδόχου μεταξύ των μερών, και κανένα μέρος δεν θα έχει την εξουσιοδότηση να δεσμεύει οποιοδήποτε άλλο καθ' οποιονδήποτε τρόπο, εκτός κι αν ρητώς δηλώνεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η B2B δεν θα παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ούτε θα είναι υπεύθυνη για καθυστέρηση στην εκτέλεση, ή σε αποτυχία εκτέλεσης, οποιωνδήποτε και των υποχρεώσεών της αν τέτοια καθυστέρηση ή αποτυχία προέρχεται από γεγονότα, συνθήκες ή αιτίες πέρα από τον λογικό έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιωνδήποτε βλαβών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, βλαβών ηλεκτροδότησης, βλαβών σε hardware ή software (λογισμικό) υπολογιστή τρίτων μερών, φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πλημμύρας, κακοκαιρίας, βιομηχανικών διαμαχών ή lock-outs, τρομοκρατικής ενέργειας και πράξεις της κυβέρνησης ή άλλων αρμόδιων αρχών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος εκτέλεσης θα επιμηκύνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο κατά το οποίο η εκτέλεση της υποχρέωσης έχει καθυστερήσει ή αποτύχει.

Η B2B μπορεί να εκχωρεί, μεταφέρει, χρεώνει, υπο-αδειοδοτεί ή καταλήγει σε συμφωνία κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή να υποσυνάπτει σύμβαση για οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, με οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Για να δοθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση υπό αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να είναι γραπτή.

Τα Παραρτήματα, η Πολιτική Απορρήτου, οι Κανόνες και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο αναφέρεται ρητώς σε αυτά, καθώς και οποιεσδήποτε αναρτημένες οδηγίες ή κανόνες στην Ιστοσελίδα, συγκροτούν ένα πλήρες μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και θα έχουν επίδραση ως οριζόμενα εις ολόκληρον σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Στην περίπτωση οποιασδήποτε αντιφατικότητας ανάμεσα στο κύριο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και στα Παραρτήματα, την Πολιτική Απορρήτου, του Κανόνες και/ή οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αναφέρεται ρητώς σε αυτά, καθώς και οποιεσδήποτε αναρτημένες οδηγίες ή κανόνες στην Ιστοσελίδα, το κύριο μέρος υπερισχύει.

Θ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η B2B θα προσπαθήσει να κάνει την εμπειρία σας μαζί μας, να είναι συναρπαστική. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν περιστάσεις κατά τις οποίες ίσως αισθανθείτε δυσαρεστημένοι με την ποιότητα του προϊόντος(-ων) μας ή με την εξυπηρέτηση πελατών. Αν υπάρξει οποιοδήποτε παράπονο, ισχυρισμός ή διαφωνία που προκύπτει από μία παρελθοντική ή τρέχουσα ενέργεια, παρακαλώ όπως έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Το παράπονό σας, θα διαβιβαστεί στην διεύθυνση και θα προσπαθήσουμε να το χειριστούμε άμεσα.
Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επίλυσης ή χειρισμού του παραπόνου σας μπορείτε να απευθυνθείτε κατευθείαν στην Αρχή Λοταριών και Παιχνιδιών της Μάλτας, στέλνοντάς τους ένα email στο support.mga@mga.org.mt. Είναι σημαντικό ότι μόνο τα παράπονα σοβαρής φύσεως μεταφέρονται στην Αρχή.

Διευθέτηση των στοιχημάτων/πονταρισμάτων σε Αμερικάνικα αθλήματα: Σε όλες τις περιπτώσεις, τα στοιχήματα/πονταρίσματα σε Αμερικάνικα αθλήματα θα διευθετούνται χρησιμοποιώντας στατιστικά και αποτελέσματα, όπως αυτά παρέχονται από τον αρμόδιο αθλητικό φορέα κάθε αθλήματος (τα προφανή σφάλματα εξαιρούνται). Οι αντίστοιχοι αθλητικοί φορείς έχουν έως ακολούθως: NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS και το PGA tour.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε διαφωνία ή αίτημα που προκύπτει από ή σε σύνδεση με αυτό ή το υποκείμενο θέμα, ανεξάρτητα αν είναι συμβατικής ή μη συμβατικής φύσεως, θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας.

Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και/ή τοποθετώντας στοιχήματα ή πονταρίσματα και/ή χρησιμοποιώντας (ανεξάρτητα από έγκριση ή όχι) τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την B2B (ανεξάρτητα αν είναι μέσα από την Ιστοσελίδα ή διαφορετικά), συμφωνείτε αμετάκλητα ότι τα δικαστήρια της Μάλτας θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να διευθετούν οποιαδήποτε διαφωνία, η οποία μπορεί να προκύψει από ή σε σύνδεση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αντίθετα, η B2B θα δικαιούται να προσφύγει με ένα αίτημα εναντίον οποιουδήποτε πελάτη στο δικαστήριο της χώρας του πελάτη.

Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ανάμεσα σε διαφορετικής γλώσσας εκδόσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, η έκδοση στα Αγγλικά θα υπερισχύει.

I. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

1.1 Ένας παίκτης μπορεί να θέσει όρια στο λογαριασμό του, ορίζοντας το μέγιστο ποσό που επιθυμεί να στοιχηματίσει και να καταθέσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προς όφελος του παίκτη, οποιαδήποτε όριο τοποθετηθεί θα έχει άμεση ισχύ και οι πελάτες δε θα έχουν τη δυνατότητα να αφαιρέσουν / αυξήσουν οποιοδήποτε όριο στο λογαριασμό τους, έως ότου παρέλθει μια ελάχιστη περίοδος 7 ημερών από το αίτημα τους.

1.2 Ένας παίκτης μπορεί επίσης να κλειδώσει το λογαριασμό του για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, αν δεν επιθυμεί να στοιχηματίζει άλλο.

1.3 Οποιεσδήποτε αλλαγές που ζητούνται από τον παίκτη για να μειωθούν ή να καταργηθούν οι περιορισμοί, θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον παρέλθουν 7 ημέρες από το αίτημα που έκανε ο πελάτης. Οι αιτήσεις για αύξηση των περιορισμών ή για αύξηση της χρονικής περιόδου αποκλεισμού θα έχουν άμεση ισχύ.

1.4 Ανατρέξτε στην ενότητα Υπεύθυνος Στοιχηματισμός για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση μας για το υπεύθυνο παιχνίδι.


Version 1.9

Last update March 2021

Επικοινωνία

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με το λογαριασμό σου ή έχεις ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια, το Customer Experience Team είναι στη διάθεσή σου καθημερινά όλο το 24ωρο .

  1. Μέσω live chat, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται στην ιστοσελίδα για άμεση βοήθεια.
  2. Μέσω μηνύματος στην εφαρμογή Viber και το λογαριασμό «betshop.gr»
  3. Μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.
  4. Μέσω τηλεφώνου, καλώντας στο: 2160028000 
  5. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cex@betshop.gr